teisipäev, jaanuar 26, 2016

Miniprojektide võistlus

Augustis kuulutasime eTwinningu suvekoolis välja miniprojektide konkursi, mille raames tuli kooliaasta kahe esimese kuuga kahe kooli koostöös läbi viia õpiprojekt. 

Konkursile esitasid projekti kolmes miniprojektis osalenud õpetajad, kes täitsid novembri alguses selleks eTwinningu portaalis  kvaliteedimärgi taotluse.

Kõik kolm projekti olid mõeldud lasteaia ja I kooliastme õpilastele.  

Mammaste Lasteaia ja Algkooli ning Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projekt “Jäätis”

See, et jäätis ei jäta külmaks ei õpilasi ega õpetajaid, on ilmselge, kui vaadata, missuguse innuga õpilased projekti tegevustes kaasa on löönud ning kuidas õpetajad oskuslikult  projektitöösse eri õppeained lõimisid. Projektis osalesid koos õpetajatega 6-7-aastased õpilased. Projekt on ka heaks näiteks, kuidas kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat õppetöös.

Kogu projektitööd ilmestab väga hästi esitletud projekti koduleht Twinspace’is - kõik projekti tegevused on esitatud loogilises järjekorras. Märkimist väärib, kuidas õpetajad on planeerinud projekti tegevusi nii, et mõlema kooli lastel oleks ka ühistegevusi, näiteks loodi koostöös ühine luuletus jäätisest ja viidi läbi videokonverents.

Kohtla-Järve lasteaia Tareke ja Pärnu lasteaia Kelluke projekt “Majad meie linnas”

Missugune on maja, kus elad, missugused on majad meie  linnas - need olid küsimused, millele projektis osalenud lapsed otsisid vastuseid. Projektipartneritele saadeti fotosid ja joonistusi, et tutvustada oma kodulinna ehitisi ja lasta arvata, mis asutus ühes või teises majas asub.  

“Majad meie linnas” on hea näide, kuidas pedaogoogilisi eesmärke saavutada metoodiliselt väga hästi läbi mõeldud projekti tegevuste kaudu. Tähelepanu pöörati laste kõne ja  suhtlemisoskuste arendamisele, projekti  lõimiti matemaatika, kunstiõpetus, keeleõpe. Tehnoloogia kasutamine ja veebipõhine koostöö toetas pedagoogiliste eesmärkide saavutamist ja andis kogu projektile lisaväärtust. Hea näide on siinkohal projekti käigus läbi viidud veebikonverents, mille kaudu Kohtla-Järve ja Pärnu lapsed omavahel kohtusid. Projekti olid kaasatud ka vanemad, nimelt pildistasid lapsed kodulinna ehitisi koos vanematega.

Kadrina Keskkooli ja Rakvere Gümnaasiumi projekt “Sügise märgid

Aastaaegade vaheldumist võib õppetöös suurepäraselt kasutada, projektis tegid  õpilased fotosid sügise märkidest. Projekt mahub kindlatesse ajaraamidesse ja seda on võimalik ellu viia mõne nädalaga.  
Õpilaste ülesandeks oli rühmatööna koostada fotokollaaž ja kirjutada partnerkooli õpilastele kiri. Rühmades töötasid koos eri vanuses õpilased, vanemad õpilased juhendasid nooremaid.

Miniprojektide võistluse võitis on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja Mammaste Lasteaia ja Algkooli kooli koostöös sündinud projekt “Jäätis”. Palju õnne võitjatele!