reede, detsember 22, 2006

teisipäev, detsember 19, 2006

Vahekokkuvõte sõpruskoolide programmist ja auhinnatseremoonia

Reedel, 15. detsembril 2006 toimus Tallinnas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse info- ja konverentsisaalis seminar "Rahvusvaheline koostöö Eesti koolis", kus eTwinning projektitööga seotud õpetajad jagasid koostööprojektide käigus saadud kogemusi. Seminarile järgnes auhinnatseremoonia, kus Tiigrihüppe SA autasustas Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning programmi parimaid internetipõhiseid partnerlusprojekte, milles osalevad Eesti õpetajad ja õpilased.

Seminaril osalejaid tervitas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar.

Järgnenud seminaril arutlesime, missuguseid häid kogemusi on osalemine eTwinning projektides andnud ja missuguseid raskusi on projeketitöös ette tulnud. Algul vahetati kogemusi rühmades, kokkuvõtted rühmatööst kanti ka ette.

Õpetajate sõnul aitavad rahvusvahelised koostööprojektid tekitada õpilastes huvi õppimise vastu, innustavad õppima võõrkeeli ning arendavad koostöö- ja suhtlemisoskust. Projektitöösse suhtuvad õpilased suure pühendumuse ja huviga. Sõpruskoolide programmiga liitunud õpetajad pidasid koolide koostööd oluliseks ka õpetajate omavahelise suhtlemise ning pedagoogilise kogemuse vahetamise seisukohast. Eesti õpilasi ja õpetajaid on partnerriigid kiitnud hea inglise keele ning arvutikasutamise oskuse eest. Harvad ei ole olnud juhused, kus Eesti õpetajad on pidanud kolleege välisriigist arvutikasutamisel juhendama.
Projektitöö käigus on Eesti koolide ja nende partnerkoolide koostööst sündinud ühised veebiajakirjad, veebipäevikud ja videofilmid, õpilased on vahetanud arvutijoonistusi, koostanud sõnaraamatuid jne. Omavaheliseks suhtlemiseks ja koostöö tegemiseks kasutavad Eesti õpilased mitmesuguseid võimalusi alates e-postist lõpetades videokonverentsiga.


Sihtasutuse korraldatud konkursile esitatud projektidest tunnustati kümmet parimat.

Esikoha pälvis Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ja Forssan Yhteislyseo partnerlusprojekt “Naabrite kunst ja kirjandus 21. sajandil”. Õpetaja Helja Kirber.

Teist kohta jagasid kaks koostööprojekti, neist ühes osalevad Väätsa Põhikooli (õpetaja Anneli Tumanski) õpilased koos Itaalia lastega ja teises Pärnu Vanalinna Põhikooli (õpetaja Tuuli Koitjärv) õpilased ja nende partnerid Leedust. Ka kolmanda koha väärilisi koostööprojekt oli kaks - partnerlusprojekt Kiili Gümnaasiumi (õpetaja Külli Kaasik) ja Itaalia kooli vahel ning teine Lauka Põhikooli (õpetaja Siret Lahemaa), Kreeka ja Hispaania koolilaste partnerlusprojekt.

Kümne parima projekti hulka jõudisid veel eTwinning projektid, milles osalevad Pärnu Kuninga Tänava Põhikool (õpetaja Maarika Hoolma), Pärnu Koidula Gümnaasium (õpetajad Tiiu Leibur ja Tiiu Vendel), Lasnamäe Lasteaed-Algkooli (õpetaja Terje Zimmermann) ning Sõmeru Põhikool (õpetaja Tiina Erala) ning Pärnumaa Kutsehariduskeskus (õpetaja Sirje Tamm ja Varje Tipp).
Vaata lähemalt rahvuslikult lehelt.


Esikoha saavutanud projektis osalenud Forseliuse Gümnaasiumi õpilased said Tiigrihüppelt reisi Helsingisse Heureka keskusesse ning nende õpetaja Helja Kirber osaleb sõpruskoolide programmi rahvusvahelisel koolitusel.
Rahvusvahelisel koolitusel saavad osaleda ka õpetajad, kelle projektid saavutasid teise ja kolmanda koha. Teised õpetajad, kelle projekt jõudis kümne parima hulka, said auhindadeks digifotoaparaadid.

PALJU ÕNNE KÕIKIDELE VÕITJATELE!

Partnerlusprojektide konkurssi ja seminari "Rahvusvaheline koostöö Eesti koolis" toetas Euroopa Komisjoni Eesti Esindus. Euroopa Parlamendi Infobüroo kinkis kõikidele osalejatele ka Euroopa kaardi.

Kaardid andis üle Kadri Kull Euroopa Komisjoni Eesti esindusest.

Üritus lõppes ühise õhtusöögi ja koosviibimisega.

Tiigrihüppe SA tänab Euroopa Komisjoni Eesti esindust ja kõiki osalejaid aktiivse osavõtu eest.

esmaspäev, detsember 11, 2006

Programmi tutvustus Tartus

11.detsembril toimus Tartu Kunstigümnaasiumis Tartu linna ja maakonna eesti keele ja kirjanduse õpetajate advendiõhtu. Lisaks õpilasansambli esinemisele ja jõuluvana külaskäigule toimus ka n-ö ametlik osa. Helja Kirber tutvustas programmi "Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning" - jagas kõige üldisemat infot, millega üldse on tegemist; tutvustas programmiga seotud Interneti-aadresse ja koolitusvõimalusi ning tõi näiteid oma kooli eelmise ja selle õppeaasta projektidest. Samuti said kõik kohalviibijad programmi tutvustavaid materjale. Programmi tutvustus tekitas mõtteid ja esitati erinevaid küsimusi nii programmi kui tehtud projektidega seoses.

laupäev, detsember 02, 2006

MagazineFactory koolitus Tiigrihüppes

Reedel, 1. detsembril toimus koolitus veebiajakirja loomise vahendi MagazineFactory kasutamise õppimiseks.

Õppepäev oli Tiigrihüppe Sihtasutuse arvutiklassis.

Koolitusel osales 9 õpetajat.

Juta-Tiia Mägi - Gustav Adolfi Gümnaasium

Merike Sepp - Viimsi Keskkool

Marika Hoolma - Pärnu Kuninga Tän.Põhikool

Hille Raja - Rõngu Keskkool

Merike Sikk - Kadrina Keskkool

Külli Kaasik - Kiili Gümnaasium

Tatjana Petrova - Mäetaguse Põhikool

Viive Abel - Kuusalu Keskkool

Anu Lassi - Aravete keskkool

Juhendas Laine Aluoja - Türi Gümnaasium

MagazineFactory on populaarne vahend erineva otstarbe ja kontekstiga veebiajakirjade loomiseks. Võrguajakiri võib olla nii üksik projekt kui ka pikemaajaline ajakiri, mida siis toimetatakse kogu kooliaasta vältel. MagazineFactory annab võimaluse nii õpilastele kui ka õpetajatele töötada toimetajate ja ajakirjanikena ning avaldada omaenda veebipõhine ajakiri. Õpetaja on peatoimetaja, õpilased on ajakirjanikud. MagazineFactory on kõigile huvilistele tasuta kasutamiseks.

Koolitusel praktiseeriti ajakirja loomist ja kujundamist, toimetajate ja ajakirjanike lisamist ning artiklite kirjutamist ja toimetamist.

Üle 200 Eesti õpetaja on liitunud eTwinninguga


Programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning liitus 2. detsembril kahesajandana Kohtla Põhikooli õpetaja Tatjana Tambovtseva.

neljapäev, november 23, 2006

Lilleküla Gümnaasiumis tutvustati sõpruskoolide programmiTallinna koolid jagavad Koolituuri raames üksteisega kogemusi, kuidas õppetööd paremini koolis korraldada.

21. novembril 2006 oli Koolituur Lilleküla Gümnaasiumis ja sealne inglise keele õpetaja ja üks eTwinningu eksperte Meeri Sild tutvustas programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning võimalusi.

Huvi programmi vastu oli suur ja kohapeal liitus programmiga 20 õpetajat.

Hans Põldoja Lilleküla Gümnaasiumist tutvustas uut programmi LeMill, mis on väga hea vahend veebipõhiste õppematerjalide loomiseks.

LeMilli hakkame tutvustama ka eTwinningu programmi raames, esimese praktilise koolituse teeb Hans juba jaanuarikuus, eTwinningu talvekoolis.

reede, november 17, 2006

Registreeruge võistlusele internetiturvalisuse teemadel


30. novembrini 2006 saab registreeruda internetiturvalisust käsitlevate partnerlusprojektide võistlusele. Võistlusel osalemiseks otsige endale eTwinningu partnerotsingu kaudu sobiv partnerkool või leppige kokku koostöö osas juba praeguse partneriga, seejärel valige kolme välja pakutud teema hulgast sobiv ning avaldage lühikokkuvõte koostöö käigus materjalidest 1. -5. veebruarini 2007 turvalise interneti päevale pühendatud blogis.

Koostööprojektide teemad
Netikett - kuidas käituda virtuaalmaailmas, missuguseid ohte võivad endas kätkeda internetiportaalid.
Kujutise jõud - pildid ja fotod internetis, missugust teavet nad edastavad. Millele peab mõtlema enne pildi avaldamist inetrnetis?
ePrivaatsus - Kuidas säilitada internetis

Võistluse korraldavad INSAFE ja European Schoolnet.
Täpsemalt võistluse kohta rahvuslikult eTwinning lehelt.

laupäev, november 11, 2006

eXe Learning koolitus Tiigrihüppes

Selle õppeaasta eTwinningu esimene praktiline veebipõhiste tööriistade koolitus toimus 11. novembril Tiigrihüppe SA arvutiklassis. Koolituse viis läbi Tiigrihüppe koolitaja Varje Tipp.

eXe Learning on vabavaraline programm, mille abil saab luua mitmesuguseid veebipõhiseid õppematerjale.

Seekordne koolitus oli eriti tõhus, kuna lisaks kõikidele kiiduväärt võimalustele, mida vabavaraline programm pakub, said koolitusel osalejad tutvuda ka tehniliste tõrgetega, mis võivad eXe kasutamisel ette tulla :)

Posted by Picasa

kolmapäev, oktoober 18, 2006

Selgunud on projektiideede võistluse võitjad!

eTwinningu projektiideede konkurss oli igati edukas, esiteks seetõttu, et nii paljud õpetajad soostusid lahkelt oma mõtteid jagama. Suur tänu õpetajatele, kes projektiidee kirja panid ja võistlusele saatsid. Kindlasti leiavad ja leidsid teie poolt välja pakutust mõtteainet ja inspiratsiooni paljud teie kolleegid.

Samuti suur tänu kõigile hindajatele, kelle antud punktide põhjal selgusid võitjad. Häid ideid pingereastada on raske, kõik 24 ideed said lugejatelt väga kõrged hinnangud, vahed olid vaid mõnepunktilised.

Allpool võitjad ja lugejatelt enim punkte saanud ideed.

Kõige kõrgema lugejate hinnangu pälvis idee "Virtuaalreis partnerkooli"

Kuna eTwinning projekt on virtuaalne, siis idee seisnebki selles, kuidas virtuaalselt oma partneritega kokku saada. Projekti sisuks on bussiga (virtuaalselt) reisida partnerkooli.
Sihtrühm: 14- 15aastased põhikooli õpilased või turismi eriala õpilased.
Õpilastele probleemülesanne:
Meie partnerkool asub Portugalis x-maakonnas. Meie sooviks on üksteist külastada. Selleks aga peame õppima Euroopat tundma (kuidas oma reis ökonoomseks ja huvitavaks muuta). Õpilaste ülesandeks on koostada REISIPÄEVIK ajaveebina, kus on kirjas missugused huvitavad vaatamisväärsused meile teepeale jäävad, mida kindlasti sooviksime külastada. Peame uurima, kus me ööbime ja kui palju raha läheb meil vaja reisimiseks. Samuti peame otsustama, mis me kingituseks kaasa võtame.
PROJEKTI TULEMINA valmib meil mõlemal reisiprojekt ja reisipäevik. Projekti lõpus võrdleme partneritega oma tulemusi (reisipäevikusse lähevad ka kirja naljakad juhtumid, mis reisi ajal juhtusid). Projekti alguses teeme video reisiseltskonnast, mille saadame partneritele. Projekti lõppedes, aga viime läbi videokonverentsi, et siis juba oma partneritega „reaalselt” kokku saada ning videokonverentsil anname ülevaate oma reisist ning kingituse üle.
TWINNIMINE: Reisi jooksul peame pidevalt omavahel suhtlema ehk siis twinnima, kuna ühe korra peame reisi ajal teepeal kohtuma. Kus ja millal, see selgubki juba reisides (see seik panebki meid omavahel suhtlema ja teeb virtuaalreisi põnevamaks).
Projekti käigus kasutame väga erinevaid e-vahendeid (twinspace, e-mail, msn, video, digipildid, blogi,foorum, videokonverents, skype, MS Office jne…).
INTEGRATSIOON: Projekt hõlmab praktiliselt kõiki õppeaineid, samuti arendab väga olulist oskust- vajadusel ise toime tulla informatsiooniga.


Idee autor on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog Varje Tipp. Kuna Varje kuulub aga Eestis programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning ekspertgruppi, siis tema idee auhinnalisel kohale ei kandideerinud.

I KOHT "Ühiskonna valupunktid ja positiivsed küljed"
Projekti käigus viivad erinevate Euroopa riikide kooliõpilased läbi fotovaatluse oma kodulinnas. Fotodele tuleb püüda visuaalselt nähtavaid probleeme ning positiivseid külgi, mis õpilaste meelest nende linna ning ühiskonda iseloomustavad. Fotodest tuleb koostada esitlus, kus tutvustatakse erinevaid probleeme ning pakutakse välja ka võimalused nende lahendamiseks.
Kui õpilased on oma tööd lõpetanud, tõlgitakse tööd ning saadetakse tutvumiseks partnerkoolidele, see annab võimaluse võrrelda olukorda erinevates riikides ning arutleda nende põhjuste üle.
Projekti kestus: Projekt on tähtajatu (uusi liikmeid lisatakse kooliaasta alguses), kuid konkreetne projektitöö kulgeb ühe aasta lõikes ning aasta lõpul koostatakse kokkuvõtted läinud aasta tööst.
Õpilased: projektis osalevad 16-19-aastased õpilased.
Partnerid: erinevate Euroopa riikide koolid.
Pedagoogilised eesmärgid: äratada õpilaste huvi ühiskonna probleemide vastu, arendada oskust probleemidele lahendusi leida, arendada õpilaste analüüsivõimet, oskust kasutada IKT- vahendeid ning keelekasutust.
Projekti seotus õppekavaga: projekt on mõeldud ühsikonnaõpetuse 12. klassi kursuse jaoks - läbi projekti saab kaasata erinevate teemade käsitlemist - sotsiaalpoliitika, majandus, kodanikukohustused jm. Integreeritus: ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, inglise keel, arvutiõpetus. E-vahendid: videokonverents, jututuba, projekti kodulehekülje loomine, materjalide avaldamine veebis, õpikeskkond VIKO, slaidiesitlused, fotod, e-post, foorum.
Tulemus: Projekti tulemusena pannakse kokku õpilastööde põhjal koostatud võrdlus erinevate ühiskondade valupunktide ning positiivsete külgede kohta ning analüüsitakse tulemusi. Kui fotovaatluse viivad läbi ning esitlevad õpilased, siis kokkuvõtva võrdleva uuringu panevad kokku õpetajad koos õpilastega.
Projekti aastane aruanne ilmub projekti kodulehel, samuti on sinna üles pandud parimad esitlused.


Idee autor on Kuressaare Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Madli-Maria Niit.

II koht Kuidas ma endale nime sain
Kestus 1 a, õpilaste vanus 9-11 a.
Õppeainete integratsioon: eesti keel, inimeseõpetus, inglise keel, kunstiõpetus, ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus.
Projekti eesmärgiks on õppekavas käsitletud teema –„Mina ja mind ümbritsev maailm“ (põlvkondade järjepidevus ja erinevused eri põlvkondade vahel, põlvkonna definitsioonini jõudmine)teemal arutlemine, järelduste tegemine (läbi joonistamise) kinnistamine. Kasutatakse aktiivõppe ja projektõppe meetodeid.
Pedagoogilised eesmärgid on õpetada ja arendada õpilast:
•väärtustama inimsuhted, suhted perekonnas, suhted klassikaaslaste vahel;
•õppida läbi viima uurimustööd – kuidas ma endale nime sain
•teada ning meelde jätta oma sünniandmed (aeg, koht, kaal, pikkus jne);
•suhtlemisoskuse arendamine uurimustöö abil (kaasõpilasega, vanematega, vanavanematega);
•õpetada väärtustama mineviku pärandit ja perekonna traditsioone hoidma;
•õpetada hindama vanemat generatsiooni ning väärtustama nende elukogemust;
•suunata õpilaste mõtted isa-ema rollile ning ärgitada õpilast ette kujutama enda tuleviku pere mudelit;.võrrelda erinevate maade kombeid lapse nime valikul.
Infotehnoloogia-alased eesmärgid:
•õppida koostama esitlust (slaidide valimine, liikumine, piltide lisamine jne),
•esitluse koostamine programmis MS PowerPoint, esinemine kaasõpilastele/lastevanematele, fotode skaneerimine - töötlemine programmiga Irfan, sugupuu koostamine programmis MS Word ning lisamine PowerPoint`i.
Projekti tulemus:
1. esitluse ettekanne lastevanematele;
2. uurimustöö tulemuste (ka partnerite) kokkuvõtte tegemine, mis on kajastatud Magazine Factory`s (aktiivne ajalehe tometamine mitmelt poolt);
3. uurimustöö tulemusena tuua välja enam levinud nimed nii Eestis kui mujal (kajastub MagazineFactory`s)
4. Huvitavamate nimesaamislugude kajastamine MagazineFactory`s
5. erinevate riikide õpilased saavad valida eesnimede järgi endale sõbrad, suhtlemine sõpradega e-postiga ja Wikis.
6. Videokonverentsi läbiviimine, et õpilased saaksid ka üksteist näha ja vahetult suhelda.

Idee autor on Pärnu Koidula Gümnaasiumi algklasside õpetaja Tiiu Leibur.

III koht Kus on kerge olla noor? (Where is it easy to be young?)
5-7 partnerit võimalikult erinevatest Euroopa riikidest;
ühiskonnaõpetus, võõrkeel, arvutiõpetus (jututuba, veebiajakiri)
Õpilased vanuses 15-19
Projekti kestvus 10 nädalat
a) võrrelda seadusandlust, kas ja mis vanuses on noortele miski lubatud – suitsetamine, alkoholi tarvitamine, narkootikumide tarvitamine, sõitmine jalgrattaga, mopeediga, autoga, abiellumine, lapse saamine, abort, koolist lahkumine, tundidest puudumine, tunni ajal ringi jalutamine, õpetaja korralduste eiramine, üksi tänaval liikumine, üksi välismaal reisimine, üksi elama asumine jne. - töö toimub koolisiseselt. (2 nädalat)
b) moodustada töögrupid – meelemürkide/mõnuainete kasutamise uurijad; sõiduvahendite juhtimise uurijad; koolikohustuse täitmise uurijad; pereelu alustamise uurijad jne. Igasse töögruppi kuulub õpilasi igast riigist (4-5). Töögruppides olevad õpilased võrdlevad omavahel riikides kehtivaid vanusepiiranguid vastavalt oma teemale (töö toimub jututoas). Koostavad aruande – report – (ainult võrdlus, mitte analüüs) ja esitavad selle koos tabeli või diagrammiga veebiajakirjas. (2 nädalat)
c) moodustatakse uued töögrupid (igas grupis on esindatud kõik riigid), kuid selliselt, et keegi ei jää oma eelmise teemaga edasi tegelema. Uued grupid tutvuvad eelmiste koostatud aruannetega ja asuvad otsima põhjusi, miks on kehtestatud vanusepiirangud erinevates riikides erinevad ja kas sellised vanusepiirangud on õigustatud. Grupid koostavad analüüsi kõigi võimalike põhjuste ja selgitustega. (3 nädalat)
d) järgnev nädal on mõeldud viimaste grupitööde kommenteerimiseks. Kõik õpilased kommenteerivad esitatud analüüse, arutavad, vaidlevad ja vastavad kommentaaridele. (1 nädal)
e) Projekti viimases etapis arutlevad iga riigi õpilased isekeskis, millises riigis oleks noorel kõige parem ja/või turvalisem kasvada, arvestada tuleb kõiki valdkondi. Kuna õpilaste arvamused ei pruugi kokku langeda, esitavad kõik oma arvamuse iseseisvalt, kus põhjendavad, millise riigi seadusandlus on kõige “noore-sõbralikum”. Lõpp-seisukohad avaldatakse veebiajakirjas. Lähtudes statistikast (kui paljud eelistavad üht või teist riiki) võib välja kuulutada Kõige “Noorte-sõbralikuma” Riigi. (2 nädalat)

Idee autor on Pärnu Koidula Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Katrin Saks.

Palju õnne võitjatele!

Kõik konkursile saadetud ideed on väljas rahvuslikul lehel.

reede, oktoober 13, 2006

Tähelepanu! Praktilised koolitused!


Sellel õppeaastal jätkame praktiliste koolitustega, kus tutvustame veebipõhiseid tööriistu, mis sobivad kasutamiseks eTwinning projektides.

Kõik koolitused toimuvad Tiigrihüppe SA arvutiklassis (Mustamäe tee 60).

Laupäeval, 11. novembril 2006 kell 11 Exe Learningu koolitus. Koolitaja Varje Tipp. Registreerida saab koolitusle siin

Reedel, 17. novembril 2006 kell 15, Podcasti ja Wiki koolitus. Koolitaja Meeri Sild. Registreerida saab koolitusele siin

Reedel, 1. detsembril 2006 kell 15, MagazineFactory koolitus. Koolitaja Laine Aluoja. Registreerida saab koolitusele siin

Lisaks sellele toimuvad Nukufilmi Lastestuudio animatsiooni koolitused. Koolitused toimuvad toimuvad 30. oktoobril ja 2. novembril (algtase) ning 6. novembril ja 9. novembril (edasijõudnud) algusega kell 11.

Animatsiooni koolituste kohta saate lisainformatsiooni ja koolitusele registreerida e-posti aadressil signe@tiigrihype.ee

Toredaid koolituselamusi!

teisipäev, oktoober 10, 2006

Konkursile laekus veerandsada head ideed!

Tiigrihüppe SA kuulutas mõni aeg tagasi välja võistluse, kuhu kõik õpetajad said esitada oma ideid selle kohta, missugune võiks olla üks tore ja köitev eTwinning projekt.

Konkursi väljakuulutamise üks eesmärk oli tekitada väike virtuaalne ajurünnak, missugune võiks olla Eesti koolile sobiv ja Eesti õpilastele kasulik partnerlusprojekt. Kui teil tekib sellega seoses mõtteid, mida tahate teistega jagada või arutada, siis eTwinningu ajaveeb on just selleks õige koht :)

Kokku saadeti konkursile 25 suurepärast ideed. Loodame, et neist kõigist sünnivad ka toredad koostööprojektid.

Kuni 15. oktoobrini 2006 saavad kõik soovijad konkursile saadetud ideedega tutvuda ja hinnata neid kümnepallisüsteemis.

Ideed leiate siit

Head lugemist ja suur tänu kõigile osalejatele.

laupäev, oktoober 07, 2006

eTwinning päev Tallinnas

Täna toimus Tallinnas programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning tutvustav päev. BCS-koolituse ruumidesse Ahtri tänavasse oli kogunenud mõnus seltskond õpetajaid üle Eesti, kes soovisid eTwinningust rohkem teada saada ja programmiga liituda.

Tartu Forseliuse Gümnaasiumi eesti ja soome keele ning kirjanduse õpetaja Helja Kirber ning Väätsa Põhikooli inglise keele õpetaja Anneli Tumanski tutvustasid partnerlusprojekte, milles nad koos oma õpilastega osalevad.


Seejärel said kõik osalejad ise arvuti taga tutvuda eTwinning portaaliga. Varje Tipp ja Meeri Sild tutvustasid, kuidas programmiga liituda, kuidas otsida partnerit, kuidas alustada koostööd ning missuguseid veebipõhiseid vahendeid võiks koostööprojektides kasutada.

Praktilise ülesandena mõeldi välja partnerlusprojektiks sobiv idee ja ning koostati esialgne kava, milliseks võiks koostöö käik kujuneda. Projektiideedega saate tutvuda siin.


Igal rühmal oli võimalus oma ideed ka teistele esitleda.

eTwinning päev lõppes kohvilaua, suupistete ja ühise tordisöömisega.Kõigele lisaks andis koolituspäevale vürtsi pisikesed infotehnoloogilised viperused, millest aga osalejad end häirida ei lasknud.

Suur tänu kõigile osalejatele aktiivse osavõtu eest, Annelile ja Heljale toredate ettekannete eest ning Varjele ja Meerile praktilise koolituse eest. Ingridile suur tänu piltide eest.

esmaspäev, oktoober 02, 2006

Palju õnne Lainele ja Kristelile!

Järvamaa Omavalitsuste Liidu (JOL) korraldatud konkursi "Aasta õpetaja 2006" võitis Türi gümnaasiumi informaatika- ja majandusõpetaja Laine Aluoja.

Aluoja on osalenud paljudes infotehnoloogia alastes projektides ning kasutab oma töös aktiivõppe meetodeid ja infotehnoloogiat, teatas JOL-i esindaja.

JOL-i noore õpetaja preemia sai Türi gümnaasiumi põhikooli eesti ja inglise keele õpetaja Kristel Vahtra.

Laine ja Kristel esindasid edukalt eelmisel aastal Eestit võistlusel programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning peaauhinnale. Koostööprojekt Kreeka kooliga saavutas võistlusel koolidevahelise koostöö kategoorias II koha. Kokku kandideeris selles kategoorias 317 partnerlusprojekti.

Laine kuulub Eestis ka programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning ekspertgruppi ning on selle liikmena jaganud lahkelt nii oma projektitöö kui ka infotehnoloogia kasutamise kogemusi ning tutvustanud eTwinningut ja võimalust kaasa lüüa rahvusvahelises koolide koostöös kõigile asjast huvitatud Eesti õpetajatele.

Palju õnne!Kristel ja Laine jaanuaris 2006 toimunud auhinnatseremoonial Linzis.

neljapäev, september 28, 2006

Palju õnne Helja!


Aasta keeleõpetaja 2006 tiitli pälvis Helja Kirber Eesti-Soome sidemete tugevdamise eest keeleõppealase mitmekesise tegevuse kaudu ning eesti ja soome keele õpetamise eest erinevatele vanusegruppidele Soomes ja Eestis, teatas Sihtasutus Archimedes.

Helja Kirberi kandidatuuri esitas Soome Instituudi kultuurisekretär Pertti Pyhtilä, kelle sõnul väärib Helja Kirber tiitlit paljude algatuste ja tegude eest: mitmekeelse virtuaalklassi peatoimetaja; edukas e-projekt Eesti ja soome kaasaegne kirjandus; kvaliteedimärgiga auhinnatud eTwinning-projekti eestipoolne juht; ajaveebi TFG ja Soome toimetamine koos õpilastega; osalemine õpilastega Soome-Saksa-Eesti PLATON-akadeemias Soome rahvusfilosoofi Snellmani 200. sünniaastapäeval; edukad õpilased mitmetel soome keele olümpiaadidel; eesti keele õpetamine täiskasvanud soomlastele, näiteks Avatud Ülikoolis ja Tuglase Seltsi kursustel; Vello Saage etlemiskonkursi sidumine soomlastest koolitajate esinemisega; aasta õpetaja juba 1997.

eTwinning projektiga, milles Helja Kirber osaleb, saate tutvuda eTwinning rahvusliku veebilehe kaudu.

reede, september 22, 2006

Osalege projektiideede võistlusel!

Tiigrihüppe SA korraldab väikese virtuaalse konkursi, et kutsuda kaasa mõtlema, missugune võiks olla hea idee just teie kooli jaoks internetipõhiseks koostööks õpetajatega-õpilastega teisest riigist.

Konkursile võivad ideid esitada kõik programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning liitunud õpetajad.
Konkursil osalemine on väga lihtne. Mõelge välja üks hea projektiidee internetipõhiseks koostööks sõpruskooliga.
Konkursile saadetud projektiideest peaks selguma
- mis on projekti teema, kui kaua projekt ajaliselt kestab ning missuguses vanuses õpilased oleksid projekti kaasatud, missugusest riigist eelistaksite leida partnerit jne,
- missugused oleksid projekti pedagoogilised eesmärgid, projekti seotus õppekavaga, missuguseid õppeaineid projekt hõlmab jne
- missuguseid e-vahendeid kasutaksite ja mis peaks valmima koostöö tulemusena jne
Sõnastage oma idee lühidalt ja sisestage see siia.

Kahtlusteks, et äkki minu projektiidee pole piisavalt suurejooneline ja tähelepanuväärne, pole põhjust. Programmi Sõpruskoolid Euroopas üks märksõna ongi lihtsus, koostööprojekt ei pea ilmtingimata olema pikaajaline ja keeruline. Ärge unustage, et partnerlusprojekti loomisel on õpetajal täielik vabadus otsustada nii projekti kestvuse, teema kui ka töövahendite üle. Meeles tasub pidada sedagi, et kuigi enamikus partnerlusprojektides on partneriteks õpetajad koos õpilastega, võib programmi raames täiesti vabalt koostööprojekti luua ka ainult õpetajate omavaheliseks suhtluseks.

Näiteid sõpruskoolide projektide kohta soovitame otsida kesksest portaalist www.etwinning.net. Seda saate teha nii alajotuses „Idee ja praktika” kui ka eTwinning-kaardi kaudu riikide kaupa projektinäidetega tutvudes.
Konkursil osalemise tingimus on, et oleksite registreerunud programmi keskses portaalis www.etwinning.net


Projektiideid võistlusel osalemiseks saab sisestada 25. septembrist kuni 9. oktoobrini 2006.
Ka konkursile saadetud ideid hakkame hindama üheskoos. Projektiideed on kõigile tutvumiseks ja hindamiseks meie rahvuslikus portaalis väljas 10. oktoobrist kuni 15. oktoobrini 2006. Avaldatakse üksnes idee, idee autori nime ei märgita!
Soovijad saavad nendega tutvuda ning neile kümnepallisüsteemis oma hinnangu anda. Nii selguvad kolm ideed, mis tunduvad hindajatele kõige põnevamad ja kaasahaaravamad. Kuna halbu ideid olemas ei ole, siis ülejäänuid ideid punktide järgi järjestata.

Võistluse võitnud õpetaja sõidab veebruarikuus Belgiasse Brüggesse programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning aastakonverentsile. Teise koha saavutanud õpetaja saab endale veebikaamera, kõrvaklapid ja mikrofoni, kolmanda koha omanik eTwinning sümboolikaga mälupulga.
Kolme parima idee autori nimed avaldatakse 17. oktoobril programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning rahvuslikul lehel ja ajaveebis

reede, september 15, 2006

Tagasi kooli!


25. septembrist 15. oktoobrini 2006 toimuvad "Tagasi kooli" üritused. Keskse portaali www.etwinning.net kaudu saata osa võtta mitmesugustest võistlustest.

Projektide loterii
Registreerige projekt 25. septembrist 15. oktoobrini 2006 eTwinning portaalis www.etwinning.net ning osale iganädalases loteriis, mille auhinnaks on MP3 mängija.

Ideede võistlus
Registreerige ennast ja/või oma kool eTwinning-portaalis ning projektiidee osaleb võistlusel. Võistluse võitnud õpetaja saab osa võtta eTwinning kutsealase arengu töötoast.

Õpetajate blogi
Jagage Õpetajate blogi kaudu oma kogemusi seoses programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning ning osalege koos teiste Euroopa õpetajatega arutelus.

NB!Lisainformatsioon võistluste kohta on üleval eTwinning-portaalis www.etwinning.net alates 25. septembrist.

reede, september 01, 2006

Ilusat kooliaasta algust

Soovime põnevat ja loomingulist uut õppeaastat kõigile eTwinninguga seotud õpetajatele ja õpilastele.

Enel Mägi ja Elo Allemann
Tiigrihüppe SA
Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning rahvuslik kasutajatugi

reede, august 25, 2006

Kirjutage ajaveebi oma eTwinning tegemistest

Eile saatis Varje Tipp kõigile suvekoolis osalenud õpetajatele kutse registreeruda eTwinning ajaveebi toimetajaks.

Koolituse tagasiside lehtedele olid paljud õpetajad kirjutanud, et pärast koolitust oleks väga vajalik omavahel jagada kogemusi, kuidas läheb partnerkooli leidmine ja partnerlusprojekti sõlmimine ning edaspidine koostöö.

Ajaveeb on suurepärane koht, kus seda teha saab.

Jagage teistega oma eTwinning ettevõtmisi, rõõme ja ka muresid.

kolmapäev, august 23, 2006

Suvekool lõpetati heade ideede jagamisega

Häid ideid tasub alati kolleegidega jagada. Suvekool lõpul esitlesid töörühmade esindajad projektide kavandeid.


Programm eTwinning annab hea võimaluse internetipõhiseks koostööks. Mida aga teha siis, kui tahate oma sõpruskoolile külla sõita või sõpruskooli esindajad endale külla kutsuda. Üks võimalus on Comeniuse programm. Triin Ärma Socratese büroost rääkis osalejatele Comeniuse programmi võimalustest.

Suvekooli lõpus rääkis Elo Allemann programmi eTwinning/Sõpruskoolid Euroopas 2006./2007. aastal toimuvatest sündmustest. Posted by Picasa

Seejärel andis Enel Mägi osalejatele üle tunnistused ning koolidele, kes juba eTwinning programmi raames loonud sõprussideme ja partnerlusprojekti, koostöö jätkamiseks töövahendeid ja meeneid.

Suvekoolis valmisid eTwinning projektide kavad

Suvekooli esimesel päeval lepiti kokku, et iga grupp - rohelised, kollased ja sinised - töötavad kahe päeva jooksul välja eTwinning projekti kava.

Teise päeva lõpuks oli olemas kolme toreda projekti kava

1. Merelinn Haapsalu
2. Esimese koolipäeva traditsioonid
3. Rohekas silmaring

Info projektide kohta koondati MagazineFactory abil loodud e-ajakirja.

Kollased projekti kava üle arutamas.


Posted by Picasa

Rohelised projekti kava üle arutamas


Sinised projektiideed vormistamas

teisipäev, august 22, 2006

Suvekooli teine päev algas tõsise tööga

Suvekooli teine päev algas tõsise õppetööga kuues töötoas. Jätkusid blogi, wiki, podcasti ja MagazineFactory koolitused.

Uue teemana lisandus animatsioon. Animatsiooni töötuba juhtisid Nukufilmi Lastestuudio koolitajad Ruth-Helene Melioranski ja Mait Laas.
Animatsiooni töötoas osalejad said proovida filmi tegemist, loomulikult tuli osalejatel kanda ka animaatori rolli.

Vaata animatsiooni töötoas valminud filme.

Töötuba 1 http://www.htk.tlu.ee/etwinning/etwinning-suvekool/haapsalu1.avi/file_view?portal_status_message=Your%20changes%20have%20been%20saved.

Töötuba 2 http://www.htk.tlu.ee/etwinning/etwinning-suvekool/haapsalu2.avi/file_view?portal_status_message=Your%20changes%20have%20been%20saved.