Esmaspäev, august 23, 2010

Rühmatöö: Kairi, Merike, Meeri, Airi

Projektitöö ja hea praktika kogemuse jagamine
Pärnu 23. aug. 20101. Mis Teie arvates õnnestus viimases eTwinningu projektis ja mis mitte?

Projekt sai lõpetatud, õnnestus sooritada konkreetne tööülesanne (voldikute tegemine Publisheris), koostööpartneri kiire reageerimine tööülesannetele, tekkinud probleemidele,

2. Milliseid uudseid lahendusi, võimalusi, vahendeid, metoodikaid võiks kasutada eTwinningu projektitöös?

Koostöökeskkond võiks olla kõigile kergesti ligipääsetav, Web 2,0 vahendid on head, projektõppe ja koostöö metoodikad,

3. Millised eTwinningu ootused on järgmiseks õppeaastaks?

Et projektipartner ära ei kaoks, peetakse kinni projekti tähtaegadest, projekt õnnestuks oodatud tulemuseni vedada,

4. Millist abi vajad projektitööks?

Tehniline tugi nt kooli haridustehnoloogilt, projekti alustamine (nt partneri leidmine, projekti ülesehitus jne)

5. Kuidas kaasata uusi tegijaid?

Teemapõhised paketid, millega on huvitatud õpetajal hea haakuda. Nt www.htk.tlu.ee/projektipaun ja www.etwinning.net

Kommentaare ei ole: