laupäev, detsember 06, 2008

Veebipõhised vahendid koostööks

http://vahendidkoostoo.blogspot.com/

ich bin `s

Hallo!
Wie geht es?
Krista
http://www.tabasalu.edu.ee

Talvekooli tagasiside

Hea talvekoolis osaleja

Palume teilt tagasisidet toimunud koolituse kohta.

Suur tänu aktiivse osalemise eest talvekoolis!

Soovime teile toredaid koostööprojekte ja jääme ootama uusi kohtumisi.

Laine Aluoja
Varje Tipp
Ingrid Maadvere
Elo Allemann

Talvekooli teine päev

Laupäeval, 6. detsembril jätkus talvekool töiselt. Talvekoolis osalejad said praktiliselt tutvuda eTwinning portaaliga - otsida projektitööks sobivat partnerit, postitada ideid partneri ostingu foorumisse ja tutvuda lähemalt, kuidas vormistada eTwinning projekti.

Lisaks sellele tutvustas Ingrid Maadvere pilditöötlusprogrammi Picnik ning Varje Tipp ja Laine Aluoja näitasid, kuidas kasutada ajaveebi.

reede, detsember 05, 2008

Esitlus "Haridustehnoloog soovitab"

eTwinningu koolitus Pärnus

Tiigrihüppe Sihtasutus korraldas 5.- 6. detsembril Pärnus, hotellis Strand programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning koolituse algajatele. Koolitus algas reedel, 5. detsembril kell 15.00 ja lõppeb 6. detsembril orienteeruvalt kell 15.00
Koolitusel osalevad õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.
Koolitusel tutvustame
- Portaali www.etwinning.net kasutamist (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine)
- Räägime, kuidas integreerida rahvusvahelist projektitööd õppekavaga
- Tutvustame edukaid internetipõhiseid koostööprojekte, milles Eesti õpetajad-õpilased osalevad
- Õpetame praktiliselt kasutama tööriistu, mis sobivad veebipõhiseks koostööks, näiteks ajaveebide kasutamist ning pilditöötlusprogramme.eTwinning partnerlusprojektide konkurss

Tiigrihüppe SA kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning partnerlusprojektide konkursil.

Konkursil osalemiseks peab õpetaja olema registreerunud portaalis www.etwinning.net ja loonud partnerlusprojekti mõne Euroopa kooliga. Partnerlusprojekt peab olema registreeritud portaalis www.etwinning.net

Kuidas kandideerida?

Kandideerida saab www.etwinning.net portaali kaudu, esitades oma töölaualt taotluse kvaliteedimärgi saamiseks. Lisage kindlasti lingid projektitöö käigus valminud materjalidele. Kvaliteedimärgi taotlused peavad keskses portaalis olema täidetud hiljemalt 22. märtsiks 2009.

Konkursile võib esitada nii 2007./2008. õppeaastal kui ka 2008./2009. õppeaastal loodud projekte.

Konkursile ei saa esitada neid projekte, mis osalesid eelmisel õppeaastal Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt korraldatud eTwinning projektide võistlusel.

Auhinnad
Esimene koht - auhinnareis projektitöös osalenud õpilastele Soome Heureka keskusesse, õpetajale osalemine rahvusvahelisel kutsealase arengu õpitoas mõnes Euroopa riigis
Teine koht – projektitöös osalenud õpilastele osalemine Nukufilmi lastestuudio töötoas, õpetajale osalemine rahvusvahelisel kutsealase arengu õpitoas mõnes Euroopa riigis
Kolmas koht – projektitöös osalenud õpilastele osalemine Nukufilmi lastestuudio töötoas, õpetajale osalemine rahvusvahelisel kutsealase arengu õpitoas mõnes Euroopa riigis
Neljas kuni kümnes koht - mitmesugused internetipõhiseks koostööks sobivad töövahendid.

Head osalemist!

esmaspäev, detsember 01, 2008

Ilusat ja kaunist jõuluaega!

Päkapikk tõi kaasa palju vahvaid veebipõhiste tööriistade linke. Need leiate siit ja siit.

Rahvusvaheline koolitus ajaloo- ja ühiskonnaõpetajatele

6.–8. novembril toimus Göteburgis eTwinningu rahvusvaheline koolitus sotsiaalainete õpetajatele. Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajajad on päris aktiivsed projektõppe harrastajad, seda nii konkursside vormis kui ka lihtsalt huvist ja harrastusest. Tiigrihüppe Sihtasutuse kaudu “maale toodud” eTwinning ei ole õpetajatele võõras, kuid alati tasub silmas pidada, mida uut on teoksil ning millised koostöövõimalused on tekkinud või tekkimas.

Meie meeskond koolitusel osalemiseks oli järgmine: Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Liis Madisson, Kadrina Keskkooli õpetaja Evelin Tiiter ja Viljandi C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumi õpetaja Ülle Luisk. Projektides osalemise kogemus oli meil erinev, eTwinningust olime palju lugenud ning jäi üle vaid loota, et koolitus annab hea sisendi projekti alustamiseks.

Järgnevalt lühike ülevaade sellest, mida kuulsime, nägime ja õppisime Göteburgis.

Esimene koolituspäev oli sisult üldine, erinevaid projekte tutvustav. Kokku oli tulnud väga erinev seltskond õpetajaid – nii esmakordselt eTwinninguga tutvujad kui ka kogenud “projektihaid”. Sotsiaalainete valdkonnas toimuvast koostööst kõneles Anne Gilleran, kes rõhutas demokraatlike väärtuste teema olulisust. Lähemat tutvustust leidis projekt MECP (Model European Council or Parliament) - Euroopa Nõukogu või Parlamendi mudel. 170 õpilast 13 riigist on täitnud koostöös erinevaid ülesandeid ja simuleerinud Euroopa valitsusasutuse tööd kahe päeva vältel kas Brüsselis või Strasbourgis. Sellest kogemusest rääkis Ann-Marie Losenborg, kes on projektis osalenud Göteburgi kooliõpilastega. Lühidalt tutvustati ka Kevadpäev Euroopas projekti läbiviimist Rootsi koordinaator Joan Lindbergi poolt. Joan oli üks nendest õpetajatest, kelle õpilane esindas eelmisel aastal võitjana Rootsit Euroopa Arengupreemia konkursil.

Teine koolitupäev algas dr. Richard Gatarski ettekandega, mis presenteeris kõige uuemaid interaktiivse suhtelmise malle, näiteks kuidas kasutada uuemaid mobiiltelefone veebipõhise konverentsi korraldamiseks, kuidas kasutada veebipõhist keskkonda koostöö loomiseks. Tema energiline esinemine oli väga innustav, kuigi osade õpetajate arvates liiga uuenduslik. Nimelt kutsus Gatarski õpetajaid üles ka õpilastega igapäevaselt rohkem interneti kaudu suhtlema.

Päev jätkus rollimängu kui meetodi tutvustamisega. Ettekande sel teemal pidas Carl Heath Göteburgist ning jällegi osutati selles demokraatlike väärtuste kujundamise võimalustele. Pärastlõunal algas projektiplaanide sepitsemine. Selle tarvis moodustati osalejatest töörühmad ning iga rühma ülesandeks sai ajurünnaku abil võimalikult mitmete projektiideede väljapakkumine. Seejärel asuti ühe ideega põhjalikumalt tööle eesmärgiga seda konkreetsemaks arendada. Mitu projektiideed sai suure hulga huvilisi, kes olid tulevikus valmis eTwinningu portaalis koostööd tegema. Väga populaarne teema oli näiteks igapäevaelu koolis.


Kolmas päev, mis kestis kuni lõunani, oli pühendatud eTwinningu veebipõhise töökeskonna tundmaõppimisele. Näpunäiteid jagas Christina Crawley ning osalejad said oma oskusi katsetada sisestades töökeskkonda rühmatööde käigus valminud projektiideid. Vanade tegijate vahel kujunes juba üsna kindel koostööplaan. Tegemist oli õpetajatega, kes mitmeid projekte on koos läbi viinud.

Kui saadud kogemus kokku võtta, siis võiks välja tuua, et oli huvitav kogeda, kuidas eTwinning on pidevas arengus, pidevalt liitub projektiga uute ideedega inimesi. eTwinningu projektide kogemustest ja võimalustest sotsiaalainete valdkonnas tuleks kindlasti Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele ning inimeseõpetuse õpetajatele rääkida tegijalt-tegijale põhimõttel. Sama formaati kandis ka toimunud koolitus.

Ülle Luisk

reede, november 21, 2008

Mentorite koosolek 15.11 Olümpia hotellis

Mentorid Olümpia hotellis

15. novembril kogunesid eTwinningu mentorid Olümpia hotelli, et arutada oma tegemiste üle. Tehti kokkuvõte eelmisest õppeaastast, uuriti uut portaali, tutvuti uute veebipõhiste tööriistadega ning planeeriti uusi tegevusi.

Mõni näide veebipõhistest tööriistadest:

Talvekool algajatele- soovitage kolleegile!

Tiigrihüppe Sihtasutus korraldab 5.- 6. detsembril Pärnus, hotellis Strand programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning koolituse algajatele.

Koolitus algab reedel, 5. detsembril kell 15.00 ja lõppeb 6. detsembril orienteeruvalt kell 15.00

Koolitusele oodatakse õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.

Koolitusel tutvustame

- Portaali www.etwinning.net kasutamist (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine)
- Räägime, kuidas integreerida rahvusvahelist projektitööd õppekavaga
- Tutvustame edukaid internetipõhiseid koostööprojekte, milles Eesti õpetajad-õpilased osalevad
- Õpetame praktiliselt kasutama tööriistu, mis sobivad veebipõhiseks koostööks, näiteks ajaveebide kasutamist ning pilditöötlusprogramme.

Kõigil soovijatel palume koolitusel osalemiseks täita hiljemalt 26. novembriks taotlusankeet.

Taotlusankeedi saatjatega võetakse ühendust vähemalt nädal enne koolitust. Ühest koolist on võimalik osaleda kuni kahel õpetajal. Võimalusel palume kaasa võtta sülearvuti.

Koolitusel osalemine on kõikidele õpetajatele tasuta (koolitus, toitlustus ja majutus). Pärnus majutust vajavatele õpetajatele on ööbimine hotellis Strand kahekohalistes tubades.

Kogenud tvinnijad, soovitage kolleegidele!

neljapäev, november 20, 2008

Aeg kandideerida eTwinning auhinnale

Kuni 30. novembrini saavad kõik õpetajad, kes 2007./2008. õppeaastal osalesid eTwinning projektides, kandideerida eTwinning peaauhinnale.

Finaali pääsenud tehakse teatavaks 2009. aasta jaanuaris ning nad kutsutakse eTwinning aastaüritusele, mis toimub veebruaris Prahas.

Projektid, mis on eelnevatel aastatel juba konkursil osalenud, ei saa sel aastal osa võtta.

Tähelepanu! Sellel aastal on uuendus see, et kõik projekti partnerid peavad esitama taotlusankeedi. Kui partner jätab taotlusankeedi esitamata, ei osale ka võistlusel. Kui teie partner on täitnud osalemissoovi eTwinning auhinnale kandideerimiseks, siis saate selle kohta e-kirja koos lingiga partneri esitatud osalemissoovile.

Auhindu jagatakse neljas kategoorias:
1. vanuserühm 4-11
2. vanuserühm 12-15
3. vanuserühm 16-19
4. matemaatika ja loodusteadused (hõlmab kõiki selleteemalisi projekte kõikides vanusekategooriates)
Eraldi kategooria on projektidel, mille teemaks prantsuse keel(toetajaks Prantsuse presidendiamet)


Võistluse osalemiseks tuleb täita osalemissoov
Osalemissoovi täitmiseks peate sisse logima.

Kõik reeglid, mis puudutavad eTwinning peaauhinda leiate siit

teisipäev, oktoober 28, 2008

Head täppis-, loodusteaduste, keele ja kunstiõpetajad

Energia on meie tulevik

Uus õppeaasta on täie hooga käima läinud ning palju töid ja tegemisi selja taha jätnud. Nagu eelnevatelgi aastatel pakub see palju uusi ja huvitavaid projekte.
Kolmandat aastat käimasolev Euroopa kooliprojekt „Energia on meie tulevik“ on jällegi pakkumas uusi võistlusi, debatte ja veebikonverentse. Projekti koordineerivad Euroopa plastmassitootjate ühendus PlasticsEurope ja Euroopa koolivõrk European Schoolnet. Alates 2006.aastast on programm edukalt panustanud energiahariduse parandamisse ja toetamisse koolides.
Programm ühildub mitme õppeainega, nagu täppis- ja loodusteadused, keeled ja kunstiõpetus, mida saab omavahel edukalt integreerida.
Ka sel, nagu eelmiselgi aastal on palju erinevaid teemalahendusi pakkuda nii loodusainete kui ka kunstiõpetajatele.


Projekti eesmärgid ja peamised teemad.
Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste huvi täppis- ja loodusteaduste vastu ning panna neid mõtlema üliolulistele probleemidele maailmas.
Soovime tõsta õpilaste teadlikkust inimkonna energiatarbimise ja loodusvarade kasutamise müjust meie kliimale.
Eesmärgiks on ka innustada osalejaid leidma lahendusi väljakutsetele energeetikas ning loodusvarade kasutamises.
Projekt on mõeldud õpilastele vanuses 10-20. Sel aastal kavas olevate tegevuste hulka kuuluvad:
• vanematele õpilastele mõeldud disainikonkurss,
• energiaskautideväljakutse noorematele õpilastele,
• veebipõhised vestlused erinevate valdkondade tunnustatud ekspertidega.


Mida projektis osalemine õpilasele ja õpetajale annab?
Programmi käigus saavad õpilased teadmisi sellest, kuidas mõjutab energiatarbimine kliimamuutusi ning kuidas aitavad kaasaegsed materjalid energiat säästa ning jätkusuutlikku tulevikku luua.
Võõrkeeleõppe seisukohalt on oluline, et õpilastel on võimalus osa võtta Interneti teel toimuvatest videovestlustes ehk chattingutest, mis iga kord keskenduvad erinevale vestlusteemale looduse ja energiasäästlikkuse vallas.

Erinevad konkursid ja vestlused
Sel õppeaastal on õpilastel võimalus osa võtta kahest konkursist.
• Õpilased vanuses 10-16 aastat saavad osaleda Energiaskautide konkursil. Õpilasi oodatakse esitama positiivseid näiteid energia- ja ressursisäästlikust käitumisest kohalikus kogukonnas. Osalejatel on võimalik esitada kahte tüüpi võistlustöid, milleks võivad olla, kas
a) lühifilm, mis kajastab vaadeldavat olukorda või
b) kaks fotot ja tekst, mis põhjendab tehtud valikut.
Auhindadeks on digikaamerad.
• Disainikonkurss on õpilastele vanuses 16-20 aastat ning seal on võimalik osaleda nii individuaalselt kui võistkonnana. Õpilased saavad valida ühe etteantud stsenaariumitest, mis keskenduvad väljakutsetele energeetikas ja loodusvarade tarbimises. Osalejad saavad pakkuda lahendusi enda valitud väljakutsele oma emakeeles.
Auhinnaks võitjatele on kutse põnevale euroopalikule üritusele.
• Kutsume koole kaasama õpilasi vanuses 12-20 aastat osalema klassisisestes energiaväitluses, mis toimuvad klassisisese tegevuse osana ja keskenduvad ühele ette antud kuuest teemast.
Osalevatel klassidel palume esitada kokkuvõtte oma väitlusest ning kaks fotot.
• Õpilased vanuses 12-20 on oodatud osalema igakuistes vestlustes. Vestlustesse on kaasatud oma ala ekspert ning koolid, kes on vestlusesse registreerunud. Vestlused toimuvad internetipõhises keskkonnas inglise keeles.
Vestluste tulemusena valmivad kokkuvõtted, mida saab kasutada õppematerjalidena.

Suured tänud eelmisel aastal osalenud koolidele. Nendeks olid Harmi Põhikool, Luunja Põhikool ja Väätsa Põhikool.


Täpsemat infot ja juhiseid konkurssidel osalemise kohta saab Koolielu leheküljelt, samuti projekti koduleheküljelt http://www.futurenergia.org/.
Konkursid koolidele:
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia2007/competitions.htm
Energiaväitlused:
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia2007/debates.htm
Vestluste kalender:
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia2007/chats.htm

Konkursside täpsemad juhised:
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia2007/competitions.htm

Kutsume kõiki õpilasi ja õpetajaid projektiga tutvuma, kaasa lööma ning konkurssidel osalema. Soovime kõigile põnevaid ideid ja lahendusi!


Anneli Tumanski
Projekti koordinaator
anneli.tumanski@mail.ee

esmaspäev, oktoober 20, 2008

eTwinning vallutas Ischia

Oli 16. oktoobri hommikupoolik, kui 4 eesti twinningusõpra olid kokku saanud Tallinna lennujaamas, et suunduda Ischia saarele (Itaalias) PDW-le. Algselt 6-tunniseks planeeritud reis venis Estonian Air’i „korralduste“ tõttu 14-tunniseks. 4 tundi saime nautida Müncheni lennujaama võlusid koos tasuta kohvi ja teega. Napolisse jõudsime kell 10 ja praam Ischiasse väljus südaööl. Suurest kurvastusest, et me ei saa jagada oma hoolikalt valitud rahvustoitu teiste twinnijatega, pakkisime kotid lahti - Elo kooris munad, Anneli tegi võileivad, Mari muretses baarist joogipoolist ja Ingrid pildistas kogu seda toredust. Kiluvõileivad Vahemere praamil, kindlasti mitte igapäevane vaade. Itaallaste head isu saatel lasime võileibadel hea maitsta. Üldse peab ütlema, et tõeliselt üllatas itaallaste siirus ja abivalmidus. Anneli sai tõelise luksteeninduse osaliseks. Kui teised pidid ise oma kohvreid mööda munakive hotelli vedama, siis Annelile toodi kohver hotelli järgmisel päeval. Hotelli jõudsime umbes kell kolm öösel. Peale lühikest uneaega sukeldusime… muidugi eTwinningusse, kuigi ahvatlusena oli hotellis iga nurga peale mõni sooja või veel soojema veega bassein. Paraku võtsid töötoad enamuse oma ajast ja basseiniga sai tutvuda harva. Töötoad olid igati asjalikud ning andsid palju ideid edaspidiseks. Siinkohal mõned esitlused:


Ischia Ag2008


View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: etwinningischia2008 etwinning)
Päris uhke oli olla eestlane, sest mitmes esitluses oli kasutati Eestiga seotud materjale – pildid projektides, Tallinna PDW ajaveeb, Hans Põldoja slaidid.
Koolituse lõpetas imekaunis reis ümber Ischia saare, mis andis jõudu võidelda Eesti aina süveneva sügisega.


Praegu istume Londoni lennujaamas oodates järjekordselt Estonian Air’i edasilükatud lendu. Loodame, et jõuame siiski koju ja saame kõike uut teile kohtumistel tutvustada.
Anneli Tumanski
Elo Allemann
Mari Tõnisson
Ingrid Maadvere

kolmapäev, oktoober 15, 2008

Tartu Hiie Kooli õpilased said kätte teenitud auhinna:-)

Juba eelmise õppeaasta märtsikuus selgitati välja eTwinningu Eesti projektide võistluse võitjad. Nende seas ka Tartu Hiie Kool. Teise koha (ja kaasneva auhinna - animatsiooni töötoa) teenisime projekti „Virtual art exhibition” eest, milles osalevad peale meie Leedu, Poola ja Hollandi koolid. Projekt on suunatud kunstiõpetuse ja käelise tegevuse arendamisele. Ühisesse virtuaalkeskkonda paneme üles erinevatel teemadel ja tehnikates tehtud töid. Hiie koolis juhib projektitööd õpetaja Tiina Põllu.

pühapäev, oktoober 12, 2008

Inglismaa kool otsib partnerit
Lõuna Inglismaal Plymouthis, otsib pikkade traditsioonidega poistekool eTwinningu projektipartnerit Eestist (teema valdkond ajalugu). Kooli nimi on Devonport High School For Boys. Veebiaadress: http://www.dhsb.org/

Enamus kooli lõpetajaid suunduvad edasi õppima kõrgkoolidesse.

Kellel on kooli kohta suurem huvi, võite minuga kontakti võtta maili teel ti.varts[ät]mail.ee

Kontakti edastas:
Varje Tipp

neljapäev, oktoober 09, 2008

Uue Twinningu portaali avastamine

Kuna uus projekt sai juba maikuus bulgaarlastega registreeritud, ei olnudki nagu portaali pikka aega asja ja tegutsesime septembri algusest peale omavahel e-mailitsi suheldes, slaidiesitlusi koostades ja vahetades. Aga nüüd olen juba kahel korral uue portaali uusi võimalusi avastamas käinud. Eks ta ikka natuke kohmakas ole, aga mille üle on mul siiralt hea meel, see on FOTODE AVALDAMISE VÕIMALUS!
Tiina Sõmeru koolist

kolmapäev, oktoober 08, 2008

Nädalavahetus eTwinninguga

3.-5. okt toimus Belgia imearmsas linnakeses, Leuvenis, eTwinningu rahvusvaheline töötuba. Jõudsime kohale reede ühtuks, kui pidulikud tervitused olid juba peetud. Ilmataat tervitas meid Belgias vihmasajuga. Seevastu saime pärast pikka lennukisõitu läbi Kopenhaageni puhata kenas Novoteli hotellis, et laupäeval värskete ja reipatena õpitubades osaleda. Õpitubasid oli erinevaid, oli praktilist õppetööd ja ka mõttevahetusi projektiideede tasandil. Meie osalesime praktilistes töötubades ning tutuvsime uue eTwinningu portaaliga. Vaatamata sellele, et uut portaali olid katsetanud erinevad õpetajad (sealhulgas meie Meeri), ei olnud neid ettepanekuid arvestatud ja parandamata olid kirjavead ning väga ebamugav on uues portaalis ka partneri otsimine. Praktilistes töötubades õppisime tundma mitmeid uusi vahendied. Väga muljetavaldav oli õpetajate koolitajate Kurt Klyneni ja Frank Vandewyeri ettekanded. Nad tutvustasid keskkondi piltide, muusika ja videode kasutamiseks. Siit leiate nende poolt pakutud linkide valiku http://www.symbaloo.com/public/579/word, http://www.symbaloo.com/public/580/music, http://www.symbaloo.com/public/581/image ning http://symbaloo.com/public/582/movie . Pärast pikka koolituspäeva tutuvstasid Leuveni üliõpilased meile linna. Tegemist on ülikoolilinnaga ja selles elab väga palju tudengeid. Leuvenis on väga palju kauneid kirikuid. Ilm oli laupäeval sügiseselt soe ja kohalike elanike ratastega kihutamine õhtul mööda tänavaid mõjus küll ergutavalt, kuid vaatamata sellele sundis väsimus meid enne südaööd voodisse. Pühapäeval olime jälle energiast tulvil, et õpitubadest veel viimast võtta. Pühapäeval tervitas meid hommikul jälle tihe vihmasadu, kuid see ei seganud mõtetes juba koduste juurde rännata, sest lennuk saabus alles pool 12 öösel. Reisi muutsid väga meeldivaks lisaks ideaalselt oragiseeritud üritusele ka ülimalt mõnusad reisikaalased. Tiigrihüpe ikka suudab ja oskab oma koolitajate eest hoolitseda. Aitäh sellise kasuliku ning toreda võimaluse eest!

Tuuli Koitjärv Vanalinna Hariduskolleegium

Meeri Sild Lilleküla Gümnaasium

Signe Piirsalu Tiigrihüppe SA

esmaspäev, oktoober 06, 2008

Tagasi kooli nädalad

Oktoobri alguseks on kõikides Euroopa koolides õppeaasta hoo sisse saanud. Uut õppeaastat alustab ka sõpruskoolide programm. Terve oktoobrikuu kestavad eTwinning nädalad, mil kutsutakse õpetajaid üle Euroopa koolidevahelist projektitööd alustama.
See on kõige parem aeg sobiva koostööpartneri leidmiseks ja projektitöö planeerimiseks.

Sellel õppeaastal on eTwinning nädalad erilised seetõttu, et portaal www.etwinning.net on saanud uue kujunduse, muutunud kasutajasõbralikumaks ning kaasaegsemaks, pakkudes mitmesuguseid uusi võimalusi veebipõhiseks suhtluseks.

Mida pakuvad eTwinning nädalad portaalis www.etwinning.net?
- Kutsutakse tutvuma uue portaaliga ning uuendama oma profiili. Kiirematele auhinnad.
- Igal nädala lõpul loositakse kõigi nädala jooksul registreeritud projektide hulgast üks, mille partnerid võidavad endale kõrvaklapid ja veebikaamera.
- Kui tahate eTwinning projektitööd soovitada ka oma kolleegile, siis kutsuge ta portaaliga tutvuma ning teil on võimalus võita auhind.
- Saate tutvuda eTwinningu kõige värskema uuendusega - moodulitega ning lähemalt uurida, millega tegu.
- Jagada oma kogemusi projektitöö kohta veebipäevikus.
Loe täpsemalt eTwinning nädalate kohta siit

Tähelepanu! Tiigrihüppe Sihtasutus loosib kõikide õpetajate vahel, kes on registreerinud eTwinning projekti ajavahemikul 1. juuli kuni 1. november 2008 neli osalemist eTwinning aastaüritusel Prahas.

teisipäev, september 30, 2008

eTwinningu uus portaal

Portaali www.etwinning.net uus versioon on nüüd kõigile projektõppest huvitatud õpetajatele kättesaadav.
Muutunud on portaali kujundus ja lisandunud on uusi funktsioone. Nagu iga uus asi, vajab ka eTwinningu portaal pisut sissetöötamist ja harjumist.

Kahjuks on portaali uus versioon endaga kaasa toonud ka mõningased tehnilised viperused, kuid loodame, et need kõrvaldatakse õige pea.

eTwinningu virtuaalne mestimisruum on jäänud samasuguseks nagu varem. Virtuaalse mestimisruumi uus versioon avalikustatakse järgmise aasta jaanuarikuus.

Head õpetajad, andke teada, missuguse mulje teile jätab portaali uus versioon. Kui märkate portaalis vigu, siis võite anda teada meiliaadressil elo(ätt)tiigrihype.ee

esmaspäev, september 29, 2008

eTwinning ootusärevuses

29. september 2008 on määratud kuupäevaks, mil eTwinningu portaal saab uue näo.

Mõnikord kipuvad head asjad aga hilinema, nii on juhtunud ka seekord. Loodame, et tehnilised takistused kõrvaldatakse peagi ja uuenenud portaal www.etwinning.net pakub hulgaliselt avastamisrõõmu.

Seniks aga kannatust ja vabandame ebamugavuste pärast.

reede, september 12, 2008

Veebipõhiste tööriistade koolitused


Sellest õppeaastast on kõigil õpetajatele võimalik osaleda Digitiigri jätkukoolitustel.

Teemad:
Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes
Õppematerjalide loomine ja avaldamine internetis
Esitlused õppetöös ja nende jagamine internetis
Internet ja selle kasutamine õppetöös


Koolitustele leiab põnevaid ideid ja mõtteid ka eTwinning projektide jaoks.
Lähem informatsioon ja registreerimine siit
Nagu Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitused ikka, on ka Digitiigri jätkukoolitused õpetajatele tasuta.
Head õppimist!

Tähelepanu! Tõrked portaali töös

12. septembril võib esineda tõrkeid portaali wwww.etwinning.net töös.

Septembri lõpus ilmub portaali uus versioon, mis pakub kasutajatele uusi võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks ja projektitöö planeerimiseks.

Loe täpsemalt siit

reede, august 22, 2008

Mäng "Haapsalut avastamas"

Videode töötlemise töötoast

Suvekooli tagasiside

Hea suvekoolis osaleja, palume täita tagasiside ankeet toimunud koolituse kohta.

Teie arvamus on meile oluline oma töö planeerimisel tulevikus.

Tagasiside ankeedi leiate siit

Tänades ja tegusat uut õppeaastat soovides
Tiigrihüppe sihtasutuse eTwinningu naiskond

eTwinning projekti planeerimine järgmiseks õppeaastaks

Töö rühmades

Tööülesanded wikis

e-post esuvekool@gmail.com
parool: esuvekool

PodomaticPodomaticneljapäev, august 21, 2008

Haapsalus algas suvekool21.- 22. augustini 2008 toimub Haapsalus Tallinna ülikooli kolledžis eTwinning suvekool.

Suvekoolis osaleb 65 õpetajat üle Eesti, kes uuel õppeaastal soovivad oma koolis alustada rahvusvahelist veebipõhist koostööd.
Suvekoolis vahetame kogemusi, kuidas planeerida rahvusvahelist projektitööd nii, et see oleks tihedalt seotud õppekavaga ning et see oleks huvipakkuv ja kasulik nii õpilastele kui ka õpetajatele.

Lähema vaatluse alla võetame projektitöö hindamise ja loome veebipõhiseid hindamismudeleid. Kuulata saab loengut digifotode tegemise ja kasutamise kohta õppetöös.

Suvekoolis osalejad saavad praktiliselt katsetada mitmesuguseid veebivahendeid, mis on kasulikud nii projektitöös kui ka igapäevases koolitöös. Töötubades saab lähemalt tutvuda, kuidas kasutada Google ühisloomevahendeid, videoid, pilte ja helifaile.

Suvekooli kava

Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning suvekooli kava

Neljapäev, 21. august

11.00-11.30 Sissejuhatus suveseminari
eTwinningu plaanid uuel õppeaastal, Elo Allemann Tiigrihüppe Sihtasutuse projektijuht
11.30-12.00 Edulood eTwinningu projektides, Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog, eTwinning ekspertgrupi liige
12.00- 13.00 Edukad koostööprojektid. Projektõppe eesmärgi püstitus ja varjatud pedagoogilised eesmärgid, Laine Aluoja Türi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, eTwinning ekspertgrupi liige

13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.00 Hindamismudelite kasutamine projektitöös
Hindamismudelid
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: etwinning digitiiger)

Rühmatöö: Hindamismudeli genereerimine, Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi inglise keele õpetaja, eTwinning ekspertgrupi liige
15.00-15.15 Kohvipaus
15.15-16.45 Pildid projektitöös Birge Talve, Võrumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog
Mõnda fotograafiast
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: fotograafia)

17.45 Aktiivne tegevus väljas
19.00 Õhtusöök Haapsalu kuursaalis

Reede, 22. august
9.00-9.30 Veebipõhised koostöövahendid projektitöös. Uute vahendite tutvustus Ingrid Maadvere, Tiigrihüppe SA haridustehnoloog, eTwinning ekspertgrupi liige
9. 40-10.45 Veebipõhiste koostöövahendite õpitoad,
I sessioon
I õpituba, Google tööriistad, Laine Aluoja
II õpituba, videod projektitöös, Ingrid Maadvere
III õpituba, audiofailid Meeri Sild
10.45-11.00 Kohvipaus
11.00- 12.00 Veebipõhiste koostöövahendite õpitoad, II sessioon
12.05- 13.00 eTwinning projekti planeerimine uueks õppeaastaks
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Ideede jagamine. Arutelu
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45 -16.15 Tiigrihüppe koolitused järgmisel õppeaastal, Signe Piirsalu, Tiigrihüppe Sihtasutuse projektijuht
16.15- 16. 30 Seminari lõpetamine

pühapäev, august 17, 2008

Widgenie- uued projektid, uued vahendid

Keskkond diagrammide koostamiseks http://widgenie.com Võimalus valida erineva disaini vahel ja lihtne embedida blogisse.

laupäev, juuni 21, 2008

vahendid koostööks

Hea vahend koostööks. Saab lisada erinevaid kasutajaid ja ühiselt luua ajatelge.Huvitav keskkond on ka http://tribbit.com


Start your own timeline at OurStory.com

reede, juuni 13, 2008

Minu vanemad on parimad!

My parents are the best!

Just niisugust nimetust kandis minu esimene eTwinning projekt, kus partneriteks olid koolid Rumeeniast ja Poolast ja mille loojaks olin. Oli uskumatu, et selline lihtne teema tekitas lastes ja õpetajates suurt elevust.
Mida me tegime? Selles projektis kirjutasid õpilased oma vanematest jutukesi ja luuletusi, joonistasid pilte, tegid fotosid, viisid läbi intervjuusid. Vanemad käisid rääkimas enda lapsepõlvest, kooliajast, abiellumisest, laste sündimisest ja muust. Oli vanemaid, kes leidsid aega tulla kooli tutvustama oma ametit ja õpetasid lapsi midagi tegema (käsitöö, küpsetamine, meisterdamine,...). Koolides toimusid huvitavad ühised ettevõtmised vanematega. Kõrvalolev foto on tehtud emadepäeval. Toimus võistlus LAPSED vs EMAD. Sellel fotol üritavad emad oma kallistusega õhupalli katki teha.
Miks me seda tegime? Ikka selleks, et leida uusi sõpru Euroopa teistest koolidest ja saada teadmisi nende traditsioonidest, elustiilist, koolikorraldusest, hobidest, …; saada rohkem teada oma vanematest; täiendada inglise keele oskust ja õppida kasutama erinevaid arvutiprogramme (skännerimine, fotode töötlemine, blogi kasutamine, suhtlusportaalide kasutamine, PowerPoint esitlused jt)
Mida meie sellest projektist saime? Esmajoones loomulikult uut ja huvitavat teada oma vanematest, lisaks uusi sõpru ja tuttavaid, arenes inglise keele oskus, mitmekülgsed oskused IT-alal. Õpilased olid väga koostööaltid ning uhkusega tutvustati ja räägiti oma vanematest. Teema andis võimaluse ainetevaheliseks koostööks ning sellest lähtuvalt toimus pidev õpetajate vaheline koostöö. Õpilased, kes projektis osalesid ütlesid, et suhted vanematega läksid pärast intervjuusid, vestlusi, ühisüritusi palju paremaks.
Õpilased tutvusid projekti kodulehel ja ajaveebis teiste töödega ning said neid kommenteerida. Projektide eestvedajatega teistest koolidest suhtlesin meili teel, msn-s või eTwinning chat-room'is.

Omavahel kokkuvõtteid tehes sai meile kõigile selgeks, et arvuti teel koostööd teha polegi raske ega nõua ka mingeid materiaalseid väljaminekuid. Pigem tekkis hasart ja huvi, mida teised on teinud ning läbi viinud. Kogu see ettevõtmine rikastas koolipäevi ning andis võimaluse õpetatavat mitmekülgselt täiendada.
Meie projektiga saab tutvuda:
http://myparents.taalikool.ee/ ja http://myparentsetwinning.blogspot.com/.

Uueks õppeaastaks on juba olemas uus projekt ning usume, et ka see saab olema huvitav ning annab kõigile uusi kogemusi.

Projektijuht Marika Reinsalu Pärnumaalt Taali koolist

neljapäev, juuni 12, 2008

eTwinningust MELT suvekoolis

11. juunil toimus Belgias Mechelenis MELT suvekool. MELT – õppematerjalid koolidele (learning resources for schools) www.melt-project.eu on portaal, mis võimaldab õpetajatel leida erinevaid õppematerjale üle Euroopa. Otsinguks saab kasutada erinevaid vahendeid: otsingusõna, aine, keele, märksõna ja õppeaine järgi otsimine. Registreerunud õpetajad saavad lisada leitud materjale oma lemmikute alla. Kahjuks on portaalil tehnilisi probleeme ja tihti võtab otsing liiga kaua aega või lõppeb edutult. Kuna tegemist on õpetajate vahelise koostööga, siis tutvustas Sylvia Binger suvekoolis osalejatele ka eTwinningut. Selgus, et portaal oli enamusele osalejatest tuttav ja Sylvia keskendus õppematerjalidele eTwinningu portaalis. Lähema vaatluse alla tulid kaks projekti. Esimeses „Joonista mulle ülesanne“ („Draw me a Task“) joonistasid nelja Euroopa riigi õpilased üksteisele ülesandeid ja teised lahendasid neid. Teises projektis „Euroopa kindlused“ („Castles of Europe“) uurisid Poola ja Kreeka õpilased erinevaid kindluseid ning losse oma maal ja kirjutasid neist lühikese kokkuvõtte. Mõlema projekti tulemusel valmisid õppematerjalid, mida saavad kasutada teised õpilased ja õpetajad. ETwinningu projektide tulemusel valminud õppematerjalid on eriti väärtuslikud sellepärast, et tegemist on dünaamilise protsessiga, kus materjalid valmivad projekti käigus. Enamasti on materjalid seotud õppekava ja õppeainetega. Oluline osa materjalide valmimisel on õpilastel, kes väga tihti ongi materjalide autorid.

kolmapäev, juuni 04, 2008

Kadrina õpilased animatsiooni töötoas

Kadrina õpilased osalesid mai keskpaigas Nukufilimi animatsiooni töötoas.
Kadrina Keskkool projekt "Popular Dances" võitis eTwinning projektide võistlusel kolmanda koha. Nukufilmi töötoas osalemine oli auhinnaks õpilastele.

Projekti raames koostasid Kadrina Keskkooli õpilased koos partneritega Hispaaniast veebiajakirja. Lisaks kahe riigi tantsude traditsioonidele, jagati infot ka oma maa toidukultuuri, rahvuspühade jne kohta. Kadrina Keskkoolis juhtis projektitööd õpetaja Merike Sikk.teisipäev, juuni 03, 2008

Suvekool Haapsalus

21.- 22. augustil 2008 toimub Haapsalus programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning suvekool, kuhu ootame kõiki õpetajaid, kes soovivad osaleda järgmisel õppeaastal alustada internetipõhist koostööd kolleegiga mõnest teisest Euroopa riigist.

Suvekooli saate registreerida siin

Täpsema info suvekooli kohta leiate siin.

reede, mai 23, 2008

e-õppe seminar Pärnus!19.mail toimus e-õppe seminar Pärnus teemal "Ühtne haridusruum Pärnumaal". Seminari eesmärk oli tutvustada erinevatele haridustasemetele e-õppe võimalusi. Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog Ingrid Maadvere tutvustas eTwinningu projekti ja rääkis sellest, kuidas teha õpilastega rahvusvahelist veebipõhist koostööd eTwinningu projekti kaudu. Tiiu Leibur Pärnu Koidula Gümnaasiumist tutvustas oma eTwinningu kogemust ja andis ülevaate projektist, mis pälvis üleeuroopalise tunnustuse eTwinning projektis.

esmaspäev, mai 19, 2008

Kuidas läheb, eTwinning?

Õppeaasta hakkab lõppema ja aeg on teha kokkuvõtteid.
Head õpetajad, palume teil täita väike küsimustik, et saada tagasisidet teie kogemuste kohta eTwinning projektitöös.

Teie arvamus on meile oluline, et planeerida eTwinning tegevusi järgmiseks õppeaastaks.

pühapäev, mai 04, 2008

Karl Suure Euroopa noorteauhind Aachenis


Karl Suure Euroopa noorteauhind (European Charlemagne Youth Prize in Aachen, http://www.e-adagio.eu/cyp/CYPintro_et.html ) antakse projektidele, millega edendatakse mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, arendatakse ühtset Euroopa identiteeti ja integratsiooni, mis on eeskujuks Euroopas elavatele noortele ja mille abil juhitakse tähelepanu konkreetsetele näidetele ühise kogukonnana elavatest eurooplastest.
Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ja Soome Forssa Lütseumi eTwinning-projekt „Naabrite kunst ja kirjandus 21. sajandil“ (http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/wwwtfgtartuee/ ) võitis Eesti riigisisese vooru ja nii sai üks projektis osalenud õpilane võimaluse sõita Aachenisse lõputseremooniale.

Aachenisse olid kokku tulnud üle kogu Euroopa noored, kes olid võitnud oma maal korraldatud võistluse. Kohal oli 27 riigi esindajad vanuses 16-25. Kahe kohal viibitud päeva jooksul sai kogeda nii mõndagi. Esimesel päeval oli auhinnatseremoonia, kus kuulutati välja 3 parimat. Esimese koha sai Ungari, teise Suur-Britannia ja kolmanda Kreeka. Pärast autasustamist oli meile korraldatud pidu. Väga huvitav oli see, kuidas kõik erinevad rahvused tantsisid koos "Macarenat" ja "Asereje´d“.

Järgmine päev hakkas linnaekskursiooniga. Kõige huvitavamad olid ehk Aacheni katedraal ja Aacheni kuulus vesi, mis maitses ja lõhnas nagu halvaks läinud muna. Õhtul toimus kohtumine Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga, kuhu oli kohale tulnud palju noori üle linna. Kuna see toimus saksa keeles, siis kahjuks ei saanud palju aru, aga peamiselt räägiti muredest ja probleemidest Saksamaal. Õhtul osalesime Charlemagne Prize Open Air Festival´il. Seal esinesid tantsugrupid ja bändid. Angela Merkel tuli sinnagi kõnet pidama.
Saksamaal oli see üritus tähtsal kohal, sest me olime paljudes uudistes ja ajalehtedes. Kaks Aachenis veedetud päeva olid väga toredad. Need panid väärika punkti meie rahvusvahelisele projektile ja andsid mulle palju uusi tuttavaid kogu Euroopast.

Andra Namm
Tartu Forseliuse Gümnaasiumi 12. klassi õpilane
Vt ka Euroopa Parlamendi infobüroo pressiteadet

Euroopa töötuba Saksamaal


Euroopa õpetajad tulid Bonni

Ametialase arengu töötuba toimus seekord 25. – 27. aprillini endises Saksamaa pealinnas Bonnis. eTwinning tõi kokku 113 õpetajat tervest Euroopast, et vahetada kogemusi, sõlmida uusi partnerlusi, leida uusi ideid ja nippe. Meediapedagoogid näitasid praktiliselt, kuidas podcast ja video saavad koolidevahelist partnerlust rikastada.


Blues, jazz ja rock
Üritus algas reede õhtul muusika ja ühise koosviibimisega hotelli fuajees. Töötoa korraldajate nimel tervitas Sabine Schumacher Euroopa
õpetajaid. Tervituseks mängis Bonni Bad-Godesberg kooli big-band „Brassrock“. Meeldiv muusika tõi mõnusa meeleolu. Avaõhtu lõppes maitsva ühise õhtusöögiga instituudi restoraanis.


Big-Band "Brassrock"


Beethoveni sünnilinn Bonn

Bonn võttis meid vastu suvise päikesepaistelise ilma ja õiemerega. Gustav-Stresemann-Institut http://www.gsi-bonn.de/das_gsi/, kus üritus toimus, asub linna ääres ja seetõttu jäi linnaelu meil Tiinaga praktiliselt nägemata. Hobuserauakuj
ulise hotelli sisehoovis oli väga mõnus istuda ja kohvi juua.Majutus ja söögid olid perfektsed. Linn oli küll kaugel, aga „Vanake Rhein“ oli jalutades vaid 15 minuti kaugusel. Ja ta on tõesti võrratult maaliline!


„Ahoi“, „Hej“ ja „Bienvenue“
Laupäeva hommikul avas Bonni linnapea Ulrich Hauschild pidulikult Euroopa töötoa ja tervitas 23 rahvuse esindajaid. Sellele järgnes delegatsioonide tutvustus ja tervitus nende emakeeles. Sakslaste esituses kõlas ka meile Tiinaga „Tere tulemast!“
Oma ettekandes rõhutas Anne Gilleran Belgiast, et eTwinning on 21. sajandi hariduslik aktsioon, ta on unikaalne ja on täiesti tasuta."
Heidelbergi Ülikooli professor Dr. Nicola Würffel rääkis oma ettekandes meedia kasutamise tähtsusest vastastikuses õppimises.


eTwinning klassiruumis – killukesi praktikast
Erinevates workshop-ides tutvustasid õpetajad oma õnnestunud projekte, jagasid nippe ja näpunäiteid. Pilguga „kulisside taha“ sai ka algajatele selgeks, et ühisprojekt on küll suur töö, aga samas suur rõõm ja motivatsioon nii õpetajatele kui ka õpilastele.


Podcasting, video ja kultuuridevaheline õppimine
Nendes workshop-ides saime ise aktiivselt tegutseda. Meedia- ja inglise keele õpetaja Sebastian Dorok jagas kogemusi, kuidas ta õpetab inglise keelt 45-liikmelises gruppis podcasting-u abil. Proovisime ise ka oma podcaste luua.
Meediaõpetaja Armin Hottmann (foto) õpetas meile Movie Maker-programmi kasutamist.
Vaatamata sellele, et töökeeleks oli inglise keel, sai saksa keelega Saksamaal edukalt hakkama.
Kui tekkis küsimusi, võis kõike küsida ka saksa keeles.


Inglise keele õpetaja Michael Hamke, kes ise on eTwinning-s aastast 2004, tutvustas portaali võimalusi nii algajatele, kui ka edasijõunnutele.Päris uut ei olnud midagi, kõike on kuuldud juba seminaridel Eestis.
Töötoa programmi lõpetas James Chamberlain´i (foto) workshop kultuuridevahelisest õppimisest, kus ta rääkis emailide kirjutamisest erinevates riikides, suhtlemise alustamisest erinevates kultuurides, jne. Väga huvitav!„eTwinners, are you ready to dance?“

Pidulik atmosfäär ja võrratu vaatepilt avanesid meile laupäeva õhtul Godesburgi restoranis, mis asub kõrgel mäel. Saal, kus me õhtustasime, oli väga pidulik, toidud olid fantastilised.
Kui kõigil oli kõht täis, kuulsime mikrofonist: „eTwinners, are you ready to dance?“
Sajahäälselt kõlas vastu: „Yes, we are!“ See oli tõeline üllatus, millest räägiti terve päev, kuid keegi ei teadnud täpselt, mis toimuma hakkab. Noor salsa-õpetaja näitas selle tantsu põhisamme, mida saime ka koheselt proovida. Poolteist tundi latino-rütmides möödusid märkamatult. Keegi ei tahtnud ära minna.Salsa rütmides

Uued partnerid leitud!
Minu uued partnerid on Isabelle ja Manuela. Ma teadlikult ei avalikusta riiki, sest õpilaste ülesanne on ära arvata, mis riigiga on tegemist.
Paar aastat tagasi üks kreeka õpetaja, minu kursusekaaslane Austriast, kirjutas, et on eTwinningust vaimustuses. Siis ma ei osanud tema sõnu kommenteerida. Nüüd olen sellega täiesti nõus!


See you soon! Kohtumiseni!
Pühapäeva hommikupoolik oli veel töine. Üritus lõppes ühise piduliku lõunasöögiga instituudi restoraanis. Paljud külalised said veel osa võtta linnaekskursioonist, kuid meie pidime kiiresti jõudma Kölni lennujaama, kust algas tagasitee Eestisse. Auf Wiedersehen, Deutschland!
Aitäh, külalislahke Saksamaa!

Suur tänu Tiigrihüppe SA-le sellise toreda elamuse eest!
Irina Ševtshenko ja Tiina Põllu

Inglisekeelne versioon ja fotoalbum:

http://www.etwinning.de/veranstaltungen/workshops/