esmaspäev, august 23, 2010

Rühmatöö: Ingrid, Piia, Anu, Kristi, Kristi, Marika

1.
+ Tore idee!
- Ei käivitunud: partnerite ebastabiilsus.
+ Koolijuhtide projekt kogemuste vahendamiseks õnnestus: aluseks konverentsil saadud isiklikud kontaktid.
- Schoolovision: autoriõiguste probleem.
+ Tore keskkonna ja loodusteaduste projekt. Õpilastele huvipakkuv.
- liiga mahukas, ei jõudnud päris lõpptulemuseni projekt.
+ Projekt pusledega. Tore ja lihtne keskkond, lastele meeldis.
– partner loobus ettehoiatamata poole pealt.
+ Virtuaalne koolileht: tore idee.
- raske korralda tööd ja algsest ideest kinni pidada.
+ Algklassiprojekt: kunstipõhine Happy faces, lastele väga meeldis

2. Elluminate: võimaldab teha veebipõhist koostööd nt õppetundi ühiselt. Selleks on vaja kokku leppida aeg, sisenemine lingi kaudu.

Ühe projektiga võiks olla seotud ühest koolist mitu õpetajat (nt erinevatest vanuseastmetest, erinevate ainete õpetajad: vastutuse jagamine, koostöö tugevdamine.

Skype: koostöövahendina

3. Sooviks uut head projektiideed, mis ka projektina käivituks. Saaks isiklikke kontaktide kaudu.
teha õppetund koostöös teise maa õpilaste-õpetajaga.
Oma kooli õpetajad võiksid ideega julgemalt ja entusiastlikumalt haakuda.
Algatada ise uusi projekte.
Uue klassiga alustada uue lihtsa projektiga.
Soome keele tunniga seotult uus projekt teha.
Uued edukad algklassiprojektid.

4. Eesti mentoritel võiks olla list, kus mentorid saaksid algajaid ja kontaktide leidmisel vahendite leidmisel abistada.
Kool, juhtkond peaksid õpetajat toetama, innustama projektitööde tegemisel.
Aega!

5. Jätkata mentorite kaudu ja edukate projektitegijate kaudu eTwinningu tutvustamist ja populariseerimist.

Teha võistlus , millisest koolist tuleks erinevate õpetajate poolt erinevaid projekte (suhtarvuga)

Suheldes ja meelitades, telefonimüük!

PRtööd parendada: rohkem peaks kajastama meedias seda teemat!

Teha projekte, mis ületavad uudisekünnise.

Kommentaare ei ole: