laupäev, detsember 06, 2008

Veebipõhised vahendid koostööks

http://vahendidkoostoo.blogspot.com/

ich bin `s

Hallo!
Wie geht es?
Krista
http://www.tabasalu.edu.ee

Talvekooli tagasiside

Hea talvekoolis osaleja

Palume teilt tagasisidet toimunud koolituse kohta.

Suur tänu aktiivse osalemise eest talvekoolis!

Soovime teile toredaid koostööprojekte ja jääme ootama uusi kohtumisi.

Laine Aluoja
Varje Tipp
Ingrid Maadvere
Elo Allemann

Talvekooli teine päev

Laupäeval, 6. detsembril jätkus talvekool töiselt. Talvekoolis osalejad said praktiliselt tutvuda eTwinning portaaliga - otsida projektitööks sobivat partnerit, postitada ideid partneri ostingu foorumisse ja tutvuda lähemalt, kuidas vormistada eTwinning projekti.

Lisaks sellele tutvustas Ingrid Maadvere pilditöötlusprogrammi Picnik ning Varje Tipp ja Laine Aluoja näitasid, kuidas kasutada ajaveebi.

reede, detsember 05, 2008

Esitlus "Haridustehnoloog soovitab"

eTwinningu koolitus Pärnus

Tiigrihüppe Sihtasutus korraldas 5.- 6. detsembril Pärnus, hotellis Strand programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning koolituse algajatele. Koolitus algas reedel, 5. detsembril kell 15.00 ja lõppeb 6. detsembril orienteeruvalt kell 15.00
Koolitusel osalevad õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.
Koolitusel tutvustame
- Portaali www.etwinning.net kasutamist (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine)
- Räägime, kuidas integreerida rahvusvahelist projektitööd õppekavaga
- Tutvustame edukaid internetipõhiseid koostööprojekte, milles Eesti õpetajad-õpilased osalevad
- Õpetame praktiliselt kasutama tööriistu, mis sobivad veebipõhiseks koostööks, näiteks ajaveebide kasutamist ning pilditöötlusprogramme.eTwinning partnerlusprojektide konkurss

Tiigrihüppe SA kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning partnerlusprojektide konkursil.

Konkursil osalemiseks peab õpetaja olema registreerunud portaalis www.etwinning.net ja loonud partnerlusprojekti mõne Euroopa kooliga. Partnerlusprojekt peab olema registreeritud portaalis www.etwinning.net

Kuidas kandideerida?

Kandideerida saab www.etwinning.net portaali kaudu, esitades oma töölaualt taotluse kvaliteedimärgi saamiseks. Lisage kindlasti lingid projektitöö käigus valminud materjalidele. Kvaliteedimärgi taotlused peavad keskses portaalis olema täidetud hiljemalt 22. märtsiks 2009.

Konkursile võib esitada nii 2007./2008. õppeaastal kui ka 2008./2009. õppeaastal loodud projekte.

Konkursile ei saa esitada neid projekte, mis osalesid eelmisel õppeaastal Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt korraldatud eTwinning projektide võistlusel.

Auhinnad
Esimene koht - auhinnareis projektitöös osalenud õpilastele Soome Heureka keskusesse, õpetajale osalemine rahvusvahelisel kutsealase arengu õpitoas mõnes Euroopa riigis
Teine koht – projektitöös osalenud õpilastele osalemine Nukufilmi lastestuudio töötoas, õpetajale osalemine rahvusvahelisel kutsealase arengu õpitoas mõnes Euroopa riigis
Kolmas koht – projektitöös osalenud õpilastele osalemine Nukufilmi lastestuudio töötoas, õpetajale osalemine rahvusvahelisel kutsealase arengu õpitoas mõnes Euroopa riigis
Neljas kuni kümnes koht - mitmesugused internetipõhiseks koostööks sobivad töövahendid.

Head osalemist!

esmaspäev, detsember 01, 2008

Ilusat ja kaunist jõuluaega!

Päkapikk tõi kaasa palju vahvaid veebipõhiste tööriistade linke. Need leiate siit ja siit.

Rahvusvaheline koolitus ajaloo- ja ühiskonnaõpetajatele

6.–8. novembril toimus Göteburgis eTwinningu rahvusvaheline koolitus sotsiaalainete õpetajatele. Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajajad on päris aktiivsed projektõppe harrastajad, seda nii konkursside vormis kui ka lihtsalt huvist ja harrastusest. Tiigrihüppe Sihtasutuse kaudu “maale toodud” eTwinning ei ole õpetajatele võõras, kuid alati tasub silmas pidada, mida uut on teoksil ning millised koostöövõimalused on tekkinud või tekkimas.

Meie meeskond koolitusel osalemiseks oli järgmine: Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Liis Madisson, Kadrina Keskkooli õpetaja Evelin Tiiter ja Viljandi C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumi õpetaja Ülle Luisk. Projektides osalemise kogemus oli meil erinev, eTwinningust olime palju lugenud ning jäi üle vaid loota, et koolitus annab hea sisendi projekti alustamiseks.

Järgnevalt lühike ülevaade sellest, mida kuulsime, nägime ja õppisime Göteburgis.

Esimene koolituspäev oli sisult üldine, erinevaid projekte tutvustav. Kokku oli tulnud väga erinev seltskond õpetajaid – nii esmakordselt eTwinninguga tutvujad kui ka kogenud “projektihaid”. Sotsiaalainete valdkonnas toimuvast koostööst kõneles Anne Gilleran, kes rõhutas demokraatlike väärtuste teema olulisust. Lähemat tutvustust leidis projekt MECP (Model European Council or Parliament) - Euroopa Nõukogu või Parlamendi mudel. 170 õpilast 13 riigist on täitnud koostöös erinevaid ülesandeid ja simuleerinud Euroopa valitsusasutuse tööd kahe päeva vältel kas Brüsselis või Strasbourgis. Sellest kogemusest rääkis Ann-Marie Losenborg, kes on projektis osalenud Göteburgi kooliõpilastega. Lühidalt tutvustati ka Kevadpäev Euroopas projekti läbiviimist Rootsi koordinaator Joan Lindbergi poolt. Joan oli üks nendest õpetajatest, kelle õpilane esindas eelmisel aastal võitjana Rootsit Euroopa Arengupreemia konkursil.

Teine koolitupäev algas dr. Richard Gatarski ettekandega, mis presenteeris kõige uuemaid interaktiivse suhtelmise malle, näiteks kuidas kasutada uuemaid mobiiltelefone veebipõhise konverentsi korraldamiseks, kuidas kasutada veebipõhist keskkonda koostöö loomiseks. Tema energiline esinemine oli väga innustav, kuigi osade õpetajate arvates liiga uuenduslik. Nimelt kutsus Gatarski õpetajaid üles ka õpilastega igapäevaselt rohkem interneti kaudu suhtlema.

Päev jätkus rollimängu kui meetodi tutvustamisega. Ettekande sel teemal pidas Carl Heath Göteburgist ning jällegi osutati selles demokraatlike väärtuste kujundamise võimalustele. Pärastlõunal algas projektiplaanide sepitsemine. Selle tarvis moodustati osalejatest töörühmad ning iga rühma ülesandeks sai ajurünnaku abil võimalikult mitmete projektiideede väljapakkumine. Seejärel asuti ühe ideega põhjalikumalt tööle eesmärgiga seda konkreetsemaks arendada. Mitu projektiideed sai suure hulga huvilisi, kes olid tulevikus valmis eTwinningu portaalis koostööd tegema. Väga populaarne teema oli näiteks igapäevaelu koolis.


Kolmas päev, mis kestis kuni lõunani, oli pühendatud eTwinningu veebipõhise töökeskonna tundmaõppimisele. Näpunäiteid jagas Christina Crawley ning osalejad said oma oskusi katsetada sisestades töökeskkonda rühmatööde käigus valminud projektiideid. Vanade tegijate vahel kujunes juba üsna kindel koostööplaan. Tegemist oli õpetajatega, kes mitmeid projekte on koos läbi viinud.

Kui saadud kogemus kokku võtta, siis võiks välja tuua, et oli huvitav kogeda, kuidas eTwinning on pidevas arengus, pidevalt liitub projektiga uute ideedega inimesi. eTwinningu projektide kogemustest ja võimalustest sotsiaalainete valdkonnas tuleks kindlasti Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele ning inimeseõpetuse õpetajatele rääkida tegijalt-tegijale põhimõttel. Sama formaati kandis ka toimunud koolitus.

Ülle Luisk