teisipäev, juuni 21, 2011

Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning suvekool edasijõudnutele

22. ja 23. augustil 2011 korraldab Tiigrihüppe Sihtasutus Pärnus hotellis Strand programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning traditsioonilise suvekooli, kuhu oodatakse kõiki õpetajaid, kellel on eTwinningu projektitöö kogemus.
Suvekoolis tutvustame eTwinningu ja Tiigrihüppe Sihtasutuse plaane järgmiseks õppeaastaks, jagame kogemusi projektitööst, tutvume uute veebivahenditega.
Oma nõusoleku on andnud suvekoolis osaleda Archimedese Sihtasutuse töötajad, kes tutvustavad ka Comeniuse projektides osalemise võimalusi.  
Koolitus on õpetajatele tasuta. Koolitusele palume registreeruda hiljemalt 10. augustiks 2011.
Neile, kes vajavad Pärnus öömaja, on majutus hotellis Strand kahekohalistes tubades.
Koolitusele palume registreeruda selle lingi kaudu
Kuna suvekoolis on kohtade arv piiratud, siis palume soovijatel registreerimisega kiirustada.

Seniks ilusat suve!
Kohtumiseni augustis!

kolmapäev, juuni 15, 2011

Õpetajad tulid tarkustega turule
Teisele tarkuseturule Sõmeru põhikooli tuli 14.juunil kokku ligi sada õpetajat, lisaks Lääne-Virumaa klassiõpetajatele külalisi ka Lääne-, Jõgeva-, Võru- ja Ida-Virumaalt. Plaanis oli kaubelda omaenese tarkusega ehk siis jagada kolleegidele oma parimaid kogemusi ning ise teistelt õppust saada. Avasõnades toonitas Sõmeru kooli õppedirektor Kaida Laks: „Mida silm näeb, kõrv kuuleb ja käed teevad, see salvestub ka mällu. Parima praktika jagamine, see rikastab alati mõlemat poolt.“
Nii keskenduski tarkuseturg lisaks õpetajate omakoostatud õppemetoodiliste materjalide ostule-müügile peamiselt aktiivsele tegevusele ning kogemuste vahetamisele kümnes erinevas töötoas. Metoodilist kirjandust pakkus kirjastus Altex. Ülevaate saamiseks Sõpruskoolide programmist eTwinning pakuti parimate projektikogemustega trükiseid. Hommikul alustati siiski teooriaga: Tiia Salm Jäneda Koolist, kes on ka Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja, arutles IKT rolli üle riiklikus õppekavas ja rääkis, kuidas seda õppetöös rakendada. Hiljem käsitlesid erinevate koolide õpetajad oma õpitubades veel palju teemasid. Merle Velbo Rakvere Gümnaasiumist pakkus välja tosina aktiivõppevõtet emakeeletundideks. Tiia Salm õpetas õppematerjalide organiseerimist virutuaalse järjehoidja abil Getwapps kesskkonnas. Aili Lomp Esku-Kamari Koolist käsitles mänge, mida klassiõpetaja saaks kasutada oma töös. Avinurme Gümnaasiumi klassiõpetaja Kristina Pikas rääkis liiklusõpetuse võimalustest I ja II kooliastmes. Kaiel Haav Avinurme Gümnaasiumist jagas oma mõtteid parandusõppest koolis.
Praktilised töötoad pakkusid võimalusi oma käega proovida erinevaid käsitöö- ja kunstitehnikaid värvilise klaasi tiffani tehnikast alates fookusvoltimiseni välja. Juhendajad õpetajad hiilgasid kavala materjalikasutuse ja leidlikult läbi viidud õppetööga. Osalejad lõid innukalt kaasa ning neilt võis kuulda vaid kiidusõnu ja lubadusi oma õpilastega omandatud uusi tehnikaid katsetada.
Tegusa ja sisuka päeva tulemusena omandatud teadmistepagasiga on õpetajail kindlasti võimalik järgmiseks aastaks planeerida toredaid koolitunde ja tõsta õpetamise kvaliteeti.
Parimate kogemuste vahetamise päev sai teoks Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liidu eestvõttel.
Päeva rahastati ESF programmi ,,Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames.

neljapäev, juuni 09, 2011

Tarkused turule!

14.juunil toimub Sõmeru Põhikoolis Lääne-Virumaa õpetajate II TARKUSETURG. See on hea võimalus õpetajatele kolleegide koolitamiseks ja kogemuste vahetamiseks erialase metoodilise kompetentsuse ja vastastikuse rikastamise põhimõttel. Õpetajad saavad laadal levitada endi poolt koostatud õppemetoodilisi materjale ja õppevahendeid. Jagatakse parimat õpetajapraktikat. Osaleda saab ka õpitubades.
eTwinningu programmi tutvustab ja oma projektikogemusi jagab Sõmeru Põhikooli projektijuht Tiina Erala.