esmaspäev, veebruar 26, 2007

Aastaüritus Brüsselis

Sellel aastal toimus programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning aastaüritus 23. kuni 25. veebruarini Brüsselis.

Ürituse pealkiri oli "eTwinning - minevik, olevik ja tulevik". Brüsselisse oli kogunud 400 õpetajat üle Euroopa, et omavahel suhelda ja üksteisega kogemusi jagada.

Eestist võttis üritusest osa viis õpetajat, kes kõik on sõpruskoolide programmiga seotud. Eestit esindasid Anneli Tumanski Väätsa Põhikoolist, Madli-Maria Niit Kuressaare Gümnaasiumist, Merike Sikk Kadrina Keskkoolist, Mari Tõnisson Tartu Hiie koolist ning Piia Saak Lihula Muusika- ja Kunstikoolist.

Aastaürituse avas Euroopa Komisjoni haridusvolinik Jan Figel. Seejärel kuulutati välja eTwinning võistluse võitjad. Aastaürituse sisulise poole juhatas sisse Stephen Heppell, kes esitas visiooni 21. sajandi haridusest.

Elevust tekitasid videofilmid, mille kaudu eTwinning projektides osalevad lapsed õpetajaid tervitasid.

Traditsiooniliselt kuulub aastaürituse juurde progammis osalevaid riike tutvustav näitus. Eesti näituseboksis tutvustasid Eesti õpetajad oma projekte, Eestit ja Eesti koole ning kutsusid üles partnerit just Eestist leidma. Kuigi lennureisi käigus oli kaduma läinud meie pagas ja koos sellega ka märkimisväärne osa näituse materjalidest, ei lasknud õpetajad sellest end häirida ning trükised asendati aktiivse suhtlemisega.

Aastaürituse teine päev oli töine. Osa sai võtta mitmesugustest praktilistest töötubadest. Õppida sai animatsiooni, tutvuda lähemalt eTwinning keskse portaali ning internetipõhiseks koostööks sobivate veebipõhiste tööriistadega. Õpetajad, kelle koostööprojekt pälvis eTwinning peaauhinna, tutvustasid oma projekte lähemalt.

Päeva töise osa lõpetas mõttevahetus, kus aastaüritusel osalejad arutasid internetipõhise rahvusvahelise koostöö vajalikkuse üle ning tõid välja asjaolud, mis soodustavad eTwinning projektides osalemist ja mis takistavad.
Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning hinnati kõrgelt ning leiti, et rahvusvaheline koostöö on koolis väga vajalik, kuna motiveerib õpilasi, muudab õppimise-õpetamise protsessi huvitavaks nii õpilastele kui ka õpetjatele ning arendab võõrkeelte ja infotehnoloogia vahendite kasutamise oskust. Samas mööndi, et tihti ei jäta riiklikud õppekavad projektõppele palju ruumi, lisaks selle on keeruline ÕIGE partneri leidmine ning nii koolide tehniline varustatus kui ka õpetajate arvutikasutusoskus on riigiti erinev.

Laupäev, 24. veebruar lõppes piduliku õhtusöögiga. Eesti delegatsioon tähistas ka Eesti Vabariigi aastapäeva. Ka Manneken Pis oli selleks päevaks riietatud Eesti rahvariietesse.

teisipäev, veebruar 20, 2007

Eurodrawing Lihula Muusika- ja Kunstikoolis

Projekt EURODRAWING on 2 aastat kestnud ettevõtmine, projekti algatajad ühest Tšehhi koolist rändavad paberirulliga mööda Euroopat ja külastavad igas riigis üht kooli.

Igal maal joonistatakse paberile 10 meetrit oma maad kujutavat pilti. Partnerkoolide leidmine ja riikidevaheline suhtlus toimub eTwinning keskkonna kaudu.


Lihula õpilased projekti algatajaid tervitamas.

Eesti esindajatena maalisid Lihula kunstikooli õpilased eelmise aasta maikuus, mil paberirull koos tšehhidest saatjatega meieni jõudis, pildile meie riigi rahvuslikke sümboleid (suitsupääsuke, rukkilill), meie loodust nii Matsalus kui ka Võrumaal, Tallinna vanalinna ja ka vaadet Lihulale, Lihula rahvariideid jm. Pildi tegemisel osalesid peaaegu kõik kunstikooli õpilased ja ka mõned vilistlased.

Tänaseks on õpilased 15 Euroopa riigist oma pildid joonistanud, valmis on 150 meetri pikkune pilt, millele viimane osa joonistatakse ühiselt veel 27. veebruaril 2007.a. Brüsselis Euroopa Parlamendis toimuva projekti lõpuürituse raames. Projekti lõpuõhtu toimub Tšehhi saatkonnas Brüsselis. Lihula kunstikoolist osaleb projekti lõpetamisel 2 õpetajat ja 3 õpilast.

Kogu projekti kulgu ja pilte toimunust saab vaadata internetist aadressil www.eurodrawing.net

Piia Saak
Lihula Muusika- ja Kunstikool

kolmapäev, veebruar 14, 2007

Tutvustame Eestit ja Eesti koole eTwinning aastaüritusel

23.-25. veebruarini toimub Brüsselis programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning aastaüritus.

Aastaürituse raames saab iga riik võimaluse näituseboksis tutvustada oma maad, kultuuri ja haridussüsteemi.

Meie kutsume oma väljapanekuga teiste maade õpetajaid leidma sõpruskool just Eestist.

Kui te soovite alustada eTwinning projekti, aga raskusi on sobiva partneri leidmisega, siis tõstaksime eraldi esile teie koostöökutse ja idee partnerlusprojektiks.
Selleks palun saatke e-posti aadressil elo@tiigrihype.ee hiljemalt 21. veebruariks lühiinfo selle kohta
- mis aine õpetaja olete ja kui vanad on lapsed, keda õpetate;
- mõne lausega, missugune internetipõhine koostööprojekt teile huvi pakub
- teie kontaktid: e-post, kooli nimi ja aadress ja veebileht.

Koostöökutse tuleks saata võõrkeeles (inglise, saksa, prantsuse jne).

Ilusat sõbrapäeva ja toredaid eTwinning kogemusi soovides
Elo Allemann
Tiigrihüppe SA

Armsad TWINNIJAD!


Toredat SÕBRAPÄEVA Teile kõigile ja head twinnimist!

teisipäev, veebruar 13, 2007

Huvitav õpilasprojekt Järvamaal

10.veebruaril toimus Järvamaal õpilaskonverents "Tehnoloogia õpilase kaaslasena"
Konverents oli samanimelise õpilasprojekti lõppürituseks. Konverentsil tehti kokkuvõtted uurimusest, millist tehnoloogiat õpilased kasutavad oma igapäevaelus ja õppetöös. Varje Tipp ja Laine Aluoja tutvustasid konverentsil osalenud õpilastele ja õpetajatele sõpruskoolide programmi.

Projektis "Tehnoloogia õpilase kaaslasena" osales Järva maakonna 5 kooli (Türi Gümnaasium, Järva-Jaani Gümnaasium, Albu Põhikool, Peetri Põhikool ja Roosna-Alliku Põhikkool). Kokkuvõtted uurimuse tulemusetest kanti ette konverentsil.
Uurimusest selgus, et ~86% õpilastest omab arvutit ja ~75% internetiühendust.
E-mail aadress oli 92% õpilastest (e-mail ei kasuta põhiliselt algklasside õpilased)
Üllatus oli see, et pea pooled õpilased kasutavad ka mobiiltelefoni Internetist info otsimiseks ja e-maili saatmiseks.Õppetööks kasutavad arvutit ja Internetti kõik uurimuses osalenud õpilased. Põhiliselt info otsimisel, referaatide ja uurimuste vormistamisel, veebipõhiseid sõnaraamatuid.Ära oli mainitud kõik õppeained v.a. kehaline kasvatus ja poiste tööõpetus.Kõige enam emakeel, võõrkeel, matemaatika, informaatika, geograafia, bioloogia. Projekti ajaveeb ja e-ajakiri

Konverentsi teine osa oli enesetäiendamiseks.
Õpetajatele oli töötuba, kus nad omandasid oskuse sisupaketi eXeLearning kasutamiseks (lektor Varje Tipp).
Õpilased aga tegid tutvust e-õppega. Nad said ülevaate e-õppe mõistest ja kasutamise võimalustest. Samuti tutvusid õpilased programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning, kui ühe võimalusega e-õppeks. Õpilased said ülevaate eTwinningu portaali kasutamisest, partnerotsingust ja erinevatest projektidest.
Toimus arutelu, kuidas aitab rahvusvaheline projekt õpilast õppimises. Arvati, et saab arendada võõrkeelt ja õppida tundma Euroopa riikide eakaaslaste elu-olu ning erinevate kultuuride traditsioone. Oma kogemustest rääkisid Türi Gümnaasiumi õpilased, kes on osalenud eTwinningu projektis.
esmaspäev, veebruar 05, 2007

Ilmus uus trükis


Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning keskse kasutajatoe ettevõtmisel on valminud uus trükis, kus heidetakse pedagoogilisest vaatenurgast pilk senitoimunule.

Saadame teile trükise posti teel, kui kirjutate aadressil elo@tiigrihype.ee
Kirjale lisage oma postiaadress.

On-line nõustamine keskses portaalis

Tähelepanu! Santi Scimeca vastab 5.- 9. veebruarini iga päev ühe tunni jooksul keskse portaali jututoas kõikvõimalikele küsimustele, mis puudutavad keskse portaali tööriistu ja tehnilist poolt.
Täpsemalt www.etwinning.net