esmaspäev, august 23, 2010

Rühmatöö: Pille, Piret, Eve, Anneli, Merike

1. Meie õnnestumised...

Pille - Flashmeeting´u kasutamine, kus kõik 30 kooli said osaleda,
Piret - oli 2 projekti, millest mõlemad õnnestusud, just tehnoloogilisel tasemel,
Anneli - kirjasõprade kohtumised Skype´s Rumeenia kooliga, eesmärgiks suulise kõne arendamine;
projekt Space õnnestus, kus kõik koolid töötasid võrdselt; alustasime koostööprojekti Austraaliaga itaalia keeles

...ja mitteõnnestumised
Anneli - projektis Twinminutes hea idee ja teostus, kui poleks tehnilisi probleeme,
Pille - projekti algus oli hea, kuid lõpus vajus partner ära.
Merike - projekt jäi pooleli, sest partner kaldus teemast kõrvale ja lõpuks ei osalenud üldse.

2. Uudsed lahendused

Dialoogide koostamine ja lavastamine, e-raamatute loomine ja nende kasutamine keeleõppes. Tunnid põnevamad ja loovamad.

3. Ootused...

Merike ja Eve - ootan vähemalt ühte edukat projekti, aktiivseid lapsi ja partnereid,
Anneli - tehniline lahendus minu videokaamera ja arvuti vahel,
Pille - registreerisin ise projekti ja saan ise seda vedada ja otsustada,
Piret - Norra projekti jätkamine ja uute partnerite leidmine; kasutada töös uusi õpitud IKT vahendeid.

4. Abi...
Eve, Merike - puudu kindlustunne arvuti kasutamisel,
Ja kõigil vaja palju vaba aega!!!

5. Uued tegijad

Personaalne töövahendite ja portaali tutvustamine koolis.

Kommentaare ei ole: