pühapäev, märts 22, 2009

eTwinning Tallinnas

Internetiturvalisus


Internetiturvalisuse töötoas tekkinud mõtted turvalisusest. Sõnapilv on valmistatud Wordle abil.

reede, märts 20, 2009

Interneti turvalisuse stsenaariumid

Järgnevad stsenaariumid on loodud eTwinningu koolitusel osalenud õpetajate poolt selleks, et õpetajad saaksid neid klassis õpilaste ja lapsevanematega arutada ja seega pöörata tähelepanu Interneti turvalisusele.

Ohtlik lugu
5. klass tegi esitlusi programmiga MS PowerPoint. Esitlused salvestati kooli serverisse. Osad õpilased rikkusid ära teiste esitlused lisades neile pornopilte ja muutes tekste. Õpetaja selgitas välja süüdlased. Tegemist on ebaeetilise käitumisega ja tegelikus elus on tegemist seaduserikkumisega, millele järgneb karistus. Vanematele on vaja märku anda.

Lugu algkoolis
Algkoolipoiss pani veebi üles väga palju isiklikku infot; nime, aadresse, isikukoodi, pildid kodust ja suvilast, vanemate palganumbri, puhkusele mineku aja, koera nime. Milliseid andmeid võib veebis avaldada?

Noor tüdruk
13-aastane tüdruk oli rate.ee’sse üles pannud siivutu pildi. Klassikaaslased nägid seda pilti ja hakkasid seda kommenteerima. Pilt prinditi välja ja kleebiti kooli seintele. Lisaks sellele tekkis talle portaalis ahistaja, kes hakkas talle nilbeid kirju kirjutama ja temaga kontakti otsima. Lõpuks avastas kollane ajakirjandus pildi ja avaldas selle oma lehes. Tütarlaps irdus ühiskonnast.

Solvav veebileht
7. klassi poiss tegi veebilehe neist, kes talle ei meeldinud ja levitas seda salaja. Varsti teadis sellest kogu klass. Üks tüdruk rääkis probleemist õpetajale. Õpetaja vestles poisi ja vanematega. Vanemad leidsid, et asi ei ole hull – ainult väike kriitika. Lõpuks kutsuti noorsoopolitsei ja klassiga vestles psühholoog. Politsei rääkis pikalt ja põhjalikult poisi ja vanematega. Lapsed, kes sattusid pilke objektiks, pidid päris kaua kasutama psühholoogi ja eripedagoogi abi.

Tervitused!

ImageChef.com - Custom comment codes for MySpace, Hi5, Friendster and more

neljapäev, märts 19, 2009

eTwinning 2008/09 õa partnerlusprojektide konkurss

Tiigrihüppe SA kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning partnerlusprojektide konkursil.
Konkursil osalemiseks peab õpetaja olema registreerunud portaalis www.etwinning.net ja loonud partnerlusprojekti mõne Euroopa kooliga. Partnerlusprojekt peab olema registreeritud portaalis www.etwinning.net
Kuidas kandideerida?
Kandideerida saab www.etwinning.net portaali kaudu, esitades oma töölaualt taotluse kvaliteedimärgi saamiseks. Lisage kindlasti lingid projektitöö käigus valminud materjalidele. Kvaliteedimärgi taotlused peavad keskses portaalis olema täidetud hiljemalt 22. märtsiks 2009.
Konkursile võib esitada nii 2007./2008. õppeaastal kui ka 2008./2009. õppeaastal loodud projekte.Konkursile ei saa esitada neid projekte, mis osalesid eelmisel õppeaastal Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt korraldatud eTwinning projektide võistlusel.
Auhinnad
Esimene koht - auhinnareis projektitöös osalenud õpilastele Soome Heureka keskusesse, õpetajale osalemine rahvusvahelisel kutsealase arengu õpitoas mõnes Euroopa riigis
Teine koht – projektitöös osalenud õpilastele osalemine Nukufilmi lastestuudio töötoas, õpetajale osalemine rahvusvahelisel kutsealase arengu õpitoas mõnes Euroopa riigis
Kolmas koht – projektitöös osalenud õpilastele osalemine Nukufilmi lastestuudio töötoas, õpetajale osalemine rahvusvahelisel kutsealase arengu õpitoas mõnes Euroopa riigisNeljas kuni kümnes koht - mitmesugused internetipõhiseks koostööks sobivad töövahendid.
Head osalemist!

esmaspäev, märts 09, 2009

Osalege eTwinning õppimisüritustel

eTwinning alustab täiesti uute ettevõtmistega - eTwinning õppimisüritustega. Tundub, et tegu on põnevate on-line mõttetalgutega, kust ei tohiks puududa ka Eesti õpetajad.

Siinjuures tasub välja tuua, et tegu ei ole pelgalt online koolitusega, vaid pigem loova ja mitteformaalse veebikogunemisega, kus saab oma mõtteid ja kogemusi jagada, üksteiselt õppida ning uusi võimalusi avastada.
Iga ürituse esimese 4-5 päeva jooksul suheldakse ja tehakse aktiivselt tööd, osaletakse aruteludes. Sellele järgneb 4-5 päeva jooksul tulemuste analüüs ja individuaalne töö.
Õppimisüritused toimuvad 2009. aastal märtsist maini.

1. Podcasting loovas klassis, 23. märts – 1. aprill 2009
Juhib Sebastian Dorock ning töökeel on inglise keel.
Keskendutakse podcastimisele keeleõppes, muusikas ja teistes ainetes. See on on-line “kuidas teha...!” õpetus, rõhutades just isetegemise poolt.

2. Meedia loov kasutamine, 30. märts – 9. aprill 2009
Juhib Jukka Orava ning töökeel on inglise keel.
Uuritakse meediat eri aspektidest: loov veebikeskkond, illusoorsed kujutised, meediafailide jagamine ja piltidelt andemete väljalugemine. See on üritus täis arutlusi ja õppimist.

3. Loovust avastades, 27. aprill – 7. mai 2009
Juhib Bettina Zeidler ning töökeel on saksa keel.
Selle ürituse eesmärk on süvendada teadmisi loovuse teemal ning uurida, kuidas õppimise hõlbustamiseks luua klassiruumis loovuse arendamiseks sobiv õhkkond.

4. Mõistekaardid ja loov mõtlemine, 11. – 20. mai 2009
Juhib Pierre Auboiron ning töökeel on inglise keel.
Kas kasutate mõistekaarte? Ühinege selle üritusega, et avastada, kuidas neid oma töös kasutada ning ideid kiiresti ja efektiivselt formuleerida.

Osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm. Registreerimise viimane päev on 13. märts 2009. Kohad üritustele on piiratud ning teile saadetakse e-kiri, milles teatatakse, kas olete saanud koha või mitte.

eTwinning õppimisüritusi korratakse sügisel 2009.

Koolitus Tallinnas

Tiigrihüppe Sihtasutus korraldab reedel, 20. märtsil 2009Tallinnas IT Kolledžis (Raja 4C) programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning seminari, et tutvustada, kuidas Eesti õpetajad võiksid teiste Euroopa riikide õpetajatega veebipõhiselt koostööd teha.
Koolitus on mõeldud eelkõige õpetajatele, kes eTwinning programmiga esimest tutvust teevad.

Programm Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning, mis edendab Euroopa õpetajate omavahelist suhtlemist ja pedagoogilise praktika vahetamist, on nelja aasta jooksul leidnud Eestis hea vastuvõtu. eTwinning on hea moodus, kuidas muuta õppetöö õpilase jaoks köitvaks, ütlevad programmis aktiivselt osalevad õpetajad ning lükkavad ümber müüdi, et projektitööd, infotehnoloogiat ja ainetundi on keeruline ühe nimetaja alla mahutada. Veebipõhised koostööprojektid, mida iseloomustavad lihtsus, paindlikkus ja haridusuuenduslik mõtteviis, leiavad tänapäeva Eesti koolis üha rohkem tee ainetundi.

Seminaril saab tutvuda programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning võimalustega ning kuulata ettekandeid õpetajatelt, kes ise aktiivselt projektitöös osalevad. Praktilistes töötubades jagatakse vajalikke teadmisi veebipõhiste projektide loomise ja läbiviimise kohta - tutvutakse, kuidas kasutada portaali www.etwinning.net, räägitakse internetiturvalisusest ning õpetatakse projektitöö planeerimist ja sidumist õppekavaga.

Koolitusele on teretulnud kõik õpetajaid, kel soov suhelda oma kolleegidega Euroopast ja anda esimene rahvusvahelise suhtlemise kogemus ka oma õpilastele. Kutsume julgelt osalema, ärge peljake, et teie arvuti kasutamise või võõrkeelte oskus on kesine. Andke endale võimalus huvitavateks väljakutseteks.

Koolitus on kõikidele õpetajatele tasuta. Osalejatele tunnistus.

Seminarile palume registreerida selle lingi kaudu
Soovijatel palume kiirustada, kuna kohtade arv seminaril on piiratud.

Toimumiskoht