Esmaspäev, august 23, 2010

Rühmatöö: Krista, Raili, Tiina, Merike, Inga, Siiri,

eTwinningu rühmatöö tulemused
1. Mis õnnestus? Mis mitte?
Õnnestus:
1.Õpilastes huvi äratamine IKT, keeleõppe ja projektitöö vastu.
2.Väga hea, kogenud ja kohusetundliku partneri leidmine.
3.Väga hea projektiidee, mõtte leidmine, mida koos teha.
4.Projekti sidumine õppekavaga (Mina, minu klass ja kool, minu koduümbrus või kodukoht, riik, meie ja Euroopa, loodus)
5.Eakohase teema leidmine
6.Koostöökogemus igal tasandil
Ei õnnestunud:
1.Probleemid mestimisruumi Twinspace kasutamisel ja projektitöö tegemisel
2. partneri kadumine
3. koostöö ladususe puudumine (tööde ülelaadimine, ei peeta kinni projektiplaanist)

2.Milliseid uudseid lahendusi, metoodikaid, võimalusi, vahendeid projektitöös kasutada?
KÕIKI. Koolitustel saadud uute ideede, vahendite aktiivne kasutamine projektitöös, PDW-del saadud tutvuste ja koolituse kaudu.

3.Millised ootused on uueks õppeaastaks?
• Et uus töölaud eTwinningu portaalis hakkaks tõrgeteta toimima;
• Häid partnereid;
• Uusi vahendeid ja lahendusi koolitustelt;
• Edukaid projektiideid;
• Et õpilased saaksid suhelda ja aktiivselt projektitöös osaleda;
• Vabariiklik üritus väikestele twinnijatele või võimalus oma kogemust jagada õpilase seisukohalt (n: õpilaskonverents või suve- või talvekool, või nagu oli konverents“ Õppijalt õppijale“)

4.Millist abi vajad projektitööks?
• Uute veebipõhiste töövahendite tutvustamise koolitusi;
• Mõttekaaslastega suhtlemist;
• Foorum (mingi keskkond, või on selleks koolielu.ee-s kogukond) Eesti õpetajatele
5.Kuidas kaasata uusi tegijaid`?
• Rääkida oma positiivsetest kogemustest;
• Kaasata oma kolleege;
• Õpilaste kaudu teiste õpetajate motiveerimine;
• Motiveerida kolleege osalemaeTwinningu koolitustel;

Inga, Siiri, Krista, Merike, Raili, Tiina

Kommentaare ei ole: