neljapäev, oktoober 24, 2013

eTwinning Sitsi Lasteaias

Projektitöö lasteaiasMiks teha lasteaias projektitööd?
http://answergarden.ch/view/71965

Mis projekte olete teinud? Mis on õnnestunud ja mis on ebaõnnestunud?
http://tricider.com/brainstorming/1Agp4

Kuidas on projektitöö seotud õppekavaga?
http://padlet.com/wall/projektoppekava


Koolituse lasteaiaõpetajatele 24.-25.10.2013 Tallinnas


Neljapäev, 24. oktoober 2013
13.00-13.30
Saabumine, tervituskohv

13.30-14.00
Sissejuhatus. Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning tutvustus www.etwinning.net
Elo Allemann
14.00 - 15.00
Näiteid eTwinning projektidest
Tanja Waldek
Katrin Jürison
15.00 -16.00
Projektitöö lasteaias (rühmatöö)

Ingrid Maadvere
16.00-16.15
Kohvipaus

16.15-17.00
eTwinning portaal

Ingrid Maadvere,
Elo Allemann
17.00 -18.00
Projekti kavandamine

Mari Tõnisson
18.00
Õhtused suupistedReede, 25. oktoober 2013

10.00-11.00

Projektide esitlemine
Mari Tõnisson
Ingrid Maadvere
11.00-12.00
Twinspace projektitöö keskkonnana

Mari Tõnisson
Laine Aluoja
12.00-13.00
Lõuna

13.00-14.00
Praktilised tööriistad veebipõhiseks koostööks
Ingrid Maadvere
14.00-14.30
Kokkuvõte ja koolituse lõpetamine
Elo Allemann

eTwinningu Ambassidoride konverents teemal “A network for sustainable innovation”

17.-19.oktoober toimus Itaalias, Sitsiilias Catania linnas eTwinningu Ambassidoride konverents teemal “A network for sustainable innovation”Konverents algas Liceo Artistico Stale “E.Greco”, Catania õpilaste näitusega.

Pärast seda toimus konverentsi ametlik avamine plenaar sessiooniga.


Sellele järgnes kohe parimate praktikate jagamine erinevates rühmades. Rühmad olid moodustatud värvide järgi. Töötoas rõhutati, et väga oluline on see, et õpilased saaksid osa rahvusvahelisest õppest ja seda saab edukalt teha läbi projektide ja veebipõhiselt läbi eTwinningu projekti. IKT toob väga lähedale rahvusvahelise õpikeskkonna.
Töötoas jagasid poolakad oma head praktilist kogemust, mida teevad nende ambassidorid. Nende süsteem on 4-tasemeline, kus on on-line kursuste õpetajad, õpetajate-õpetajad, koordinaatorid ja ambassidorid. Nende unistus, et iga Poola kool twinnib. Ambassidoridel on oma kindlad ülesanded, millega nad tegelevad. On korraldatud “Helpdesk” uutele twinningu õpetajatele. Tehakse SWOT analüüse oma tööst.
Igal tasandil on oma võrgud, ülesanded ja kindel süsteem. Üks eesmärk on motiveerida õpetajaid looma uusi projekte.
Itaalia õpetajad jagasid oma kogemust ja töid naäite sellest, et neil on loodud Wikipedias eTwinningu leht selleks, et nad oleksid leitavad ja nähtavad. Seal on kirjas nende riigi eTwinningu ajalugu, kust ja kuidas eTwinning neile jõudis, kes sellega tegelevad, kes on riigi ambassidorid, kuidas kasutada jne…
Itaallaste üks eesmärk on ideede pank, koguda võimalikult palju eTwinningu ideid.
Horvaatia ambassador Lidija Kralj jagas kogemusi eTwinningu online koolitustest oma riigis. Esmalt läbivad uued tulijad kursuse, kus rõhk on  küsimusel “kuidas?” - mõeldes miliseid vahendeid ja allikaid projektides kasutad, tuleb arutada ning leida sobivamad viisid projekti elluviimiseks. Samamoodi saab leida ka sobivaimad töövahendid, nt esmalt leia millised Web2.0 vahendeid tahad kasutada ning seejärel leia arutluse teel sobivad lahendused ning võimalused, kuidas soovitud vahendeid Twinspace’is kasutada. Õpetajatele tutvustatakse kursusel erinevaid web2.0 vahendeid ning Google dokumentide kasutamist.
Järgmise tasemena on neil sel sügisel (sept-nov) toimumas 10 webinari, mis keskenduvad kõige põhilisematele küsimustele - esimesed sammud, eTwinningu Desktopi kasutamine, ideest projektini ning eTwining algastemele (õpilased vanuses 6-10 aastat), Twinspace’i erinevad võimalused, eTwinning põhikooliastmele (õpilased vanuses 11-14 aastat), lisaoskused Twinspace’i jaoks, eTwinning keskastmele (õpilased vanuses 15-18) ning lisaks - ennekõike kvaliteedi tähtsus. Sellest lähtuvalt toodi välja ka webinari põhise koolituse halvemad küljed: ettevalmistustele ja kursusel osalejatega online olemisele kulub rohkem aega, töö sujub internetipõhiselt aeglasemalt kui näost näkku suheldes, osalejatele tuleb anda rohkem aega, kuid koolitajana pead olema alati valmis aitama ja suhtlema. Koolituse headest külgedest toodi välja võimalus osaleda erinevatest koolidest (asuvad kaugel, majanduslikud probleemid, erinevad üksteisest) õpetajatel. Samuti rõhutati salvestuse võimalust, kogukonna toetust ning osalejate kesksust webinaridel - osalejad tunnevad suuremat vastutust olles tegevuste keskmes.
Teises osas tutvustati eTwinningu koostööprojektide metodoloogiat Tsehhi ja Slovakkia näitel. Kuna antud riigid on varemalt toiminud ühe riigina, kasutatakse seda nüüd ära eTwinningu koolitustel õpetajatega - õpetajad tunnevad end omavahel suheldes vabamalt, neil pole keele probleeme, kuna nad on varemalt eksisteerinud ühe riigina ja harjunud kõike koos tegema. Slovakkias osaleb eTwinningus 1653 kooli, registreeritud on 4121 õpetaja ning rohkem kui 3000 projekti, millest selle aasta juuni seisuga oli aktiivseid 245. Samuti rõhutati õpetajate kasvavat huvi taolise õppevormi vastu. Õpetajate professionaalseks arenguks eTwinningus on Slovakkias ja Tsehhis kaks moodust: akrediteeritud 30-tunnine kursus “Internetipõhised kooliprojektid ja rahvusvaheline partnerlus”, millest 14 tundi toimub nö näost näkku ning 16 tundi kaugtööna internetipõhiselt, kokku kestab kursus 2 kuud. Teise võimalusena toodi välja mitteakrediteeritud e-kursused “eTwinningu rahvusvaheliste koostööprojektide metodoloogia”, mis toimuvad rahvusvahelisena - 30st osalejast pooled on Slovakkia õpetajad, pooled Tsehhi õpetajad. E-kursus kestab kolm kuud, kaks korda õppeaastas. Siiani on toimunud 10 koolitust 300 osalejaga. Õppetöö toimub Moodle keskkonnas, kuhu kogu materjal üles pannakse ning töid postitatakse. Kursuse käigus tutvustatakse projektipõhist õpet, tutvustatakse eTwinningu portaali, projekti planeerimist ja kooli partnerluse arendamist, tuuakse näiteid (mudeleid) tehtud projektidest ning lisaks on kursusel osalejatel võimalus leida endale projektipartner Slovakkiast/ Tsehhist. Lisaks õpetatakse töötamist virtuaalses klassiruumis kasutades uuemaid suhtlemisvahendeid, projekti juhtimist, partnerlusprojekti haldamist, projekti hindamist. E-kursuse eelisena toodi välja õpilaselt-õpilasele ja ka ainelt-õpilasele suhtlemist, võimalust kasutada õpilasekeskseid õppemeetodeid, ööpäevaringset ligipääsu kursuse materjalidele, aja ja raha kokkuhoidu transpordi arvelt, kursuse mugavust, kergust ja ka seda, kursus on lõbus.Kursuse paremaks illustreerimiseks toodi ka väljavõtteid antud kursusel osalenud õpetajate hinnangutest.
Kolmandas pooles tutvustas Niilo Alhovaara Google Hang-out’i võimalusi. Google hangout keskkonnas saab moderaatorina hallata kuni 10 osalejat, kes saavad omavahel online korraga suhelda. Lehekülje näitlikustamiseks oli Niilol loodud eTwinningu teemaline “hangout” lehekülg.
Viimasena tutvustati Itaalias toimuvaid ambassadoride poolt korraldatud eTwinningu lühipromoüritusi. Korraldatakse nö teeõhtuid, kus õhtu organiseerimisel arvestatakse koha eripära, vastava kooli võrgustikku, ambassadori isiklikke kalduvusi, tema võrgustikku, kooli juhtkonda ning kohaliku haridusosakonna tuge. Ühendatud on infopäev ja pidu, tavaliselt on kokku umbes 40 osalejat, tihti osalevad ka õpilased ja lapsevanemad. Sihtgrupiks on kooli õpetajad, õpilased ja lapsevanemad ning ka naaberkoolide kolleegid. Toimuvad praktilised töötoad õpetajatele ning üritus on nähtav kogu kogukonnas. Teeõhtud on Itaalias ambassadoride sõnul edukad, kuna neid on lihtne ja kiire organiseerida, need põhinevad individuaalsel initsiatiivil, puudub NSS-poolne bürokraatia ja administratiivsed korraldused, need on kuludeta, üritusel on informaalne õhkkond ning toimub õppimine üksteiselt. Illustreerimaks teeõhtuid toodi kaks näidet korraldajatelt: teeõhtu oma kooli õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele ning kohtumine naaberkooli õpetajatega. Itaalia ambassadoride ettekande viimases pooles räägiti lähemalt ühe Itaalia piirkonna (Caltanissetta/Enna) miniüritustest. Meelde jäid töötoa eelsed tegevused, mis moodustasid olulise osa kogu töötoa korraldusest. Ambassador võtab ühendust kooli direktoriga ning avaldab soovi tutvustada eTwinningut (või kutsub direktor ambassadori ise), kokku kutsutakse u 25 õpetajat, esimene tutvustus kestab u 2 tundi, toimumiskohaks kooli arvutiklass. Kui õpetajad on nähtu/kuuldu põhjal andnud kirjaliku nõusoleku töötoas osalemiseks, korraldatakse töötuba, kus alustuseks küsitakse mõned küsimused eTwinningu kohta, millele järgneb 5-minutiline eTwinningut tutvustav video ning saab esitada küsimusi. Edasised tegevused viiakse läbi kooli arvutiklassis, kus ambassadorid tutvustavad eTwinningu kodulehte ja desktopi, seletavad lühidalt kuidas õpetajat registreerida, profiili muuta, otsida partnereid ning alustada oma projekti. Töötoa lõppedes palutakse kõigilt osalejatelt meiliaadresse, et jagada laiali töötoajärgsed ülesanded. Osalenud õpetajad saavad direktori poolt allkirjastatud tunnistuse.
Töötoad olid väga informatiivsed ja sisutihedad. Järeltegevusena palutakse õpetajatel täita hindav küsimustik surveymonkey’s.
Esimese päeva õhtu lõppes hotellis piduliku õhtusöögiga.


Teisel päeval toimusid töötoad, kus sai siis eelnevalt ennem konverentsi registreeruda.
Väike ülevaade töötubadest.


I töötuba VIDEO PRESENTATSIOONID KUIDAS JAGADA MULTIMEEDIA SISU?
Iga grupp tegi ühe loova video ja pani selle Internetti ülesse.


II töötuba TÖÖVAHENDID eTWINNINGU PROJEKTITÖÖS
Seal tutvustati erinevaid töövahendeid. Meeldis väga see, kuidas neid vahendeid süstematiseeriti.
Üks tööruum oli http://socrative.com , Room nr. 17028. Kahjuks me ei saanud sinna sisse kuna ilmselt oli probleemiks see, et kõik tahtsid kasutada ühe IP aadressi pealt ja seda ei lastud teha.
Viide töötoa ühiskirjuamise vahendile, kus kõik said oma mõtted ja märkmed kirja panna: http://bit.ly/etwamb13report1
Kiire diskussiooni keskkond http://flipgrid.com , kus õpetajad saavad luua võrgustiku lühikese arutelu stiilis küsimuste esitamiseks ja õpilased vastata. Flipgrid suurendab kogukonna ja sotsiaalse kohaloleku näost-näkku tunnet, hübriid onlinest ja klassiruumist.
Mõned esitatud viited veel: http://Visitetweets.com , Videoscribe, Moovly, Etwinning.be
http://Bit.ly/lslpoll  , Poll Everwhere http://todaysmeet.com/prince, Sticky moose, Tricider


Töövahendeid sai palju ja huvitavaid, mida enne ei olnud kasutanud.

III töötuba On-line SEMINARID
Jagati kogemusi, kuidas korraldada on-line seminare (webinare) ja õppimisüritusi. TintenPenis oli ühiskirjutamise leht, kuhu kõik rühmad lisasid oma mõtted, kuidas on-line miitinguid alustada, läbi viia ja lõpetada ning tagasisidet anda. Kogu miiting tuleb täpselt planeerida, siis õnnestub kindlasti. Ülesandeid tuleb teha ka twinspaces, et õpiksid õpetajad ka seda kasutama. Mitte lasta nädalas rohkem aega kulutada kui 1,5 tundi ja mitte anda rohkem ülesandeid kui 1-2 iseseisvat tööd. Vähem teksti, rohkem tegutsemist ja uurimist. Selle töötoa sisu on ka näha Internetis http://bit.ly/cataniatips
Sõnum: Tulevikus jagage oma kogemusi eTwinningu portaalis. Andke teada, kes tahab läbi viia on-line seminare. Viige ka oma riigis läbi on-line seminare.
Kuidas jooksutada online koolitusseminari?
Webex
1)      Registreerimise võimalused
2)      Registreerimisel küsida infot
4)      Titan Pad
5)     Please take yourself time to read http://titanpad.com/ep/pro-help/#deletionpolicy
Palun võtke endale aega, et lugeda http://titanpad.com/ep/pro-help/#deletionpolicy  


IV töötuba - Kuidas defineerida head eTwinningu projekti?
Töötoa tegevused olid jaotatud kolmeks: enne projekti toimuv, projektiaegne tegevus ning projektijärgne tegevus.
Enne projekti alustamist on oluline paika panna vajadused - mis on see, millega ei olda rahul, mida tahetakse proovida, mida on võimalik teistelt õppida (alati on midagi teistelt õppida). Tähtis on projekti planeerimise kaasata ka õpilased (mõttekaart, brainstorming jne, läbi mõelda organisatoorsed küsimused – õpilaste vanus (arv pole nii oluline), ajastus, kaasatud koolide arv, õpilaste/õpetajate seotus koolis, IKT võimalused koolis, ajastus – palju aega kulub nädalas/kuus projektile. Suhtlemisviisid – kuidas, millal. Paika panna eesmärgid – konkreetne, samas paindlik, reaalne, mõõdetav; mis on lõpptulemused, kas need on seotud eesmärkidega, kuidas eesmärke ja lõpptulemust hinnata. Üks projekt võib kulgeda kooliti erinevalt. Tähtis on kvaliteet, mitte projekti suurus.
Osa gruppe arvasid, et hea eTwinningu projekt on areng ja protsess, hästi planeeritud, kvaliteedi annab sisu. Rõhutati õppijate vahelist koostööd ja meeskonnatööd. Pärast projekti lõppu peab olema reflektsioon ja see peab kajastuma ka projektis.
HEA PROJEKTI tunnused:
Planeerimine
Koostöö, suhtlemine, tiimitöö
Reflekteerimine ja jagamine.
Tähtis on mitte õpetaja vaid õpilase panus.
Kõige tähtsam – lõbutse!


V töötuba - SUHTLEMISE STRATEEGIAD AMBASSIDORIDELE
Keskenduti küsimusele “Milliste sõnumitega eTwinningut propageerida?”.
Rõhutati et MIKS? on palju olulisem kui KUIDAS?
Töötuba toimus aktiivse rühmatööna, kus osalejad jagati seitsmeks rühmaks ning iga rühm pidi 30 minuti jooksul antud teemal koostama presentatsiooni ning seejärel esitles üks rühmaliikmetest meeskonnatöö tulemust.
Teemad olid: eTwinningu portaal, eTwinningu desktop, Twinspace, projektid, CPD (õpetajate professionaalne areng), eTwinningu mõju, eTwinningu võrgustik/sotsiaalmeedia.
Läbi esitluste rõhutati märksõnu kinnine ja turvaline keskkond, seotus õppekavaga, lihtsus, pole ajapiiri, õpetajate professionaalne areng (läbi õppimisürituste, töötubade, seminaride, konverentside, õpetajate tubade ja gruppide), 21. sajandi oskused ning lõpuks jäi kõlama mõiste “digital citizen” - inimene, kes kasutab internetti tõhusalt - see on osa, mida õpetajad eTwinningu abiga saavad oma õpilastes arendada.


VI töötuba - KUIDAS KASUTADA JA JAGADA MULTIMEEDIAT
Töötoas tuletati uuesti meelde, kuidas laadida üles või teha audiofaile (mp3, iPhone, mikrofon, Youtube ilma pildita), pilte (IrfanView), videosid (kaamera,, veebikaamera, animatsioonid, MovieMaker, MonkeyJam, Youtube)ja tekste (erinevad võimalused Twinspace’is) ja kust leiab tasuta muusikat, videosid.
Veebipõhine video redigeerimine: wevideo.com (online). Tutvustati tasuta videokonverentsi võimalust Google hangouts’i näol, samuti Webex..
Tasuta muusika: jamendo.com, classiccat.net - loomulikult peab viitama autorile.
Autoritasuta pildid: Google (license filter), Flickr (creative commons license), pixabay.com, 500px.com, morguefile.com.
Rõhutati, et multimeedia jagamine on oluline osa eTwinningu projektides.
Igal omalt poolt avaldatud piltidel ja videodel peab olema lisatud litsents, samas pead ise jälgima märgistust, mida tohid teise tööga teha ja mida mitte.
Täpsemad juhised ja erinevad litsentside variandid:
Lõpuks sai vaadatud kahte videot, mis võib juhtuda internetis, kui avaldad igasuguseid pilte.
Kõlama jäi mõte, et kaitse ennast ja oma lapsi ka internetis, ole teadlik, millega nad tegelevad.


VII töötuba - KUIDAS KORRALDADA ISE ÕPPIMISÜRITUSI
Ise ei ole kunagi ühtegi koolitust interneti teel korraldanud, seega tundus see päris huvipakkuv. Kogu koolituse käigu peab põhjalikult läbi mõtlema, tuleb jagada omi mõtteid, kaasata kõik õppimisse ja isetegemisse. kuidas kogemusi pärast oma igapäevatöös kasutada? Tähtis on õppimine tegevuse kaudu uute vahenditega. Hea mõte oli see, et gruppe võiks moodustada õpilaste vanust arvestades, õppeainete järgi. Gruppe saab moodustada ka arvutis. Lõpuks valisime ka iga rühm ühe teema ja koostasime õppimisürituse kava.


Õhtul toimus suurepärane vastuvõtt vulkaani Etna jalamil, kus teenindajateks olid kohalikud kutsekoolide õpilased. See oli võrratu!

Viimasel kolmandal päeval tehti esimeses paneelis kokkuvõtted rühmatöödest. Kahjuks pärast seda pidime kohe tormama lennukile, et tagasi sõita.


Konverentsil käisid ja muljeid jagasid Varje Tipp, Kadri Linder ja Aili Lomp
Konverentsi fotod (autor Kadri Linder)
Konverentsi Facebooki leht https://www.facebook.com/eTwinningItalia?fref=ts

neljapäev, oktoober 17, 2013

Algavad eTwinningu nädaladOktoobri keskpaigaks on koolitöö kõikides Euroopa koolides hoo sisse saanud. Algavad ka traditsioonilised eTwinningu nädalad, et kutsuda taas koostööle õpetajad kõikidest Euroopa riikidest.

eTwinningu nädalate raames on õpetajatel võimalik osaleda nii kontakt- kui ka veebipõhistel koolitustel ning  kaasa lüüa põneval videote koomise konkursil.

Eestis eTwinning nädalate raames toimuvad üritused ja koolitused:

23. oktoobril 2013 räägime eTwinningust Tallinnas Reaalkoolis toimuval IKT sügiskonverentsil „Kooli uus õppetava. Vt lähemalt http://expo.ekool.eu/

24. ja 25. oktoobril 2013 toimub Tallinnas lasteaiaõpetajate koolitus

15. ja 16. novembril 2013 ootame Tartusse  koolitusele koolimeeskondi


eTwinningu rahvusvahelised õppimisüritused, mis  toetavad partnerite leidmist ja projektitöö planeerimist

4.–22. november 2013, Partnerite leidmine eTwinningus

Töökeel: inglise keel
Eksperdid: Irene Pateraki & Anne Gilleran
Taotlusi saab esitada alates: 26. oktoobrist eTwinning Desktopi kaudu.
Õppimisüritus on mõeldud kõigile tvinnijatele, kes otsivad partnerit.

6.–20. november,  Suhtlus eTwinningus
Töökeel: inglise keel
Ekspert: Adam Stepinski
Taotlusi saab esitada alates: 30. oktoobrist eTwinning Desktopi kaudu.
Õppimisüritusel  uuritakse, missugused on sobilikud suhtlusvahendid eTwinningus

Ligipääsu eTwinning Desktopile saab pärast registreerumist eTwinningu portaalis  www.etwinning.net

Üle-euroopaline videote loomise konkurss „Minu eTwinningu film“
Andke 50-90-sekundilise videoklipi kaudu teada, miks teile meeldib eTwinning ning võitke GoPro  komplekt.  Videofilmi saab üles laadida eTwinning Desktopi kaudu kuni 7. novembrini 2013. Võitja valitakse 10 klippi seast, mis saavad teistelt tvinnijatelt kõige rohkem hääli. Hääletada saab kuni 14. novembrini 2013. Lähemalt saab konkursi kohta uurida SIIT ja eTwinning Desktopi kaudu.

Toredat suhtlust ja põnevaid projekte eTwinningu kaudu soovides

Elo Allemann

eTwinningu projektijuht
Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

teisipäev, oktoober 15, 2013

European Conference of eTwinning Ambassador


 17.-19.oktoober toimub Itaalias, Catania linnas Euroopa konverents eTwinningu ambassidoridele teemal „A Network for sustainable innovation“. 

Konverentsil tutvustatakse parimaid praktikaid üle-euroopa, jagatakse kogemusi ja ideid ning õpitakse tundma uusi tehnoloogilisi võimalusi õppeprotsessi rikastamiseks. Konverentsi osalejatele toimus eelnevalt nelja-nädalane veebikursus, kus tutvuti omavahel, jagati ideid ja saadeti oma ootused konverentsile ning registreeruti ka huvi pakkuvatesse töötubadesse. Igal nädalal oli vaja esitada 2-3 iseseisvat tööd.
Konverentsil osaleb ka kolm Eesti õpetajat, Kadri Linder, Aili Lomp ja Varje Tipp.

Konverentsi plenaarettekandeid on võimalik jälgida ka otse on-lines veebis http://www.ustream.tv/channel/etwinning-italia

Konverentsi sündmuseid saab jälgida ka Facebookis https://www.facebook.com/eTwinningItalia  


laupäev, oktoober 12, 2013

reede, oktoober 11, 2013

eTwinning koolitus algajatele

Tallinn
11. - 12. oktoober

 
Eduka projekti tunnusedreede, oktoober 04, 2013

Palju õnne!

eTwinningu projektitöös aktiivne õpetaja Tiiu Leibur pälvis Pärnu Aasta Õpetaja tiitli! 

Palju õnne!

Palju õnne kõigile Teile õpetajatepäeva puhul!