neljapäev, märts 31, 2016

eTwinning projektivõistlus 2016

HITSA kutsub kõiki sellel õppeaastal eTwinning projektides osalenud õpetajaid osalema traditsioonilisel Twinningu projektivõistlusel.

eTwinning projekt on vähemalt kahe  kooli vaheline veebipõhine koostööprojekt, mis on registreeritud portaalis www.etwinning.net.  Projekti esitamiseks võistlusele tuleb oma eTwinning töölaua kaudu täita projekti kvaliteedimärgi taotlus.

2015/2016 õppeaasta eTwinning projektikonkursi tingimused

1. Konkursile võib esitada 2015. ja 2016. aastal loodud ja lõpetatud projekte.
2. Kandideerida saab eTwinning portaali kaudu, esitades oma eTwinning Live  taotluse kvaliteedimärgi saamiseks. Lisada tuleb kindlasti lingid projektitöö käigus valminud materjalidele ning anda hindajatele ligipääs projekti materjalidele ( näiteks ligipääs suletud Twinspaci puhul luua külaliskonto ja lisada taotlusele sisselogimiseks vajalik parool)
3. Kvaliteedimärgi taotlused peavad eTwinning portaalis olema täidetud hiljemalt 18. aprilliks 2016
.
4. Projektide hindamisel lähtutakse  kriteeriumidest, mis on toodud siin 

Auhinnad
Esimese kuni kolmanda koha saavutanud projekti juhendanud õpetajale osalemine rahvusvahelisel koolitusel mõnes Euroopa riigis, võiduprojektides osalenud õpilastele on auhinnaks töötuba, mis põhineb tehnoloogia kasutamisel ja loovusel.
Neljanda kuni kümnenda koha saavutanud projekte juhendanud õpetajatele on auhinnaks internetipõhiseks koostööks sobivad töövahendid.
Projektivõistluse võitjad kuulutatakse välja 13. mail 2016 eTwinningu projektivõistluse lõpuüritusel Tallinnas.

Kasulik teada!
05. aprillil 2016 kell 19.00 toimub eTwinning Live keskkonnas veebiseminar „Edukad eTwinning projektid“, kus Meeri Sild räägib eTwinning projektide kvaliteedinõuetest, millest lähtuvad ka projektivõistluse hindamiskriteeriumid. Kvaliteedinõudeid tutvustatakse Euroopa 2015. aasta projektivõistluse võiduprojektide näitel.
Seminaril osalemiseks peab õpetajal olema eTwinningu portaalis konto. Palume registreerida hiljemalt 4. aprilliks seminarile selle lingi kaudu http://goo.gl/forms/Siw1rVH1P7

Projekti- ja konkursiinfo:
Elo Allemann
eTwinning  projekti juht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
elo.allemann@hitsa.ee

teisipäev, märts 29, 2016

Osalege multiprojektis "Tervisepäev meie koolis"

Eelmisel kevadel toimus eTwinningu multiprojekt “Tervisepäev meie koolis” ning sel aastal on plaanis projekti korrata. Projekt on seotud tervisepäevaga 7. aprillil.

Paljud koolid tähistavad seda päeva ning huvitav oleks jagada oma tegemisi ka teistega. Projekti käigus loovad osalejad fotokollaaži tervisepäevast ning postitavad selle TwinSpace’i. Iga klassi/rühma kohta tohib postitada ainult ühe kollaaži.

Kuidas projektiga liituda ja millised on planeeritavad tegevused, saab vaadata siit:
https://twinspace.etwinning.net/19716

Kõik huvilised on oodatud!

esmaspäev, märts 14, 2016

eTwinningu koolitus algajatele

01.04-02.04.2016  toimub Tallinnas hotellis Euroopa eTwinningu koolitus algajatele.
Koolitusel anname ülevaate eTwinning portaali võimalustest koostööpartneri leidmiseks ning õpiprojekti läbiviimisel. Samuti arutame, kuidas integreerida veebipõhine projektitöö igapäevase õppetööga ning tutvustame  koostööks sobivaid veebivahendeid.
Kuna eTwinningu portaal on viimase kahe aasta jooksul palju uuenenud, siis ootame koolitusele ka neid õpetajaid, kes soovivad lähemalt tutvust teha uue õpetajate töölauaga eTwinning Live ning projektitöö keskkonnaga Twinspace.
Registreerimine 28. märtsini 2016
Lähem info siit

Twinnimine kutseõppes

8.-10. märtsil 2016 toimus Saksamaal, Schleswig-Holsteini liidumaal Flensburgis eTwinningu kontaktseminar. Seminarist võtsid osa Taani, Eesti, Saksamaa, Läti, Leedu, Hollandi, Norra, Poola ja Soome kutseharidusega seotud õpetajad. HITSA vahendusel esindasid Eestit Ahko Ahtijäinen Valgamaa Kutseõppekeskusest, Irmen Nagelmaa Räpina Aianduskoolist ja Külli Šorin Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Seminari eesmärk oli uute kontaktide loomine projektipõhiseks koostööks Euroopa kutsekoolide vahel.

Hoolimata keerulistest ilmastikuoludest tingitud pikaleveninud kohalejõudmisest, sujus ettevõtmine tegusalt. Kolmepäevasel seminaril tutvuti eTwinningu keskkonna kasutusvõimalustega, erinevate käimasolevate projektidega ja saadi ülevaade kohale tulnute võimalikest projektiideedest. Grupitööde tulemusena valmisid kümmekond uut rahvusvahelist eTwinningu projekti kavandit, mille teemad on seotud näiteks müügitöö, aianduse, keele- ja karjääriõppega.

Viimane seminari päev toimus Flensburgi majanduskallakuga kutsekoolis. Twinnijad tutvusid sealse õppetöö korraldusega, külastati tunde ja õppelaboreid. Ringkäiku viisid läbi esimese kursuse õpilased. Tundides olevad õppijad andsid hea meelega selgitusi oma tegevuste kohta ja vastasid küsimustele, seda kõike inglise keeles. Erinevusi Saksamaa ja Eesti kutseõppe süsteemis on palju, kuid ühine eesmärk koolitada häid spetsialiste on ikka sama.

Lõppenud eTwinningu seminari tegevused olid hästi eesmärgistatud ja selgitatud ning jõuti ka soovitud tulemusteni. Osavõtjad tänavad seminari koordinaatoreid Irene Eckarti ja Ellen Kammertönsi.

Kohtumiseni eTwinningLive-is!
Vasakult vaadates: Külli Šorin, Ahko Ahtijäinen, Ellen Kammertöns, Irene Eckart, Irmen Nagelmaa.

reede, märts 04, 2016

eTwinningu rahvusvaheliste koolituste kalender 2016

Ka käesoleval aastal on Eesti õpetajatel võimalik osaleda eTwinningu rahvusvahelistel koolitustel.
Kontaktseminaridel partnerite otsimiseks ja projektide loomiseks.

eTwinningu professionaalse arengu õpitubades (Pedagogical Development Workshop, PDW), kus osalevad õpetajad kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest. Õpituba keskendub kaasaegsele õpikäsitusele. Töötoa eesmärk on  näidata, kuidas uuenduslikud õppemeetodid seostuvad eTwinning projektitööga.
Vt lähemalt alajaotusest Osalege koolitusel