reede, mai 24, 2013

neljapäev, mai 02, 2013

Eesti-Läti-Soome-Leedu kontaktseminar matemaatika ja loodusainete õpetajatele

26.-28. aprillil toimus Riias rahvusvaheline eTwinningu seminar matemaatika ja loodusainete õpetajatele. Seminarist võtsid osa delegatsioonid Euroopa Liidu neljalt liikmesmaalt: Lätist, Leedust, Soomest ja Eestist.
Seminari teemaks oli eTwinning projektide sõlmimine ja kavandamine. Eesti oli seminaril esindatud delegatsiooniga, kuhu kuulus 10 inimest - matemaatika- ja füüsikaõpetajad, projektijuhid Kohtla-Järvelt, Pärnust, Tallinnast, Valga koolidest ning eTwinningu projekti Eesti koordinaator Elo Allemann.
Seminari eesmärgiks oli partnersuhete loomine projektis osalevate maade õpetajate vahel, koostööprojekti väljatöötamine ja registreerimine väljavalitud teemal  eTwinningu keskkonnas.
Seminari kestel õpetajad:
-          kohtusid kolleegidega teistest Euroopa riikidest, leidsid koostööpartnereid ühiste projektide läbiviimiseks;
-          said infot kõigi  Euroopa eTwinningu projektide võimaluste kasutamise kohta
-          genereerisid ideid, töötasid välja plaanid uute koostööprojektide läbiviimiseks ja algatamiseks koostöös partneritega Lätist, Leedust, Soomest ja Eestist.
26.aprillil saabus meie delegatsioon Riiga. Vaatamata sombusele ilmale oli seminari atmosfäär soe, inimesed avatud ja sõbralikud ning avatud suhtlemisele. Töökeeleks oli inglise keel, kuid meeldiv oli märkida, et pea kõik õpetajad baltimaadest, kes seminaril osalesid, valdasid ka vene keelt.
Esimesel, avamise päeval toimus koosolek, kus osalevad õpetajad võisid tutvuda üksteisega ning samuti edukamate 2012-2013.aasta projektidega. Parimate projektide hulgas olid näiteks projektid nagu « Math, Science, ICT» (Autor: Eva Tšepurko, Valga gümnaasium/ Valga Vene gümnaasium),  «Physics connects nations» (Autor:  Ausma Bruņeniece, Pumpuri põhikool, Jurmala), «Joy in Life more than lots of money in your pocket!» (Autor:  Gunta Gromula, Riia PIKC RVT), «Under the Open Sky - Romantic Astronomy» (Autor:  Aļesja Šapkova, Daugavpilsi Saskaņasi kool).
Kõik esitletud projektid olid väga erinevad, huvitavad ja õpetlikud. Õpetajate poolt oli ära tehtud väga suur töö ja nähes erakordselt suurt huvi õpilaste silmades, võib väita, et sellelaadste projektitegevust koolides on väga vaja, see on huvitav, aktuaalne ja seda tuleks toetada ning soodustada. Noored võisid lisaks huvitavale võimalusele uusi ainealaseid teadmisi omandada, saada üksteisega sõbraks ja saada infot ka erinevate kultuuride kohta, mida koostööpartnerid esindasid. Kuigi nende keeleoskus võib olla polnud kõige parem, ei peljanud nad seda kasutada ja said üksteisest väga hästi aru.
Seminari organisaatorid tutvustasid osalejatele õigeid reegleid uute projektide sisestamise ja vormistamise kohta eTwinningu keskkonnas. Lisaks toimusid töötoad praktilise tegevusega, ekskursioonid, loengud ning viidi läbi isegi õppeeksperimendid. Seminari käigus koostati ja vormistati 5 uut projekti, mis plaani järgi on kavas ellu viia järgmise õppeaasta algusest. Kuid juba praegu võivad projektist huvitatud õpetajad liituda eTwinningu portaalis ning planeerida õppealast projektitegevust järgmiseks õppeaastaks.
Projektid, mis algatati ja registreeriti seminari käigus on järgmised:  «Amazing shadows», «I look at the sky», «Finestlat introduce!», «Dabas veltes un to pielietojums», «Traveling with numbers».  Kõik huvilised võivad osa võtta ja liituda nende projektide tegevusega!
Lätis toimunud rahvusvaheline seminar toimus kõrgel tasemel. Kõik seminarist  osavõtjad sh Eestis esindajad väljendasid ürituse läbiviijatele oma tänu ja avaldasid lootust, et  viljakas koostöö jätkub ka  tulevikus. Riias osakssaanud soe vastuvõtt, suhtlemine teiste maade delegatsioonide esindajatega, suurepärane  Riia vanalinna arhitektuur jätsid kõigile osavõtjaile kustumatu mulje!
Seminari materjale võib vaadata  siit

Olga Shumailova (Ühisgümnaasiumi informaatika õpetaja)
Natalja Hramtsova (Kesklinna Gümnaasiumi informaatika õpetaja)