reede, detsember 22, 2006

teisipäev, detsember 19, 2006

Vahekokkuvõte sõpruskoolide programmist ja auhinnatseremoonia

Reedel, 15. detsembril 2006 toimus Tallinnas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse info- ja konverentsisaalis seminar "Rahvusvaheline koostöö Eesti koolis", kus eTwinning projektitööga seotud õpetajad jagasid koostööprojektide käigus saadud kogemusi. Seminarile järgnes auhinnatseremoonia, kus Tiigrihüppe SA autasustas Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning programmi parimaid internetipõhiseid partnerlusprojekte, milles osalevad Eesti õpetajad ja õpilased.

Seminaril osalejaid tervitas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar.

Järgnenud seminaril arutlesime, missuguseid häid kogemusi on osalemine eTwinning projektides andnud ja missuguseid raskusi on projeketitöös ette tulnud. Algul vahetati kogemusi rühmades, kokkuvõtted rühmatööst kanti ka ette.

Õpetajate sõnul aitavad rahvusvahelised koostööprojektid tekitada õpilastes huvi õppimise vastu, innustavad õppima võõrkeeli ning arendavad koostöö- ja suhtlemisoskust. Projektitöösse suhtuvad õpilased suure pühendumuse ja huviga. Sõpruskoolide programmiga liitunud õpetajad pidasid koolide koostööd oluliseks ka õpetajate omavahelise suhtlemise ning pedagoogilise kogemuse vahetamise seisukohast. Eesti õpilasi ja õpetajaid on partnerriigid kiitnud hea inglise keele ning arvutikasutamise oskuse eest. Harvad ei ole olnud juhused, kus Eesti õpetajad on pidanud kolleege välisriigist arvutikasutamisel juhendama.
Projektitöö käigus on Eesti koolide ja nende partnerkoolide koostööst sündinud ühised veebiajakirjad, veebipäevikud ja videofilmid, õpilased on vahetanud arvutijoonistusi, koostanud sõnaraamatuid jne. Omavaheliseks suhtlemiseks ja koostöö tegemiseks kasutavad Eesti õpilased mitmesuguseid võimalusi alates e-postist lõpetades videokonverentsiga.


Sihtasutuse korraldatud konkursile esitatud projektidest tunnustati kümmet parimat.

Esikoha pälvis Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ja Forssan Yhteislyseo partnerlusprojekt “Naabrite kunst ja kirjandus 21. sajandil”. Õpetaja Helja Kirber.

Teist kohta jagasid kaks koostööprojekti, neist ühes osalevad Väätsa Põhikooli (õpetaja Anneli Tumanski) õpilased koos Itaalia lastega ja teises Pärnu Vanalinna Põhikooli (õpetaja Tuuli Koitjärv) õpilased ja nende partnerid Leedust. Ka kolmanda koha väärilisi koostööprojekt oli kaks - partnerlusprojekt Kiili Gümnaasiumi (õpetaja Külli Kaasik) ja Itaalia kooli vahel ning teine Lauka Põhikooli (õpetaja Siret Lahemaa), Kreeka ja Hispaania koolilaste partnerlusprojekt.

Kümne parima projekti hulka jõudisid veel eTwinning projektid, milles osalevad Pärnu Kuninga Tänava Põhikool (õpetaja Maarika Hoolma), Pärnu Koidula Gümnaasium (õpetajad Tiiu Leibur ja Tiiu Vendel), Lasnamäe Lasteaed-Algkooli (õpetaja Terje Zimmermann) ning Sõmeru Põhikool (õpetaja Tiina Erala) ning Pärnumaa Kutsehariduskeskus (õpetaja Sirje Tamm ja Varje Tipp).
Vaata lähemalt rahvuslikult lehelt.


Esikoha saavutanud projektis osalenud Forseliuse Gümnaasiumi õpilased said Tiigrihüppelt reisi Helsingisse Heureka keskusesse ning nende õpetaja Helja Kirber osaleb sõpruskoolide programmi rahvusvahelisel koolitusel.
Rahvusvahelisel koolitusel saavad osaleda ka õpetajad, kelle projektid saavutasid teise ja kolmanda koha. Teised õpetajad, kelle projekt jõudis kümne parima hulka, said auhindadeks digifotoaparaadid.

PALJU ÕNNE KÕIKIDELE VÕITJATELE!

Partnerlusprojektide konkurssi ja seminari "Rahvusvaheline koostöö Eesti koolis" toetas Euroopa Komisjoni Eesti Esindus. Euroopa Parlamendi Infobüroo kinkis kõikidele osalejatele ka Euroopa kaardi.

Kaardid andis üle Kadri Kull Euroopa Komisjoni Eesti esindusest.

Üritus lõppes ühise õhtusöögi ja koosviibimisega.

Tiigrihüppe SA tänab Euroopa Komisjoni Eesti esindust ja kõiki osalejaid aktiivse osavõtu eest.

esmaspäev, detsember 11, 2006

Programmi tutvustus Tartus

11.detsembril toimus Tartu Kunstigümnaasiumis Tartu linna ja maakonna eesti keele ja kirjanduse õpetajate advendiõhtu. Lisaks õpilasansambli esinemisele ja jõuluvana külaskäigule toimus ka n-ö ametlik osa. Helja Kirber tutvustas programmi "Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning" - jagas kõige üldisemat infot, millega üldse on tegemist; tutvustas programmiga seotud Interneti-aadresse ja koolitusvõimalusi ning tõi näiteid oma kooli eelmise ja selle õppeaasta projektidest. Samuti said kõik kohalviibijad programmi tutvustavaid materjale. Programmi tutvustus tekitas mõtteid ja esitati erinevaid küsimusi nii programmi kui tehtud projektidega seoses.

laupäev, detsember 02, 2006

MagazineFactory koolitus Tiigrihüppes

Reedel, 1. detsembril toimus koolitus veebiajakirja loomise vahendi MagazineFactory kasutamise õppimiseks.

Õppepäev oli Tiigrihüppe Sihtasutuse arvutiklassis.

Koolitusel osales 9 õpetajat.

Juta-Tiia Mägi - Gustav Adolfi Gümnaasium

Merike Sepp - Viimsi Keskkool

Marika Hoolma - Pärnu Kuninga Tän.Põhikool

Hille Raja - Rõngu Keskkool

Merike Sikk - Kadrina Keskkool

Külli Kaasik - Kiili Gümnaasium

Tatjana Petrova - Mäetaguse Põhikool

Viive Abel - Kuusalu Keskkool

Anu Lassi - Aravete keskkool

Juhendas Laine Aluoja - Türi Gümnaasium

MagazineFactory on populaarne vahend erineva otstarbe ja kontekstiga veebiajakirjade loomiseks. Võrguajakiri võib olla nii üksik projekt kui ka pikemaajaline ajakiri, mida siis toimetatakse kogu kooliaasta vältel. MagazineFactory annab võimaluse nii õpilastele kui ka õpetajatele töötada toimetajate ja ajakirjanikena ning avaldada omaenda veebipõhine ajakiri. Õpetaja on peatoimetaja, õpilased on ajakirjanikud. MagazineFactory on kõigile huvilistele tasuta kasutamiseks.

Koolitusel praktiseeriti ajakirja loomist ja kujundamist, toimetajate ja ajakirjanike lisamist ning artiklite kirjutamist ja toimetamist.

Üle 200 Eesti õpetaja on liitunud eTwinninguga


Programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning liitus 2. detsembril kahesajandana Kohtla Põhikooli õpetaja Tatjana Tambovtseva.