pühapäev, juuni 02, 2013

Projektivõistluse võitjad 2013


Selgunud on  2013. aasta eTwinningu projektivõistluse võitjad 

Esimene koht
Music Award
Projekt on hea näide muusikaõpetuse, inglise keele ja IKT integreerimisest.  Õpilased tegid filme ja esitlusi mitmesugustel muusikaõpetust puudutavatel teemadel. Inglise keele tundides peatuti lähemalt partnermaade muusikaajalool .
Õpetaja Alina Siht, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
http://musicawards.wikispaces.com/
http://www.etwinning.net/en/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=en&n=57898

Teine koht
Read, draw and play
Projektis osalesid lapsed vanuses 5-10 aastat. Õpiti tundma partnerite kodumaad, leiti erinevusi ja sarnasusi oma maaga. Samuti tutvustati lapsed üksteisele lemmikraamatuid  Projekti kaudu soovisid õpetajad näidata, et erinevate Euroopa riikide kirjandus on tihedalt seotud kogu Euroopa kultuuri ja teiste riikide kultuuriga.
Õpetaja Lembi Oja, Pühajärve Põhikool
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p83977

Kolmas koht
Unser gemeinsames Haus
Projekt tutvustas erinevate maade elamistavasid ning ühendas projektipartnereid multikultuurse maja ehitamise kaudu. Selle projekti käigus ehitati maja, mis sisustati erinevate maade ruumidega. Projekti käigus parandasid ja arendasid õpilased oma keeleteadmisi, õppisid tundma teisi kultuure ja võrdlesid neid oma kultuuriga. Tänu projektile suurenes õpetaja Laidvee sõnul õpilaste motivatsioon õppida saksa keelt.
Õpetaja Margit Laidvee, Luunja Keskkool
http://www.etwinning.net/en/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=en&n=70736

Kümne parima hulka jõudsid veel: 
Team Deutsch
Projekti käigus kasutati võõrkeele tundides mitmesuguseid Web 2.0 vahendeid, mis andsid võimaluse partnerite vahel  praktiseerida saksa keelt erinevates situatsioonides.
Õpetaja Aimi Jõesalu, Põlva Keskkool
http://www.etwinning.net/en/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=en&n=90960
http://www.edcanvas.com/lessons/g6Ye6mjZasazPw/team-deutsch-etwinningprojekt-finnland-estland

European  Colours and Tastes
Projekti kaudu uuriti partnermaade toidutavasid, missuguseid  juur- ja puuvilju kasvatatakse ja mida nendest valmistatakse.  Samuti võrreldi partnermaade kliimat, vaadeldi värve looduses. Lisaks uuriti toitude ja toiduainete kohta käivaid ütlusi ning  vanasõnu.  Kuna projektis osalesid nii Põhja- kui ka Lõuna- Euroopa riigid,  siis oli tähtis ka geograafiline aspekt. Valmisid e-raamat ja audioraamat, kuhu on lisatud kõikide partnerite esitlused puu- ja juurviljadest ning helifailid retseptidest.
Õpetaja Anneli Tumanski,Väätsa Basic School
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86961


Easter eggs
Projektis osalesid lasteaia ja algklasside õpilased, kes  tutvusid lihavõtetega seotud tavadega. Valmistati kaunistusi, mida hiljem tutvustati on-line näitusel.
Eestist osales projektis kaks õpetajat
Õpetaja Ene Kruzman, Kohtla-Järve lasteaed Pääsuke
Õpetaja
Kaja Assor, Tartu Hiie Kool
http://www.etwinning.net/fr/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=en&n=95285


Let's explore the Baltic States!
Projekti kaudu õpiti tundma naaberriike, leiti  erinevusi ja sarnasusi.
Õpetaja Helle Anijärv,Tartu Hiie School
Projekti kaudu uuriti kliimaerinevusi partnerriikides - mõõdeti õhutemperatuuri ja pildistati loodusobjekte (puu, põõsa, lillepeenar, põld jne), et selgitada muutusi looduses. Õpilased koostasid temperatuuri graafikud ja täitsid töölehed kogutud andmetega. Seejärel võrreldi  partnerkoolide õpilaste töid ja kogutud  materjalidest loodi näitus.
Õpetaja Signe Reidla, Peetri Lasteaed-Põhikool
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95617

My e-adventure
Projekti käigus lõid õpilased  igapäevaelust lühilugusid ehk animatsioone (e-raamatud, PowerPoint jne) ning jagasid neid partenritega  teistest riikidest. Valmis kogumik animafilme ning e-raamat "My e-Adventure".
Õpetaja Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasium
http://my-e-adventure.blogspot.com/