Esmaspäev, august 23, 2010

Rühmatöö - Aimi, Kaia, Tiina, Marika, Irina

1.
Õnnestus:
Projekt on lõpetatud ja on teistele midagi näidata / jagada: virtuaalsete raamatute tegemine, fotode sidumine virtuaalsete kaartidega, mobiili kasutamine projektitöös, ilmavaatlused nadala jooksul neljas erinevas kohas, Skype-i vestlused projektipartneritega.

Ei õnnestunud: partnerid vedasid alt, partner lõpetas ühepoolselt projekti, ainult saksakeelset partnerit on raske leida, kahjuks peab kõike tegema inglise keeles.

2.
Uuendused:
Reaalajas kohtumised (virtuaalruumid, Skype), virtuaalsed reisid, TwinSpace-ile lisaks võiks olla projektil eraldi wiki või blogi mingis teises keskkonnas, paljude tööriistade tööjuhendid võiksid olla mitmes keeles eTwinningu keskses portaalis - et ei peaks iga kord õpetama uusi partnereid.

3.
Ootused:
et õpetajate töölaud oleks hästi arusaadav ja toimiks, et teiste maade partnerid oleksid endast targemad, et huvitavad ja suured projektid toimiksid väiksema vaevaga.

4.
Abi:
Rahalist abi, koolipoolset toetust, mentorite abi, rahvusliku toe kiidukirju kooli.

5.
Kaasamine:
eeskuju ja toetust pakkudes, infot jagades (s.h. koolitades), oma töö tutvustamine kooli koduleheküljel, rahvusvahelised koolitused.

Kommentaare ei ole: