teisipäev, mai 29, 2012

Projektivõistluse võitjad on selgunud

Selgunud on 2011./2012. õppeaasta projektivõistluse võitjad. 2012. aastal esitati projektivõistlusele 25 projekti, mille hulgast valiti välja kümme parimat.
Esimene koht

Maths is everywhere!
Õpilased õppisid projektitöö kaudu geomeetriat, otsisid ja analüüsisid geomeetrilisi kujundeid enda ümber. Koostati pildigalerii, partnerkoolide õpilased jagasid omavahel pilte ja nende põhjal koostatud materjale. Omavaheliseks suhtlemiseks kasutati virtuaalse konverentsi võimalusi.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56717/welcome
http://etwinmath.weebly.com
Õpetaja Eva Tšepurko, Valga Gümnaasium

Teine koht

Skype connects Germany and Estonia

Õpilased koostasid esitlusi erinevatel teemadel – minu kool, jõulud, minu kodukoht. Lapsed kohtusid Skype’i vahendusel, jagasid tehtut üksteisega ning õppisid nii inglise keelt.
Õpetaja Tatjana Nossova, Haabersti Vene Gümnaasium

Kolmas koht
Olympia Für Alle!
Projekt on pühendatud suveolümpiamängudele, mis toimuvad Londonis 2012. aasta juulikuus. Partnerkoolide õpilased tutvustasid projekti raames iga maa kolme populaarsemat spordiala ja sportlasi, tegelesid ise aktiivselt spordiga ja pöörasid rõhku tervislikule toitumisele.
http://olympiafueralle.wikispaces.com/
Õpetaja Krista Savitsch, Tabasalu Ühisgümnaasium

Kümne parima hulka jõudsid:

Sag mal!
Partnerkoolide õpilased kogusid oma kodukohta müüte ja muistendeid ning jagasid neid omavahel. Projektis osaleb kokku 12 kooli Euroopa erinevatest riikidest.
www.sagmal.wikispaces.com
Õpetaja Aimi Jõesalu, Põlva Keskkool

Why Visit our Country
Õpilased arutlesid teemal, miks on nende kodukoht turistidele huvitav. Partnerkoolide õpilastele tutvustati oma kodukohta, korraldati virtuaalne reis projektipartnerite juurde, jälgiti ja võrreldi ilma, tutvustati oma maa toite. Projektis osales kokku 19 kooli Euroopa eri riikidest.
http://etwinningvisit.weebly.com/our-school.html
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54718/welcome
Õpetaja Evi Tarro,  Võru Kesklinna Gümnaasium

Improve my Work

Eesti, Läti ja Soome lõpuklasside õpilased kirjutasid arvamusi essee vormis. Iga õpilane kirjutas kuni 4 esseed ja kommenteeris teiste õpilaste kirjutatut.  Esseede kaudu võrdlesid eri riikide abiturendid arvamusi nii raamatute, filmide kui ka tulevikuplaanide  ja eri riikide haridussüsteemide kohta. Projektitöö oli tihedalt seotud eksamiteks ettevalmistamisega.
Õpetaja Gaida Kabral, Rapla Vesiroosi Gümnaasium

Expanding Waves

Õpilased õppisid tundma oma maa kultuuri ning tutvustasid seda partnerkoolide õpilastele, kellelt omakorda said uusi teadmisi nende maa kultuuri ja traditsioonide kohta. Projekti käigus arendati nii inglise keele kui ka prantsuse ja itaalia keele oskust. Samuti kasutati ära võimalusi, mida tehnoloogia pakub üksteisega suhtlemiseks, koostööks ja tehtu jagamiseks.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p24216/welcome
Õpetaja Kaire King, Kadrina Keskkool

National Traditions, Songs and Dances

Õpilased tutvustasid üksteisele oma maa traditsioone, laule ja tantse. Loodi esitlusi ja videoid ning jagati neid üksteisega. Nii õpiti tundma nii partnerkoolide maade kultuuri kui ka oma kultuuri. Projektis osales 36 partnerkooli Euroopa eri riikidest.
https://nationaltraditionsongsanddances.wikispaces.com/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56942/welcome
Õpetaja Terje Mägi, Vastseliina Gümnaasium

Intercultural Dialogue Through Fairy Tales, Drama and Art

Partnerkoolide õpilased õppisid üksteist tundma oma maa muinasjuttude, näidendite ja kunsti kaudu. Loodi ja jagati üksteisega esitlusi, tõlgiti muinasjutte,  joonistati nende põhjal pilte ning koostati nendest näitus.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33338/welcome
Vastseliina Gümnaasium, õpetaja Terje Mägi

Enjoy Learning Science

Projekt keskendus kogemusõppele, õuesõppele ja uurimusõppele. Projekti käigus õpiti tundma ja väärtustama loodust.
Õpilased meisterdasid lohe ja lennutasid seda, ühtlasi õppisid määrama tuule suunda ja tugevust. Joonistati oma ökoloogilist jalajälge, kasvatati klassis taimi ning uuriti neid. Saadud teadmisi ja kogemusi jagati partnerkoolide õpilastega.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58792/welcome
Õpetaja Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasium

Projektivõistluse võitjaid autasustati 25. mail Tallinnas Tehnikaülikoolis toimunud Tiigrihüppe õpilaskonkursside lõpuüritusel.

Suur tänu kõikidele projektivõistlustel osalenutele.

neljapäev, mai 10, 2012

Vene keele õpetajate kontaktseminar Riias


Riias toimus 27.-29. aprillini eTwinningu seminar vene keele õpetajatele. Koolituse töökeeleks  oli vene keel. Seminarist võttis  osa 37 vene keele õpetajat Poolast, Prantsusmaalt, Slovakkiast, Tsehhist, Eestist, Lätist ja Leedust. Seminaril tutvustati arvutipõhist töökeskkonda TwinSpace.  Eestist sai osaleda neli vene keele õpetajat. Tore oli kohtuda kolleegidega, kes õpetavad sama ainet. Erinevate rolllimängude  kaudu saime kiiresti omavahel tuttavaks.

Nende päevade jooksul saime teada, et eTwinningu tegevus edendab Euroopa koolide koostööd, kus kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. eTwinningu portaal on tegevuses osalejatele peamine kohtumispaik ja töökeskkond. Portaal on saadaval 25 keeles.  Koolid üle Euroopa on koostanud juba 5353 projekti. Portaalis pakutakse õpetajatele on-line tööriistu partnerite leidmiseks, projektide alustamiseks, ideede jagamiseks, parimate praktikanäidetega tutvumiseks ning võimaldatakse kohe koostööd alustada, pakkudes erinevaid selleks kohandatud tööriistu eTwinningu platvormil.

Saime jagada omavahel oma  kogemusi ja ideid. Jagamine tähendab oma silmaringi suurendamist, õpetamiskogemuse rikastamist ning uute võimaluste arutamist. Sai loodud sarnaste inimeste võrgustik. Meie ees esinesid praktikud – õpetajad, kes on juba osalenud edukalt mitmes projektis. Nad jagasid meile soovitusi, kuidas õpilasi projekti kaasata nii, et nad selles tegutsemisest maksimaalselt kasu saaksid. Peaeesmärk on kaasata nad kõikidesse tegevustesse ja otsuste tegemisse kohe projekti algusest peale. Saime nippe ja näpunäiteid kuidas koostada projekti plaani ja ajakava.

 eTwinningus toimub korraga palju, seetõttu oli keeruline toimuvast ülevaadet saada, kuna varem pole sellise asjaga tegelenud. Kuid uurides asja ja suheldes kollegidega, sai kõikidest raskustest üle. Saime teada, kuidas eTwinningu võimalusi täiel määral ära kasutada

Olen veendunud, et e -Twinningu  võimalused muudavad õppimise huvitavamaks. Projekti koostamine ja selles osalemine  on õpetajale ja õpilasele väärtuslik kogemus.

Seminari õhkkond oli sõbralik. Päevad olid pikad, aga produktiivsed. Töö toimus gruppides. Iga grupp töötas oma projekti kallal. Kokku oli seitse gruppi. Uuel õppeastal on võimalus õpilastel ja õpetajatel osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides. Eesti õpetajad ja õpilased löövad kaasa kolmes projektis: "Minu linna saladused",  „Vene keel omal jõul” ja  „Euroopa on meie ühine kodu”.  Projektis „ Minu linna saladused" osalevad peale Eesti veel Läti, Leedu, Poola, Slovakkia ja Prantsusmaa. Projekt on  mõeldud gümnaasiumi õpilastele. Projekti kaudu saavad õpilased ennast ja oma kooli tutvustada, projekti edenedes aga saame kõikide õpilastega teada mõndagi huvitavat erinevate linnade turismimagnetitest- legendidest ning lahendatud ja lahendamata mõistatustest. Koordinaatoriteks on õpetaja Poolast ja teine Prantsusmaalt. Nemad on  "mõttekeskuseks", kes koordineerivad selle grupi tööd.  Selles projektis  osalevad Eestist Ave Jõgi  Kuressaare Gümnaasiumist ja Piret Männilaan Türi Pöhikoolist.

Projektis: „Euroopa on meie ühine kodu” osalevad Eesti, Läti, Leedu, Tsehhi ja Poola. Projekti eesmärgiks on tutvustada oma maa sümboolikat, kultuuri vaatamisväärsusi, rahvustoite, oma kooli ja õpilasi, kes osalevad selles projektis. Iga maa märgistab Euroopa kaardil oma asukoha, siis saame näha, kust meie partnerid on pärit ja oma partneritele saame näidata, kus meie Euroopa kaardi peal asume.  Kasutame projekti käigus erinevaid töövõtteid Powerpoint, video, fotod, joonistused, virtuaalõppe keskkond. Projekt on mõeldud 12-15 aastastele õpilastele. Koordinaatoriteks on õpetaja Lätist ja Tsehhist. Projekti plaan ja ajakava  sai paika juba seminari lõpuks. Jagasime ülesanded omavahel ära, kohapeal moodustab igaüks oma projekti meeskonna. Suhtlus toimub vene keeles. Sellel projektil käigus suureneb kindlasti õpilaste õpimotivatsioon ja vene keele kasutamine praktikas.  Eestist osaleb selles projektis Leena Möls Aruküla Põhikoolist.

Projektis  "Vene keel omal jõul" osalevad Eesti, Leedu, Poola, Tšehhi ja Prantsusmaa. Projekti eesmärk - motiveerida õpilasi võõrkeele õppimiseks. Projekt on mõeldud 15-18 aastastele õpilastele. Koordinaatorid - õpetajad Prantsusmaalt ja Tšehhist. Esialgu on projekt mõeldud üheks aastaks. Alustatakse oktoobris. Suhtlemiskeel - vene keel. Eestist osaleb Olga Tšassova Tallinna Audentese Erakoolist ja Audentese Spordikoolist.

Meie jaoks on need esimesed projektid e-Twinningu keskkonnas, aga kindlasti mitte viimased. 

Edukat eTwinningut kõigile!

Leena Möls
VÕSi esimees
Aruküla Põhikooli vene keele õpetaja

kolmapäev, mai 02, 2012

Eesti-Prantsusmaa-Küprose kontaktseminar TallinnasTiigrihüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning kontaktseminaril, mis toimub 17.-19. maini 2012 Tallinnas Swissotelis.
Kontaktseminarile  on  oodatud III ja IV kooliastme õpetajad (õpilased vanuses 12-19). Seminar keskendub teemale, kuidas integreerida multimeedia kasutamine igapäevase õppetöö ja õppekavaga.
Kontaktseminaril osaleb nii Eestist kui ka  Prantsusmaalt 15 õpetajat, Küproselt 3 õpetajat. Kontaktseminari programmi kohta leiate täpsemat teavet ürituse ajaveebist http://contactseminartallinn2012.blogspot.com/
Kontaktseminari töökeel on inglise keel.  

Kontaktseminaril osalemiseks palume täita sooviavaldus hiljemalt 8. maiks 2012

Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 9. maiks 2012.
Õpetajatele on kontaktseminaril osalemine tasuta, kulud kannab Tiigrihüppe Sihtasutus. Majutust vajavatele õpetajatele ööbimine Tallinnas Swissotelis.


Lisainfo
Elo Allemann
elo@tiigrihype.ee