esmaspäev, august 22, 2011

Pildid aruteluks

Uuring eTwinningu projektitöös osalenud õpetajatele

Head eTwinningu koostööprojektides osalenud õpetajad, palume teil täita allpool toodud küsimustik.

Tiigrihüppe Sihtasutus soovib koguda teavet selle kohta, missugused on Eesti õpetajate kogemused seoses programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning.
Küsimustik on anonüümne. 

Küsimustiku täitmise tähtaeg on 15. september 2011

pühapäev, august 21, 2011

7 WEB 2.0 vahendit projektitööks

Projektitööks on kasutatud mitmeid WEB 2.0 vahendeid. Vahendid, mis ma seekord valisin iseloomustavad järgmisi märksõnu: koostöö, loomingulisus, uudsus.

1. PoppletPopplet on mõeldud ajurünnaku teostamiseks, aga sobib ka enda töö demonstreerimiseks. Popplet'i seina saab luua kas üksi, või koostöös.
Töö Popplet'iga toimub järgmiselt:
 • kasutajaks registreerumine (nimi, meiliaadress, salasõna)
 • seinale nime andmine
 • märksõnad lisatakse kastikestega, millel saab valida sobiva värvi
 • kastikestesse saab lisada joonistust, pilti, videot
 • kutsu sõbrad koostööd tegema
 • iga kasutaja loodud kastikesele lisandub tema nimi
 • soovi korral tee seinast esitlus
Ideid projektideks:
 • projektitöö lõpptulemuse esitlemine
 • temaatilised esitlused
 • virtuaalne näitus
 • ajatelje loomine
 • projekti planeerimine
2. Boomwriter- vahend järjejuttude kirjutamiseks


 • Õpetaja registreerib kooli keskkonda
 • Õpilased registreeruvad ning liituvad keskkonnaga
 • Õpetaja/administraator algatab jutu kirjutamise
 • Õpetaja lisab õpilased jutu kirjutamise rühma ning annab tähtaja
 • Õpilased kirjutavad jutule järgmise peatüki
 • Õpilased hääletavad parima peatüki poolt
 • Õpilased kirjutavad järgmise peatüki jne.
Keskkonna eelised:
 • turvaline
 • hääletusprotsess on lihtne
 • lihtne kasutada
 • motiveeriv
3. Glogster- interaktiivsed posterid
Glogster'i abil saab luua postereid, mis sisaldavad teksti, heli ja videosid.


 • õpetaja saab tekitada klasse
 • valmis postereid saab jagada lingi abil või vistutada
 • hästi interaktiivne
 • erinevad vahendid kombineeritult
4. Mapskip- interaktiivne kaart

Mapskip võimaldab luua interaktiivseid kaarte. Kaardil saab märgistada paiku ning lisada neile jutte, videosid, helifaile ja fotosid. Õpetaja saab lisada õpilased ise Mapskip'i kasutajaks.


5. Audiopal- häälsõnumid

Audiopal abil saab luua häälsõnumeid. Valida saab mitme lindistamisviisi vahel- telefon, mikrofon, tekst kõneks või valmis helifail. Ei vaja registreerumist ja väga lihtne kasutada. Valmis sõnumi vistutamiskood saadetakse meiliaadressile.


6. Livebinders- vahend materjali koostöös kogumiseks. Võimaldab kokku koguda linke, faile, videosid ning neid tervikkoguna esitleda.7. Tildee- loo juhendmaterjale
Lihtne vahend juhendite loomiseks. Juhenditele saab lisada pilte ja videosid.

kolmapäev, august 17, 2011

Twinnijate suveseminar Pärnus

22.august
11.30 - 12.00 Kogunemine ja tervituskohv
12.00 - 12.20 Sissejuhatus suvekooli - Elo Allemann
12.20 - 13.00 Tutvumisring ning kogemuste jagamine - Varje Tipp ja Laine Aluoja

13.00 - 13.30 Töövahendid tvinnimiseks: kus ja kuidas - Meeri Sild
13.30 - 14.30 Kuidas hästi pildistada - Karel Zova, Ingrid Maadvere
14.30 - 15.00 Kohvipaus
15.00 - 15.30 Suvekooli eTwinningu projekti tutvustus, rühmade moodustamine, projektikava koostamine ja projektitöö ettevalmistamine - Varje Tipp, Laine Aluoja
15.00 - 18.30 Projektitöö (fotojaht Pärnus)
18.30 - 19.00 Vaba aeg ja ettevalmistused õhtusöögiks
19.00 - ... Õhtusöök ja jalutuskäik Pärnu Promenaadile

23.august
09.00 - 10.00 Hommikusöök
10.00 - 10.30 Kuidas analüüsida projekte - Ingrid Maadvere, Meeri Sild
10.30 - 11.00 Projektide analüüsimine
11.00-11.30 Projektide esiltused
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45 - 12.30 Projektide esitlused
12.30 - 13.00 Innovaatilised õppimisstsenaariumid: iTEC - Ingrid Maadvere
13.00 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.30 Comeniuse projektitöö, rahastuse taotlemine projektidele
15.30 - 16.00 Tähtsamad eTwinningu sündmused uuel õppeaastal, kokkuvõtete tegemine ja suvekooli lõpetamine - Elo Alleman
Suveseminari materjalid:
http://etwinningusuvekool.pbworks.com/teisipäev, august 16, 2011

„IKT kasutamine ainetundides Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel“

Neljapäeval, 25.08.2011 toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumis suveseminar „IKT kasutamine ainetundides Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel“

Iga kool on omanäoline oma tegemistes ja ka IKT-le lähenetakse igas koolis erinevalt. Gustav Adolfi Gümnaasium on valinud tee, kus informaatikatunde eraldi ei ole. Kõik arvutialased teadmised omandatakse aineõpetuse tundides.

Uue riikliku õppekava valguses on IKT-pädevusi on võimalik arendada mitmel moel: ainetevaheliste õpiprojektide kaudu, ainekavu läbiva teemana (integreerituna teistesse ainetesse), eraldi õppeainena, huviringina, ka kooliväliselt.

Oma sellealast parimat praktikat on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajad valmis jagama kolleegidele, tutvustades oma kogemusi ja andes praktilisi näpunäiteid, kuidas IKTd aineõpetusse integreerida.

Seminarile on oodatud kõik õpetajad, koolitöötajad, kes soovivad laiendada oma teadmisi IKT kasutamise osas, saada praktilisi näpunäiteid IKT kasutamise kohta ainetundides või tunnevad huvi IKT kasutamise vastu ainetunnis.

Seminaripäev koosneb loenguseeriast ja praktikumidest, kus seminaril osalejal on võimalus ise katsetada erinevaid e-õppekeskkondi.

Seminari loengute teemad on:

1. “Gümnaasiumi matemaatika arvutiklassis”

2. “Elektroonne testimine”

3. “Rahvusvahelised projektid: Comenius ja eTwinning”

4. “Kuidas sünnib hea õppematerjal?”

5. “IKT GAGi kunstiõpetuses”

6. “Internet kui võõrkeeleõpetaja varalaegas”

7. “Suletud ja avatud õpikeskkonnad”

8. “Animatsioonid: poolt ja vastu”

9. Õpilaste loodud õppematerjale

10. “Käsitöö ja joonestamine arvutiga”

11. “Arvutiõpetus algklassides matemaatika-muusika klassi näitel”

Praktikumid:

 1. VUE ja Prezi
 2. Spicynodes, Doodle, Wordle

Seminari päev algab kell 9.00 ja lõppeb 17.30. Täpsem ajakava augustis.

Hind ühele osalejale on 37.- eurot, mis sisaldab osalustasu, õppematerjale, kahte kohvipausi ja lõunasööki. Osalejad saavad tunnistuse seminaril osalemise kohta.

Seminari korraldab koostöös Gustav Adolfi Gümnaasiumiga Gustav Adolfi Koolituskeskus.

Seminarile saab registreerida Gustav Adolfi Koolituskeskuse koduleheküljel www.gakk.ee kursuste rubriigi alt.

Täpsem info telefonil 53496158 või e-mail: info@gakk.ee