laupäev, juuni 21, 2008

vahendid koostööks

Hea vahend koostööks. Saab lisada erinevaid kasutajaid ja ühiselt luua ajatelge.Huvitav keskkond on ka http://tribbit.com


Start your own timeline at OurStory.com

reede, juuni 13, 2008

Minu vanemad on parimad!

My parents are the best!

Just niisugust nimetust kandis minu esimene eTwinning projekt, kus partneriteks olid koolid Rumeeniast ja Poolast ja mille loojaks olin. Oli uskumatu, et selline lihtne teema tekitas lastes ja õpetajates suurt elevust.
Mida me tegime? Selles projektis kirjutasid õpilased oma vanematest jutukesi ja luuletusi, joonistasid pilte, tegid fotosid, viisid läbi intervjuusid. Vanemad käisid rääkimas enda lapsepõlvest, kooliajast, abiellumisest, laste sündimisest ja muust. Oli vanemaid, kes leidsid aega tulla kooli tutvustama oma ametit ja õpetasid lapsi midagi tegema (käsitöö, küpsetamine, meisterdamine,...). Koolides toimusid huvitavad ühised ettevõtmised vanematega. Kõrvalolev foto on tehtud emadepäeval. Toimus võistlus LAPSED vs EMAD. Sellel fotol üritavad emad oma kallistusega õhupalli katki teha.
Miks me seda tegime? Ikka selleks, et leida uusi sõpru Euroopa teistest koolidest ja saada teadmisi nende traditsioonidest, elustiilist, koolikorraldusest, hobidest, …; saada rohkem teada oma vanematest; täiendada inglise keele oskust ja õppida kasutama erinevaid arvutiprogramme (skännerimine, fotode töötlemine, blogi kasutamine, suhtlusportaalide kasutamine, PowerPoint esitlused jt)
Mida meie sellest projektist saime? Esmajoones loomulikult uut ja huvitavat teada oma vanematest, lisaks uusi sõpru ja tuttavaid, arenes inglise keele oskus, mitmekülgsed oskused IT-alal. Õpilased olid väga koostööaltid ning uhkusega tutvustati ja räägiti oma vanematest. Teema andis võimaluse ainetevaheliseks koostööks ning sellest lähtuvalt toimus pidev õpetajate vaheline koostöö. Õpilased, kes projektis osalesid ütlesid, et suhted vanematega läksid pärast intervjuusid, vestlusi, ühisüritusi palju paremaks.
Õpilased tutvusid projekti kodulehel ja ajaveebis teiste töödega ning said neid kommenteerida. Projektide eestvedajatega teistest koolidest suhtlesin meili teel, msn-s või eTwinning chat-room'is.

Omavahel kokkuvõtteid tehes sai meile kõigile selgeks, et arvuti teel koostööd teha polegi raske ega nõua ka mingeid materiaalseid väljaminekuid. Pigem tekkis hasart ja huvi, mida teised on teinud ning läbi viinud. Kogu see ettevõtmine rikastas koolipäevi ning andis võimaluse õpetatavat mitmekülgselt täiendada.
Meie projektiga saab tutvuda:
http://myparents.taalikool.ee/ ja http://myparentsetwinning.blogspot.com/.

Uueks õppeaastaks on juba olemas uus projekt ning usume, et ka see saab olema huvitav ning annab kõigile uusi kogemusi.

Projektijuht Marika Reinsalu Pärnumaalt Taali koolist

neljapäev, juuni 12, 2008

eTwinningust MELT suvekoolis

11. juunil toimus Belgias Mechelenis MELT suvekool. MELT – õppematerjalid koolidele (learning resources for schools) www.melt-project.eu on portaal, mis võimaldab õpetajatel leida erinevaid õppematerjale üle Euroopa. Otsinguks saab kasutada erinevaid vahendeid: otsingusõna, aine, keele, märksõna ja õppeaine järgi otsimine. Registreerunud õpetajad saavad lisada leitud materjale oma lemmikute alla. Kahjuks on portaalil tehnilisi probleeme ja tihti võtab otsing liiga kaua aega või lõppeb edutult. Kuna tegemist on õpetajate vahelise koostööga, siis tutvustas Sylvia Binger suvekoolis osalejatele ka eTwinningut. Selgus, et portaal oli enamusele osalejatest tuttav ja Sylvia keskendus õppematerjalidele eTwinningu portaalis. Lähema vaatluse alla tulid kaks projekti. Esimeses „Joonista mulle ülesanne“ („Draw me a Task“) joonistasid nelja Euroopa riigi õpilased üksteisele ülesandeid ja teised lahendasid neid. Teises projektis „Euroopa kindlused“ („Castles of Europe“) uurisid Poola ja Kreeka õpilased erinevaid kindluseid ning losse oma maal ja kirjutasid neist lühikese kokkuvõtte. Mõlema projekti tulemusel valmisid õppematerjalid, mida saavad kasutada teised õpilased ja õpetajad. ETwinningu projektide tulemusel valminud õppematerjalid on eriti väärtuslikud sellepärast, et tegemist on dünaamilise protsessiga, kus materjalid valmivad projekti käigus. Enamasti on materjalid seotud õppekava ja õppeainetega. Oluline osa materjalide valmimisel on õpilastel, kes väga tihti ongi materjalide autorid.

kolmapäev, juuni 04, 2008

Kadrina õpilased animatsiooni töötoas

Kadrina õpilased osalesid mai keskpaigas Nukufilimi animatsiooni töötoas.
Kadrina Keskkool projekt "Popular Dances" võitis eTwinning projektide võistlusel kolmanda koha. Nukufilmi töötoas osalemine oli auhinnaks õpilastele.

Projekti raames koostasid Kadrina Keskkooli õpilased koos partneritega Hispaaniast veebiajakirja. Lisaks kahe riigi tantsude traditsioonidele, jagati infot ka oma maa toidukultuuri, rahvuspühade jne kohta. Kadrina Keskkoolis juhtis projektitööd õpetaja Merike Sikk.teisipäev, juuni 03, 2008

Suvekool Haapsalus

21.- 22. augustil 2008 toimub Haapsalus programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning suvekool, kuhu ootame kõiki õpetajaid, kes soovivad osaleda järgmisel õppeaastal alustada internetipõhist koostööd kolleegiga mõnest teisest Euroopa riigist.

Suvekooli saate registreerida siin

Täpsema info suvekooli kohta leiate siin.