neljapäev, august 26, 2010

Myebook - Comenius - Johnny´s 7 friends

Myebook - Comenius - Johnny´s 7 friends

Minu esimene katsetus e-raamatuga: eelmisel õppeaastal lõppenud projekt "Johnny´s 7 friends". Raamatus partnerite tutvustused, nukuteatri näidendid ja pictionary. Head lugemist!

teisipäev, august 24, 2010

esmaspäev, august 23, 2010

Kuidas hinnatakse projekte?

Meeri Sild
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi inglise keele õpetaja, Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja
http://bit.ly/hindamine

Milline on hea projekt (ajurünnak)

TULEMUS

TPACK lähenemine pedagoogikas

Piret Luik
Tartu Ülikool, prodekaan, haridustehnoloogia dotsent


Elluminate – koostööplatvorm suhtlemiseks reaalajas

Ingrid Maadvere
Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog, Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog

ElluminateTäna algas SUVEKOOLPildid leiate siit.
Täna algas Pärnus eTwinningu suvekool. Twinnijate seltskond kogunes STRANDi ja koolitus algas. Kõigepealt tegi Elo ülevaate uuest õppeaastast ja eTwinningu üritustest ning seejärel algas rühmatöö Varje ja Laine eestvedamisel.

Projektitöö ja hea praktika kogemuse jagamine

Rühmatöö
1. Mis Teie arvates õnnestus viimases eTwinningu projektis ja mis mitte?
2. Milliseid uudseid lahendusi, võimalusi, vahendeid, metoodikaid võiks kasutada eTwinningu projektitöös?
3. Millised eTwinningu ootused on järgmiseks õppeaastaks?
4. Millist abi vajad projektitööks?
5. Kuidas kaasata uusi tegijaid?
Edu!

Rühmatöö: Reet, Ruth, Maie, Merle, Heily, Kaja, Külli

1. Mis Teie arvates õnnestus viimases eTwinningu projektis ja mis mitte?
+Õnnestumised:
*lapsed innustusid
*arvutikeskkond stimuleeris (paranesid kasutusoskused)
*hindamine
*reaalne kohtumine partneriga
*võõrkeele, kultuuri, maa jne tundmaõppimine

-ei õnnestunud:
*töö väljaspool tunniaega
*otseside partneriga
*ainetunni aeg
*vahel jääb ainult õpetajaprojektiks (lapsed ei tule kaasa)

2. Milliseid uudseid lahendusi, võimalusi, vahendeid, metoodikaid võiks kasutada eTwinningu projektitöös?
*kindlam on äraproovitud vana (Blogger, Skype)
*koomiksite tegemine, suhtlusportaalid jne

3.Millised eTwinningu ootused on järgmiseks õppeaastaks?
ootame uut õpetaja töölauda eTwinning keskkonnas ja loodame sellele :)

4.Millist abi vajad projektitööks?
*tehniline tugi
*toetada koole, kes osalevad projektiöös
*õpetajale tasustada lisatund(tunnid)
*võiks olla ka Eestisisene sõpruskoolide keskkond

5.Kuidas kaasata uusi tegijaid?
*reklaam
*tutvustavad koolitused (ka lastele)

Täname tähelepanu eest!

Rühmatöö: Kairi, Merike, Meeri, Airi

Projektitöö ja hea praktika kogemuse jagamine
Pärnu 23. aug. 20101. Mis Teie arvates õnnestus viimases eTwinningu projektis ja mis mitte?

Projekt sai lõpetatud, õnnestus sooritada konkreetne tööülesanne (voldikute tegemine Publisheris), koostööpartneri kiire reageerimine tööülesannetele, tekkinud probleemidele,

2. Milliseid uudseid lahendusi, võimalusi, vahendeid, metoodikaid võiks kasutada eTwinningu projektitöös?

Koostöökeskkond võiks olla kõigile kergesti ligipääsetav, Web 2,0 vahendid on head, projektõppe ja koostöö metoodikad,

3. Millised eTwinningu ootused on järgmiseks õppeaastaks?

Et projektipartner ära ei kaoks, peetakse kinni projekti tähtaegadest, projekt õnnestuks oodatud tulemuseni vedada,

4. Millist abi vajad projektitööks?

Tehniline tugi nt kooli haridustehnoloogilt, projekti alustamine (nt partneri leidmine, projekti ülesehitus jne)

5. Kuidas kaasata uusi tegijaid?

Teemapõhised paketid, millega on huvitatud õpetajal hea haakuda. Nt www.htk.tlu.ee/projektipaun ja www.etwinning.net

Rühmatöö - Aimi, Kaia, Tiina, Marika, Irina

1.
Õnnestus:
Projekt on lõpetatud ja on teistele midagi näidata / jagada: virtuaalsete raamatute tegemine, fotode sidumine virtuaalsete kaartidega, mobiili kasutamine projektitöös, ilmavaatlused nadala jooksul neljas erinevas kohas, Skype-i vestlused projektipartneritega.

Ei õnnestunud: partnerid vedasid alt, partner lõpetas ühepoolselt projekti, ainult saksakeelset partnerit on raske leida, kahjuks peab kõike tegema inglise keeles.

2.
Uuendused:
Reaalajas kohtumised (virtuaalruumid, Skype), virtuaalsed reisid, TwinSpace-ile lisaks võiks olla projektil eraldi wiki või blogi mingis teises keskkonnas, paljude tööriistade tööjuhendid võiksid olla mitmes keeles eTwinningu keskses portaalis - et ei peaks iga kord õpetama uusi partnereid.

3.
Ootused:
et õpetajate töölaud oleks hästi arusaadav ja toimiks, et teiste maade partnerid oleksid endast targemad, et huvitavad ja suured projektid toimiksid väiksema vaevaga.

4.
Abi:
Rahalist abi, koolipoolset toetust, mentorite abi, rahvusliku toe kiidukirju kooli.

5.
Kaasamine:
eeskuju ja toetust pakkudes, infot jagades (s.h. koolitades), oma töö tutvustamine kooli koduleheküljel, rahvusvahelised koolitused.

Rühmatöö: Pille, Piret, Eve, Anneli, Merike

1. Meie õnnestumised...

Pille - Flashmeeting´u kasutamine, kus kõik 30 kooli said osaleda,
Piret - oli 2 projekti, millest mõlemad õnnestusud, just tehnoloogilisel tasemel,
Anneli - kirjasõprade kohtumised Skype´s Rumeenia kooliga, eesmärgiks suulise kõne arendamine;
projekt Space õnnestus, kus kõik koolid töötasid võrdselt; alustasime koostööprojekti Austraaliaga itaalia keeles

...ja mitteõnnestumised
Anneli - projektis Twinminutes hea idee ja teostus, kui poleks tehnilisi probleeme,
Pille - projekti algus oli hea, kuid lõpus vajus partner ära.
Merike - projekt jäi pooleli, sest partner kaldus teemast kõrvale ja lõpuks ei osalenud üldse.

2. Uudsed lahendused

Dialoogide koostamine ja lavastamine, e-raamatute loomine ja nende kasutamine keeleõppes. Tunnid põnevamad ja loovamad.

3. Ootused...

Merike ja Eve - ootan vähemalt ühte edukat projekti, aktiivseid lapsi ja partnereid,
Anneli - tehniline lahendus minu videokaamera ja arvuti vahel,
Pille - registreerisin ise projekti ja saan ise seda vedada ja otsustada,
Piret - Norra projekti jätkamine ja uute partnerite leidmine; kasutada töös uusi õpitud IKT vahendeid.

4. Abi...
Eve, Merike - puudu kindlustunne arvuti kasutamisel,
Ja kõigil vaja palju vaba aega!!!

5. Uued tegijad

Personaalne töövahendite ja portaali tutvustamine koolis.

Rühmatöö - Kristi, Merlin, Anneli, Tiiu ja Tiiu

1. Mis õnnestus meie projektides:
-koostöö erinevate maade õpilaste ja õpetajate vahel,
-planeeritud tegevused - said tehtud
-projekti edasiarendus kõrgelt hinnatud Xperimania (Anneli Lukason), eTwinning projekt Global Challenge 2009 finalist (Tiiu Leibur), Projektipauna konkurss III koht (Tiiu Vendel), Euroopas II koht 2008 aastal

MIINUS - projekt registreeritakse ühele nimele, aga koostööd teevad kõik projektis osalevad õpetajad

2. Millised uudseid lahendusi, metoodikaid kasutati?
- erinevad veebipõhised keskkonnad
- multisensoorseid meetodeid
- projektipõhine õpe
- erinevate tegevuste integreerimine/lõimimine
3. Millised on eTwinningu ootused
- omaloominguliste projetide käiku laskmine/registreerimine
- jätkata käimasolevaid projekte
- muudatuste/parendustega eTwinningu keskkond
- leida uusi toredaid ja aktiivseid projektipartnereid
4. Millist abi vajad?
- eTwinningu keskkonna kasutusjuhend minu töölaual/otselink
- erinevaid koolitusi /keskkonnad, vahendid jne/
5. Kuidas kaasata uusi tegijaid?
- kontaktseminarid
- konverentsid
- selgitustöö
- tuttavalt tuttavale!

Rühmatöö: Ingrid, Piia, Anu, Kristi, Kristi, Marika

1.
+ Tore idee!
- Ei käivitunud: partnerite ebastabiilsus.
+ Koolijuhtide projekt kogemuste vahendamiseks õnnestus: aluseks konverentsil saadud isiklikud kontaktid.
- Schoolovision: autoriõiguste probleem.
+ Tore keskkonna ja loodusteaduste projekt. Õpilastele huvipakkuv.
- liiga mahukas, ei jõudnud päris lõpptulemuseni projekt.
+ Projekt pusledega. Tore ja lihtne keskkond, lastele meeldis.
– partner loobus ettehoiatamata poole pealt.
+ Virtuaalne koolileht: tore idee.
- raske korralda tööd ja algsest ideest kinni pidada.
+ Algklassiprojekt: kunstipõhine Happy faces, lastele väga meeldis

2. Elluminate: võimaldab teha veebipõhist koostööd nt õppetundi ühiselt. Selleks on vaja kokku leppida aeg, sisenemine lingi kaudu.

Ühe projektiga võiks olla seotud ühest koolist mitu õpetajat (nt erinevatest vanuseastmetest, erinevate ainete õpetajad: vastutuse jagamine, koostöö tugevdamine.

Skype: koostöövahendina

3. Sooviks uut head projektiideed, mis ka projektina käivituks. Saaks isiklikke kontaktide kaudu.
teha õppetund koostöös teise maa õpilaste-õpetajaga.
Oma kooli õpetajad võiksid ideega julgemalt ja entusiastlikumalt haakuda.
Algatada ise uusi projekte.
Uue klassiga alustada uue lihtsa projektiga.
Soome keele tunniga seotult uus projekt teha.
Uued edukad algklassiprojektid.

4. Eesti mentoritel võiks olla list, kus mentorid saaksid algajaid ja kontaktide leidmisel vahendite leidmisel abistada.
Kool, juhtkond peaksid õpetajat toetama, innustama projektitööde tegemisel.
Aega!

5. Jätkata mentorite kaudu ja edukate projektitegijate kaudu eTwinningu tutvustamist ja populariseerimist.

Teha võistlus , millisest koolist tuleks erinevate õpetajate poolt erinevaid projekte (suhtarvuga)

Suheldes ja meelitades, telefonimüük!

PRtööd parendada: rohkem peaks kajastama meedias seda teemat!

Teha projekte, mis ületavad uudisekünnise.

Rühmatöö: Krista, Raili, Tiina, Merike, Inga, Siiri,

eTwinningu rühmatöö tulemused
1. Mis õnnestus? Mis mitte?
Õnnestus:
1.Õpilastes huvi äratamine IKT, keeleõppe ja projektitöö vastu.
2.Väga hea, kogenud ja kohusetundliku partneri leidmine.
3.Väga hea projektiidee, mõtte leidmine, mida koos teha.
4.Projekti sidumine õppekavaga (Mina, minu klass ja kool, minu koduümbrus või kodukoht, riik, meie ja Euroopa, loodus)
5.Eakohase teema leidmine
6.Koostöökogemus igal tasandil
Ei õnnestunud:
1.Probleemid mestimisruumi Twinspace kasutamisel ja projektitöö tegemisel
2. partneri kadumine
3. koostöö ladususe puudumine (tööde ülelaadimine, ei peeta kinni projektiplaanist)

2.Milliseid uudseid lahendusi, metoodikaid, võimalusi, vahendeid projektitöös kasutada?
KÕIKI. Koolitustel saadud uute ideede, vahendite aktiivne kasutamine projektitöös, PDW-del saadud tutvuste ja koolituse kaudu.

3.Millised ootused on uueks õppeaastaks?
• Et uus töölaud eTwinningu portaalis hakkaks tõrgeteta toimima;
• Häid partnereid;
• Uusi vahendeid ja lahendusi koolitustelt;
• Edukaid projektiideid;
• Et õpilased saaksid suhelda ja aktiivselt projektitöös osaleda;
• Vabariiklik üritus väikestele twinnijatele või võimalus oma kogemust jagada õpilase seisukohalt (n: õpilaskonverents või suve- või talvekool, või nagu oli konverents“ Õppijalt õppijale“)

4.Millist abi vajad projektitööks?
• Uute veebipõhiste töövahendite tutvustamise koolitusi;
• Mõttekaaslastega suhtlemist;
• Foorum (mingi keskkond, või on selleks koolielu.ee-s kogukond) Eesti õpetajatele
5.Kuidas kaasata uusi tegijaid`?
• Rääkida oma positiivsetest kogemustest;
• Kaasata oma kolleege;
• Õpilaste kaudu teiste õpetajate motiveerimine;
• Motiveerida kolleege osalemaeTwinningu koolitustel;

Inga, Siiri, Krista, Merike, Raili, Tiina

kolmapäev, august 18, 2010

Suvekool Pärnus

23. ja 24. augustil alustame eTwinningu uut õppeaastat suvekooliga õpetajatele, kes on eTwinningu ettevõtmistes aktiivselt kaasa löönud.

Suvekool toimub Pärnus hotellis Strand.

Suvekool algab 23. augustil kell 11.30 registreerimise ja tervituskohviga ning lõppeb 24. augustil kell 16.00.Suvekooli programm on koostatud mõeldes õpetajatele, kellel on eTwinningu projektitöö kogemus. Suvekooli kavas on seekord ka teemad, mis tutvustad uusi suundi kaasaegses pedagoogikas ning mis toetavad eTwinningu programmi põhimõtteid. Suvekoolis astuvad teiste kõrval lektoritena üles Piret Luik Tartu Ülikoolist ja Leelo Tiisvelt Viimsi Keskkoolist.

Piret Luige juhtimisel toimub töötuba, kus tutvustatakse TPACK-i lähenemist, mille kaudu püütakse kokku sulandada tehnoloogia, pedagoogika, sisu ja teadmised.

Leelo Tiisvelt tutvustab kujundava hindamise põhimõtteid ja nende rakendamist veebipõhistes projektides.

Suvekoolis saab ülevaate ka eTwinningu uudistest järgmisel õppeaastal:

- Uuendusi õpetaja töölaual ja mestimisruumis;

- eTwinning kui Euroopa õpetajate suhtlemisvõrgustik- võimalus liituda erinevate gruppidega

- Õppimisvõimalused eTwinningu kaudu – virtuaalsed õppimisüritused, rahvusvahelised kontaktseminarid Eesti õpetajatele ( Tallinnas septembris 2010, Dublinis oktoobris 2010), PDW-id

- eTwinningu kalender 2010/2011 õppeaastal

Nagu tavaks jagame kogemusi projektitööst ja tutvume uute veebivahenditega. Arutame, kuidas esitleda oma projektitööd eTwinningu projektivõistlusele ja kvaliteedimärgi saamiseks.