esmaspäev, juuni 18, 2012

eTwinningu suvekool PärnusNagu juba traditsiooniks on saanud, korraldab Tiigrihüppe Sihtasutus enne uue õppeaasta algust Pärnus programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning traditsioonilise suvekooli, kuhu oodatakse kõiki õpetajaid, kellel on eTwinningu projektitöö kogemus.
Suvekool  algab 21. augustil kell 12 ja lõpeb 22. augustil kell 16.00.  Seekordne suvekool toimub Pärnus Rannahotellis.
Suvekoolis tutvustame eTwinningu ja Tiigrihüppe Sihtasutuse plaane järgmiseks õppeaastaks, jagame kogemusi projektitööst, tutvume uute veebivahenditega.
Koolitus on õpetajatele tasuta. Koolitusele palume registreeruda hiljemalt 10. augustiks 2010. Suvekooli täpne päevakava saadetakse kõigile registreerunutele 06. augustiks 2012.
Neile, kes vajavad Pärnus öömaja, on majutus Rannahotellis kahekohalistes tubades.
Koolitusele palume registreeruda selle lingi kaudu
Kuna suvekoolis on kohtade arv piiratud, siis palume soovijatel registreerimisega kiirustada.


Kohtumiseni augustis!
Ilusat suve!

Rahvusvaheline konverents eTwinning Druskininkais

7.-9. juunil toimus rahvusvaheline e-Twinningu konverents Druskininkais "Use of eTwinning and other collaboration tools for sharing STEM learning resources".
Konverentsil osales üle 100 õpetaja 27 Euroopa  Liidu riigist, kes õpetavad täpis- ja loodusteadusi põhikoolis, gümnaasiumis ja  erinevates õppekeskustest.  Eestit esindas Olga Shumailova (Kohtla- Järve Ühisgümnaasiumi informaatika õpetaja) ja Natalja Hramtsova (Kohtla- Järve Kesklinna Gümnaasiumi informaatika õpetaja).

Kõiki konverentsil osalejaid ühendas aktiivne töö rahvusvahelistest õppimisega seotud koostööprojektides ja soov edaspidi koostööd teha. Tänu eTwinningu keskkonnale, mida kasutavad  paljud õpetajad Euroopa koolides, on õpetajatel võimalus suhelda ja koostööprojekte arendada mitmete Euroopa koolidega.
Esimene päev- konverentsi avamine. Tervitussõnadega avasid ürituse Mantanas Masaitis, kes on Informatsioonitehnoloogia Hariduskeskuse juhataja ja Leedu NSS mänedzer ja eTwiiningu projekti koordinaator Leedus Riina Vuorikari. Oma esinemisega tervitas osavõtjaid Leedu kooliõpilased.  Gümnaasiumiõpilane Utenoa Dauniskis esitles külalistele oma projekti «Under the Open Sky-Romantic Astronomi», mis tunnistati 2012 aastal parimaks kooliprojektiks Leedus.
Eugenius Kurilovas, Informatsioonitehnoloogia Hariduskeskuse mänedzer Leedus, rääkis oma metoodikast projektiõppes ning pakkus õpetajatele võimalust rühmades välja töötada oma projekt selle metoodika kasutamiseks.
Teisel päeval olid konverentsil osalejatele pakutud võimalus osaleda kolmes töötoas:
- Töötuba 1. Tutvumine uute weebiinstrumentidega, nende kasutamise võimalustega ja ühiskasutamise võimalustega eTwinningu projektides, uued WEB2.0 võimalused, mida õpetahad saavad kasutada oma professionaalses töös-TwinSpace, Prezi, Glogster, ThingLink ja TeamUp (Virginia Bireniene, füüsika õpetaja, ekspert, Leedu). Tema esitlusega on võimalik tutvuda lingil https://www.box.com/s/60d7aeb1239b06ac4f6e.
- Töötuba 2.  STEM/ Scientix ressurssude vahetamise võimalused ja tegevus Euroopas, mida võivad kasutusele tulla eTwinning projektides. (Dr. Agueda Gra-Velasqes EUN STEM programmide juht).
Scientix programmi võimalused. Informatsioon Euroopa projektide võimalustest, mida rahastatakse ja millel on tavajaotused: foorumid, suhtlemine, uudised ja info; Scientix portaalil on ka materjalide hoidlad, mis sisaldavad ka lisamaterjale, animatsioone, modelleerimist, ettekandeid, videosid jms., mida õpetajad võivad kasutada oma klassides erinevates projektides osalemisel.
Põhilised erinevused Scientix programmi hoidlas võrreldes teiste analoogsete hoidlatega- see on võimalus õpetajatele käsitleda materjalide tõlkimisi ükskõik millisesse 23 ametlikku Euroopa Komissioni keelde . See tõlge teostatakse ametlike tõlkijate poolt ja rahastatakse Euroopa Komissioni vahendistest.
Tema esitlusega on võimalik tutvuda lingil https://www.box.com/s/60d7aeb1239b06ac4f6e.
- Töötuba 3. Uued töövahendid, mida on võimalik integreerida keskkonda TwinSpace (Staselė  Riškienė, inglise keele õpetaja Leedust) ja Grazina Likpetrienė (kunstiõpetaja, Leedu)
Embed koodid võimaldavad paigaldada komponente TwinSpace keskkonda. Peale selle anti ülevaade mõningadest teenustest, mis tekitasid enam osalejates huvi.  Need olid erinevad widget, mis võivad olla kasutuses tegevustega, mis on seotud teadusega ja nende juurutamine TwinSpace keskkonda. Eestis piisab   VOICETHREAD kasutusele võtmisest- töövahend, mis võimaldab koostööd „jutuajamine pilves“ ja WOLFRAM|ALPHA- teenus, mis püüab teada kõigest kõike ja annab välja informatsiooni, vastavalt huvi pakkuvale küsimusele
Projekti tegevuse ülesandeid, mis töörühmadele esimesel päeval anti, esitlesid osalejad kolmandal päeval.
Sellel konverentsil osalemine andis meile võimaluse lähemalt tutvuda oma kolleegide tööga Euroopa Liidust, saada rohkem teada nende töödest ja tegemistest, saada uusi teadmisi ja kogemusi, tugevdada omavahelisi suhteid, töötades ühe meeskonnana ja muidugi leida ka uusi sõpru.
Leedu jättis väga meeldiva jälje meie mälestustesse. Nii heatahtlikud inimesed kui ka soe, päiksepaisteline ilm ning imeline loodus.  Ja muidugi ka kena väike linnake Druskininkai, kus konverents toimus oma kultuuri, ajaloo ja vaatamisväärsustega. Just siin linnas asub Baltimaade ainus kaetud mäesusuakeskus, mille üle kohalikud elanikud väga uhked on, ja mida ka konverentsi osalejatel oli võimalus külastada.
Konverentsile viisime omalt poolt kaasa Eestit tutvustava ajakirja ja voldikud, mis tutvustasid Eesti loodust, vaatamisväärsusi, unikaalsetest kohtadest ja meie maa iseärastest mitmetes erinevates euroopa keeltes (hispaania, saksa, inglise, prantsuse, leedu jt). Jagasime neid Eesti tutvustamiseks ka omalt poolt konverentsil osalejatele. Vahetasime omavahel kontakte ja leppisime kokku edasisi tegevusi omavaheliseks koostööks ning ühisprojektide läbiviimiseks.
Olga Šumailova
Natalja Hramtsova

laupäev, juuni 16, 2012

  Õppeainete lõimimine ja rahvusvahelised partnerlusprojektid

Elo Allemann

1. Eesti keel kui võõrkeel - pole ainet millega ei saaks lõimida eesti keelt vene õppekeelega koolis:
geograafia, ajalugu, kunstiõpetus, muusikaõpetus, loodusõpetus, õuesõpe, matematika, füüsika (vanad leiutised ja leiutajad).
2. Võõrkeel kehalise kasvatusega, matemaatikaga, bioloogiaga, keskkonnakaitsega. 
3. Võõrkeel geograafiaga (pealinnade nimetused, nende erinevad hääldused ja kirjapilt erinevates keeltes), kehalise kasvatusega (Londoni olümpiamängud.  Pole ainet, kus ei saaks rakendada.
4. Võõrkeel matemaatikaga - raha, valuuta.
5. Võõrkeel majandusõpetusega - ettevõtlus, oma firma esitlus, äriplaani koostamine

pühapäev, juuni 10, 2012

Kontaktseminar 31.05.- 02.06. Lissabonis

Meil oli väga hea võimalus osaleda Portugalis toimuval eTwinningu rahvusvahelisel koolitusel Maths and ICT. Koolitus oli mõeldud õpetajatele, kes õpetavad matemaatikat õpilastele vanuses 5-12.

eTwinningu kontaktseminar toimus Lissabonis. Väljalend Tallinnast Brüsselisse oli 7.35, sealt edasi Lissaboni. Võõras linnas palju seigelda ei saanudki- bussile, kahe peatuse pärast maha ning väike jalutuskäik hotelli. Juba fuajees sisseregistreerimisel saime tuttavaks ühe Bulgaaria õpetajaga, kes meie üllatuseks ei teadnud eriti midagi Eestist, kuigi oli Lätis käinud.

Kontaktseminar avati ametlikult 31. mai õhtul kell 18.15 (kohaliku aja järgi). Võeti sõna üldistel eTwinninguga seotud teemadel. Avaloengu pidas Richard English, kes töötab Hulli Ülikoolis matemaatika ja IKT praktiseeriva õppejõuna. Saime teada, et kohal on 26 riigi esindajad ning registreerunuid oli kokku koos korraldajatega 105 inimest.

Järgmisel päeval, 1. juunil algasid valitud töötubades õppimine. Eelnevalt saime tutvustava koolituse eTwinningu portaali, ennekõike Twinspace´i kohta. Samal päeval läbisime töötoad teemadega „Math and interactivity“ ja „Robotics“. Robootikaga puutusime kokku esimest korda. Põnev töötuba, kus leidsid rakendust ka kohalikud õpilased, kes meid rühmatöös ehk roboti seadistamises- programmeerimises aitasid.

Töine päev oli 2. juuni, kus töötoad teemadel „Maths ICT tools“ ja „Microsoft tools for primary schools“ andsid palju mõtteid koolimatemaatikaks. Töötoas „Maths ICT tools“ tutvustati erinevaid internetilehekülgi, mille abil saab teha matemaatika tunde õpilaste jaoks atraktiivsemaks. Eriti meeldis meile viimane töötuba „Microsoft tools for primary schools“, milles jõudsime tutvuda ainult programmiga Kodu. Kodu on 3D programm, mis võimaldab õpilastel ise programmeerida lihtsamaid arvutimänge ja neid ka hiljem mängida. Töötoas anti veel ülevaade Microsofti õppeprogrammidest Mouse Mischief, Math worksheet generator ja Math add-in for Word. Kõik programmid pidime enne seminari arvutisse installeerima, et võita töötamisaega. Kahjuks me ei saanud jääda seminaripäeva lõpuni, sest pidime lennujaama kiirustama!

Lissaboni kontaktseminari eesmärgiks oli uute kontaktide loomine ning erinevate teadmiste saamine. Nende päevade jooksul õnnestus luua uusi sõprussidemeid teiste riikide õpetajatega, kes olid huvitatud koostööst meie koolide õpilastega. Kõik läbitud töötoad andsid meile palju uusi mõtteid ja ideid, mida saame kasutada oma töös ja ka uute eTwinningu projektide loomises. Kokkuvõtvalt oli seminari kaheks miinuseks Wi-Fi puudumine ning töötubade algus- ja lõpuajaga venitamine. Plussiks positiivne õhkkond, head lektorid ja töötubade teemade valik. Oleme tänulikud selle võimaluse ja uudse kogemuse eest!

Kristi Saarpuu (Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja)
Signe Reidla (Surju kooli matemaatikaõpetaja)