kolmapäev, jaanuar 18, 2012

Üle-Euroopaline uuring eTwinningu kohta

Hea õpetaja,

Euroopa Komisjoni eestvedamisel on käimas üle-Euroopaline eTwinningu uuring. Tiigrihüppe Sihtasutus palub kõikidel eTwinningus osalenud õpetajatel täita küsimustik, et anda tagasisidet, mida  Teie kui õpetaja arvate eTwinningust ja kas sõpruskoolide programm on toonud muutusi Teie kooli õppetöösse.
Uuringu leiate siit

teisipäev, jaanuar 10, 2012

Twinning partnerlusprojektide konkurss 2011/2012

Twinning partnerlusprojektide konkurss 2011/2012
Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid ja õpilasi osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning partnerlusprojektide konkursil.
Projekti saab konkursile esitada õpetaja, selleks peab ta olema registreerunud portaalis www.etwinning.net ja loonud partnerlusprojekti mõne Euroopa kooliga. Partnerlusprojekt peab olema registreeritud portaalis www.etwinning.net.
Kuidas kandideerida?
Kandideerida saab eTwinning portaali kaudu, esitades oma töölaualt taotluse kvaliteedimärgi saamiseks. Lisada tuleb kindlasti lingid projektitöö käigus valminud materjalidele. Kvaliteedimärgi taotlused peavad keskses portaalis olema täidetud hiljemalt 23. aprilliks 2012.
Konkursile võib esitada 2011./2012. õppeaastal loodud projekte.
Auhinnad
Esimese kuni kolmanda koha saavutanud projekti juhendanud õpetajale osalemine rahvusvahelisel koolitusel mõnes Euroopa riigis, võiduprojektides osalenud õpilastele on auhinnaks töötuba, mis põhineb tehnoloogia kasutamisel ja loovusel.
Neljanda kuni kümnenda koha saavutanud projekte juhendanud õpetajatele on auhinnaks internetipõhiseks koostööks sobivad töövahendid.
Link
Projektivõistluse võitjad kuulutatakse välja 25. mail 2012 Tiigrihüppe Sihtasutuse õpilaskonkursside lõpuüritusel.

eTwinningu projektivõistlusel osalemist arvestatakse ka Tiigrihüppe Sihtasutuse Tiigrikutsu peaauhinna andmisel koolile, mis paistab enim silma õpilaskonkurssidest osavõtmisel. Peaauhinna saaja väljaselgitamiseks arvestatakse erinevaid näitajaid: konkurssidest osa võtvate õpilaste arv proportsionaalselt kooli õpilaste üldarvule; konkurssidel saavutatud tulemuste paremusjärjestus; konkurssidele esitatud konkursitööde arv (peab vastama konkursile esitatavate tööde tingimustele).
Peaauhinnaks on 10000 euro väärtuses tehnoloogiat, mida kasutada õpilastele suunatud tegevuste arendamiseks – näiteks meedialabori või robootikaklassi loomiseks. Loe lähemalt

Head osalemist!

pühapäev, jaanuar 08, 2012

eTwinning koolitus Põlvas

6. jaanuaril 2012 toimus Põlva Keskkoolis eTwinningut tutvustav koolitus algajatele. Irina Ševtšenko Kauksi Põhikoolist tutvustas Põlvamaa kolleegidele e Twinningut. See oli mõeldud eTwinningu huvilistele ja projektitööga alustajatele. Koolitusele olid teretulnud kõikide  ainete õpetajad, neid tuli kokku 9. Koolitusel tutvustati eTwinningu programmi võimalusi - kuidas leida endale partnereid ja sõpruskool ja kuidas kasutada partnerlusprojekte õppetöös. Seejärel tutvuti eTwinning portaali ja Mestimisruumiga. Õpetajad olid huvitatud sellest, kuidas siduda projektitööd koolitunniga. Koolitus tõi 5 uut twinnijat.
Üks eesmärke oli jagada praktilisi võtteid projektitööks, tutvustada auhinnalisi projekte. Pöörati tähelepanu ka internetiturvalisusele. Kuna 7. veebruaril tähistatakse Turvalise interneti päeva, siis kodutööna said õpetajad hulgaliselt linke, kust on võimalik saada juhiseid ja töölehti selle päeva läbiviimiseks. Projektitööks sobivate vahenditena tutvuti virtuaalsete raamatute loomise keskkondadega koos näidetega: Mixbook, Toondoo, Tikatok jt. Juhendite lugemine ja katsetamine jäi kodutööks. Praktiliselt tutvuti veebikirjastuse Calameo võimalustega.
eTwinning programm annab väga palju võimalusi huvitavateks väljakutseteks!
Julget pealehakkamist ja põnevat edasiõppimist toredatel eTwinning koolitustel!