neljapäev, veebruar 23, 2012

Tiigrihüpe kutsub õpetajaid eTwinningu mentoriksTiigrihüppe Sihtasutus kutsub õpetajaid  programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning mentoriks.

Mentori ülesandeks on nõustada oma kolleege, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd eTwinningu raames ning tutvustada  neile sõpruskoolide programmi võimalusi.

Mentoriks ootame õpetajaid, kes

-  osalevad eTwinning projektides
-  kel on tahtmine tutvustada programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning võimalusi
-  valmisolek abistada ja nõustada oma kolleege eTwinningu projektide loomisel ja läbiviimisel

Mentoritööga kaasneb tasustamine.

09. märtsist kella 15.00-st kuni 10. märtsi kella 15.00-ni toimub Tallinnas Meritoni hotellis mentorite koolitus, kuhu on oodatud ka kõik õpetajad, kes soovivad alustada mentoritööd.

Koolitusel osalemine on õpetajatele tasuta. Majutus kahekohalistes tubades.

Kui soovite ühineda eTwinningu mentorite võrgustikuga ja osaleda koolitusel, siis palun täitke hiljemalt 5. märtsiks 2012 ankeet http://www.eformular.com/eloalle/mentoruus2012.html

kolmapäev, veebruar 22, 2012

Tiigri Tegijad löövad aktiivselt kaasa eTwinningus!Tiigri Tegija 2011 tiitli pälvisid Valga õpetaja Eva Tšepurko ning Konguta kool Tartumaalt. eTwinningule on see suurepärane uudis, sest mõlemad Tiigri Tegijad on innukad tvinnijad. Lisaks sellele löövad  ka kõik nominendid aktiivselt eTwinningus kaasa. Eva Tšepurko ja Aimi Jõesalu on lisaks veel eTwinningu mentorid.
  
Tiigri Tegija 2011 Õpetaja auhinnale kandideeris mitukümmend õpetajat üle Eesti. Kõige uuendusmeelsemaks õpetajaks tunnistas žürii Valga gümnaasiumi matemaatika-, majandus- ja arvutiõpetaja Eva Tšepurko. 

„Tugevaid kandidaate oli mitu ning valiku tegemine tõeliselt keeruline. Eva Tšepurko puhul sai otsustavaks see, et ta on osanud kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades suurepäraselt integreerida erinevaid aineid. Tema õpilased on motiveeritud õppima ka esialgu keerulistena tunduvaid teemasid, sest Eva oskab suurepäraselt näidata, kuidas need päriseluga seotud on,“ selgitas valikut Enel Mägi. Töö, mida Eva Tšepurko oma koolis teeb, tõi ka väga kõrged õpilaste, lapsevanemate ja kolleegide hinnangud.

Tiigri Tegija auhinna võitnud õpetaja saab võimaluse katta 2000 euro ulatuses enesetäiendamise kulusid välisriigis või IKT vahendite muretsemist.

Nominentidena said veel tunnustuse Maidu Varik Kuressaare gümnaasiumist, Aimi Jõesalu Põlva keskkoolist, Birgy Lorenz Tallinna Pelgulinna gümnaasiumist, Ene Moppel Võru Kreutzwaldi gümnaasiumist ja Terje Mägi Vastseliina gümnaasiumist.

2011. aasta Tiigri Tegija Kooli auhinna pälvis Konguta kool Tartumaalt, mis on teistele eeskujuks kaasaegsete õppemeetodite ja tehnoloogiate kasutamises. Auhinnale kandideerinud 18 kooli seast tõstis žürii nominentidena esile ka Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi, Kuressaare gümnaasiumi ja Salme põhikooli Saaremaalt.

„Konguta võitis seetõttu, et kooli kõik töötajad on osanud maksimaalselt ära kasutada uute tehnoloogiate poolt pakutavad võimalused. Seda nii õppetöö läbiviimises kui ka kooli juhtimises,“ kommenteeris Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi. „Kui enamiku nominentide puhul saab välja tuua edulood teatud ainete, teemade või konkreetsete õpetajatega seonduvalt, siis Konguta kooli puhul oli näha kõikide töötajate kaasatust, tehnoloogia kasutamine õppetöös on laiapõhjaline, aga samas otstarbekohane.“ 

Tiigri Tegija auhinna võitnud kool saab võimaluse ajakohastada 10 000 euro eest kooli IKT taristut. Konguta kooli direktori Liina Tamme sõnul kavatsetakse auhinnaraha kasutada tehnoloogia uuendamiseks, tehnoloogia-alasteks koolitusteks ning meediaõpetuse ja teadustööde arendamiseks.

Tiigri Tegija valimisel arvestati kandidaatide osalemist Tiigrihüppe Sihtasutuse erinevates programmides ja projektides, tehnoloogia-alaste arendusprojektide läbiviimist, IKT alaseid koolist väljapoole suunatud tegevusi ning õpilaste, lapsevanemate ja koolitöötajate arvamust. 

Palju õnne Tiigri Tegijatele ja nominentidele!
 Vasakult: Konguta kooli direktor Liina Tamm, president Toomas Hendrik Ilves, Tiiger, Eva Tšepurko ja Tiigrihüppe Sihtasutuse juhataja Enel Mägi. Foto autor:  Terje Lepp.

neljapäev, veebruar 16, 2012

eTwinningu peaauhinna parimate nimekiri

eTwinningu portaalis avaldati  parimate projektide nimekiri peaauhinna konkursil osalenutest.

Kokku on nimekirjas 28 projekti ja nendega saate tutvuda selle lingi kaudu.

Rõõmustav on, et parimate nimekirjas on ära toodud  projekt, milles osaleb Eesti kool.

Vanusekategooria 12-15:

Climate Change Project
 Signe Sloth, Soendervangskolen (Denmark)  
 Eva Karadottir, Hamarsskóli (Iceland)
 Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasium (Estonia)


eTwinningu peaauhinna konkursile esitati ühtekokku 330 projekti üle Euroopa.
kolmapäev, veebruar 01, 2012