eTwinning programm

Internetiajastu on kooli ja klassiruumi toonud uued võimalused ja väljakutsed. Tänu kiiresti arenevatele veebipõhistele suhtlus- ja töövahenditele on päris tavaline, et Euroopa eri riikides elavad õpilased-õpetajad õpivad ja töötavad koos.

Võimalust internetipõhiseks koostööks pakub programm Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning. Selleks on loodud portaal www.etwinning.net.

Pärast programmiga liitumist ehk portaalis registreerumist avaneb ligipääs andmebaasile, kus on kõigi õpetajate ja koolide kontaktandmed, kes otsivad partnerkooli ja soovivad veebi kaudu koostööd teha. Kui sobiv partner leitud ja projekt portaalis registreeritud, siis saab iga projektimeeskond endale privaatse tööruumi, kus on projektitööks sobilikud suhtlemis- ja töövahendid.
eTwinning ei keskendu ainult projektitööle, vaid pakub õpetajatele ka võimalust enesetäiendamiseks. Osaleda saab veebipõhistel õppimisüritusel ning suhelda kogukondades.

eTwinning käivitus 2005. aastal. Sõpruskoolide programm on osutunud Euroopa koolirahva seas populaarsemaks, kui selle algatajad arvata oskasid. Üks põhjusi on see, et õpetajate töö üle Euroopa on üsna ühesugune ning nii pedagoogilise kui ka ainealase kogemuse jagamist ja üksteiselt õppimist peetakse oluliseks ja tulutoovaks.

Miks eTwinning?

eTwinningu eeliseks peavad õpetajad lihtsat liitumist ja vähest bürokraatiat ning tuge, mida õpetajatele pakutakse. Eesti õpetajate sõnul pakub rahvusvaheline projektitöö õpilastele suurt huvi ja tõstab õppimisindu. Teises riigis elavate eakaaslastega suhtlemine annab neile esimese rahvusvahelise suhtlemise kogemuse, teha meeskonnatööd ning panna proovile oma arvutikasutamise ja võõrkeele oskus. Lisandub võimalus võrrelda oma kultuuri teiste rahvaste omaga ning selle kaudu mõista paremini nii Euroopa kultuuriruumi tervikuna kui ka Eesti osa selles.

eTwinning ja veebipõhine projektitöö näitab kätte ka võimalused, kuidas infotehnoloogiat õppetöösse integreerida. Pedagoogiliselt õnnestunud võtted ja uuenduslikud ideed liiguvad võrgustikku koondunud õpetajate seas kiiresti ning tehnoloogia oskuslik kasutamine Euroopa õpetajate hulgas laieneb.


Programmi rahastamine ja koordineerimine

eTwinningut toetab ja rahastab Euroopa Komisjon ning ta kuulub Erasmus+ programmi, üleeuroopalist tegevust koordineerib European Schoolnet.

Eestis koordineerib eTwinningut HITSA Innovatsioonikeskus, kes levitab infot, pakub õpetajatele tuge portaali kasutamisel, korraldab kohalikke konkursse ja koolitusi nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Sihtasutus arendab ka eTwinningu mentorite võrgustikku – mentorid on õpetajad, kes soovivad oma kolleegidele tutvustada programmi võimalusi ning on valmis neid aitama eTwinningu projektide loomisel ja läbiviimisel.