pühapäev, oktoober 25, 2009

neljapäev, oktoober 22, 2009

Kutse koolitusseminarile

Head õppejõud, õpetajad, haridustehnoloogid ja teised e-õppe huvilised!

e-Õppe Arenduskeskus kutsub Teid osalema koolitusseminaril

Loov õpetus teeb igast inimesest geeniuse

Koolitusseminar toimub 19. - 20. novembril 2009 a.
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Mõdriku

Seminarile on oodatud üld-, kutse- ja kõrghariduses töötavad õpetajad, õppejõud ja juhtkond aga ka kõik teised, kes huvituvad loovast lähenemisest õppimises ja õpetamises.

Info ja registreerumine: http://rakvere2009.e-uni.ee/

pühapäev, oktoober 18, 2009

PDW Chanias (II)

Rahvusvaheline eTwinning mentorite töötuba Chanias.


1.-3.oktoobril toimub järjekordne eTwinning mentorite rahvusvaheline töötuba. Neil päevil oli peamisteks küsimusteks eTwinning liikmete ja projektide juurdekasv ning eTwinning töökeskkonna uuendamine.
Seminari avas Kreeka kohaliku büroo esindaja ja Chania linnapea.
Samuti ütles tervitussõnad Ann Gilleran rahvusvahelisest büroost, kelle sõnum meile oli järgmine: ”Teie olete eTwinning tähed! Teie olete eTwinninu arenguvõtmeks!"
Järgnevate peamisteks tegevusteks on üles ehitada uuenenud eTwinning kogukond, uuendada eTwinning avalikku veebilehte kui ka mestimisruumi.
Oluline on tuua eTwinning meeskonda uusi inimesi, kes oleksid potentsiaalsed projekti alustajad ja läbiviijad.
eTwinningu edasiarendamisel on olulisteks märksõnadeks professionaalne areng läbi õppimise. Viia läbi professionaalseid töötubasid.
Kõik eelnev nõuab edaspidi oluliselt suuremat koostööd kohalike büroode ja eTwinning meeskondade sh mentorite vahel. Mentorite arvamus on oluline, sest nendes inimestes peitub eTwinningu edu võti!
eTwinning kogukondade arendamisest rääkis Riina Vuorikari Brüsseli esindusest.
Riina Vuorikari ettekande sõnum meile oli teemal, mida mentor saab teha kogukondade arengu heaks. Oluline on määratleda ära kogukonna visioon, märksõnad, mis iseloomustavad kogukonna liikmeid ning kindlasti ka kogukonna juhtimisega seotud ülesanded ja tööjaotus. Oluline on koostada kogukonna tegevusplaan.
Kogukonna ülesandeks on sotsiaalne arenemine paljude erinevate huvidega inimeste koostöös.
*********
2.oktoober
Anne Gilleran teema „eTwinning õpitoad”
Milliseid vahendeid keegi kasutab oma töös? Näiteks Jukka Orava kasutab väga palju oma töös meediat. Samuti on populaarne Podcasting. MindMapping´u on omaks võtnud eestlased.
Millised on järgmised sammud?
Kas PDW-s oaleja on nõus olema oma maal koordinaator info edastamises ja eTwinning kogukonna arendamises?
Mida teha edasiarendamiseks?
Räägi oma ideest kohaliku büroo töötajale, edasta vajalik link/info/fail ja nemad annavad info edasi peakontorisse.
*******
Jäänud on viimane tööpäev, mida alustas ärijuhtimise arendusjuht hariduse alal Kathrine Forsberg teemal „Kool tulevikus” (CISCO).
K.Forsbergi ettekanne puudutas lastevanemate teemat. Oliline on iseendale teadvustada, et tänased lapsevanemad on muutunud teadlikumaks. Nad küsivad spetsiifilisi küsimusi ja tahavad konkreetseid vastuseid.
Koolides on probleem selles, et õpetajad ei kasuta IKT vahendeid kahel põhjusel: 1. ei oska 2. vahendid on kallid.
……

Nektarios Moumotzis´i ettekanne oli väga spetsiifilise keelega, millest oli tavakuulajal väga raske aru saada. Seetõttu ei ole mul ka kokkuvõtvat ülevaadet. Küll aga leiab huviline selle kodulehelt.
*******
Küll aga ergutas meeli järgmine esineja, Dimitris Tolis, kes nagu õpetuseks eelmisele esinejale õpetussõnu jagas esinemisoskuse kohta.
…..
Seminaril kasutati palju grupitööd. Üheks meetodiks oli 6-mütsi-meetod ja ülesandeks temaatiliste kogukondade loomine, eesmärkide seadmine, tööjaotuse tegemine jm elektroonilise kogukonna loomisega seotud küsimused.

Pildid

laupäev, oktoober 10, 2009

Seminarid Tartus ja Tallinnas

Kutsume kõiki õpetajaid programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning seminaridele, mis toimivad 26. oktoobril Tartus ja 27. oktoobril Tallinnas.

Seminaril saab tutvuda programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning võimalustega ning kuulata ettekandeid õpetajatelt, kes ise aktiivselt projektitöös osalevad. Jagatakse vajalikke teadmisi veebipõhiste projektide loomise ja läbiviimise kohta, räägitakse internetiturvalisusest ning projektitöö planeerimisest ja sidumisest õppekavaga.

Seminar lõpeb kahe praktilise töötoaga. Programmmiga liituda soovijatele tutvustame portaali www.etwinning.net võimalusi partneriotsinguks ja projektitöö alustamiseks.

Neile, kes juba varem on eTwinning projektides osalenud, tutvustame uusi projektiöö administreerimise ja avaldamise tööriistu uuenenud mestimisruumis ehk twinspace'is. Võimalusel palume osalejatel kaasa võtta sülearvuti, et kõike ka ise praktiliselt läbi teha.

Koolitusele on teretulnud kõik õpetajaid, kel soov suhelda oma kolleegidega Euroopast ja anda esimene rahvusvahelise suhtlemise kogemus ka oma õpilastele.

Kutsume julgelt osalema, ärge peljake, et teie arvuti kasutamise või võõrkeelte oskus on kesine. Andke endale võimalus huvitavateks väljakutseteks.

Seminar algus nii Tartus kui ka Tallinnas on kell 11.00 ning lõpp kell 16.00.
Koolitus on kõikidele õpetajatele tasuta. Osalejatele tunnistus. Seminarile registeerumine kuni 22. oktoobrini 2009.

26. oktoobril 2009 Tartus Dorpati konverentsikeskuses (Tasku, Turu 2, Tartu) toimuvale seminarile palume registreeruda siin.
27. oktoobrli 2009 Tallinnas Olümpia hotellis (Liivalaia 33, Tallinn) toimuvale seminarile palume registreeruda siin.

esmaspäev, oktoober 05, 2009

Turvalisusest sügiskoolis

Sügiskoolis vestlesime ka turvalisusest. Koostöös lõime netietiketi reeglid projektitöös. 7 laudkonna mõtted on nähtaval sellelt lingilt
http://www.box.net/shared/ga0poj2ae7

Projekti alustades saab siit mõtteid enda netietiketi loomiseks.

laupäev, oktoober 03, 2009

Teine koolituspäev

II töötuba algas praktilise tööga Ajaveebid ja veebilehed projektitöös.
Veebileht loodi Weeblys http://www.weebly.com/
Väike videolõik töötoast

reede, oktoober 02, 2009

Näiteid eTwinningu projektidest

Täna on meie pidupäev
eTwinningu SÜGISKOOL algajatele

Projektitöö kavandamine ja integreerimine õppekavaga


  1. Palun tutvuge laudkonnas üksteisega (kes te olete, mis koolist, mis ainet- mis kooliastmes te õpetate, missugune kogemus on teil projektitööga).
  2. Kodutööks oli Teil koos õpilastega arutada, mis teemal soovite eTwinningu projekti luua. Tutvustage oma projektiideed.
  3. Arutlege, kuidas oma projektiideed siduda õppekavaga.
  4. Valige huvitavam idee oma rühmas ja esitlege seda kõigile.

Projektiplaani koostamine ja projektiidee vormistamine

  1. Kuidas kavandada ja läbi viia edukaid koostööprojekte?
  2. Töölehe täitmine - eTwinningu projektiidee
  3. Projektiidee sisestamine eTwinningu portaali http://www.etwinning.net/

neljapäev, oktoober 01, 2009

eTwinning PDW Chanias

Siin esimese päeva tegemised: