laupäev, aprill 29, 2006

Teine internetipõhiste töövahendite koolitus


Teine koolitus, kus tutvustati internetipõhiseid töövahendeid toimus laupäeval, 29. aprillil Tallinnas Tiigrihüppe SA arvutiklassis.
Koolitajaks oli Lilleküla Gümnaasiumi inglise keele õpetaja ja Tiigrihüppe SA koolitaja Meeri Sild. Pärast esimest õnnestunud praktilist koolitust, kuulutasime välja registreerumise uuele koolitusele. Huvilised andsid endast kohe märku ja uus grupp täitus kiiresti. Praktilisele koolitusele saab registreeruda e-posti aadressil elo@tiigrihype.ee .

Seekord osalesid Silver Priimäe ja Helja Kirber Tartu Forseliuse Gümnaasiumist,Olga Netsunajeva VK Eragümnaasiumist,Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ning Laine Aluoja ja Kristel Vahtra Türi Gümnaasiumist.

Sellest, et Konguta kool hakkab tõsiselt eTwinninguga tegelema, andis tunnistust see, et koolitusele tuli kaheksa Konguta kooli õpetajat. Konguta koolist osales Kai Arumets, Eva Tammemägi, Külli Kornav, Inga Hanni, Katrin Libe, Liina Tamm, Margit Ott ja Meelika Aruots.

laupäev, aprill 08, 2006

Seminar "eTwinning Professional Development Workshop" Ateena (kolmas päev)

Kolmanda seminaripäeva alguses tervitas meid rõõmsameelne ja säravsilmne päike. Hommikusööki nautisime Metropolitan hotelli terrassil.
Seminar algas muusika õppimise võimalikkuse käsitlemisest eTwinningu keskkonnas, täpsemalt käsitleti VEMUS tarkvara kasutamist. Ettekande sellel teemal tegi dr Spyros Raptis. Täiendavaid näiteid teema kohta tõi Evi Chrysaffidoy.
Järgnes töö rühmades, kus tutvustati Kreeka koolisüsteemi ja kasutusel olevat õpetajate töökeskkonda (Moodle), praktilisi lahendusi eTwinningu kasutamiseks.

reede, aprill 07, 2006

Seminar "eTwinning Professional Development Workshop" Ateena (teine päev)

Tänane päev algas päikesepaiste ja imelise 21-kraadise soojusega. Hommikusöögi lauas nautisime ilusat vaadet ning head kohvi. Tööpäev algas 9.15 kogunemisega planetaariumihoones.
Päev koosnes kolmest osast:
Esimene osa

*Anne Gilleran (CSS) ettekanne „eTwinning pedagoogiline kontekst
Anne Gilleran tutvustas, milline on eTwinningu kasutegur õppetöö organiseerimisele ja õppetundide läbiviimisele (eTwinningust, Ideed ja praktika).
*Dr I.N Kazazis (A.U.TH.) ettekanne „Korduvkasutatavad õppematerjalid ning nende osakaal ja panus õppeprotsessi: eTwinningu mudeli näitel“.
Dr I.N Kazazis rääkis oma kogemustest, kuidas uute õppemeetoditega saab rikastada seniseid õppemeetodeid. Tõi näite, kuidas töötamine eTwinningu töökeskonnas soodustab ja aitab kaasa võõrkeele õppele.
*Maria Kontogeorgi-Doxanaki ettekanne (Directress of Hellenic Socrates National Agency) „Haridus kui kunst“.
Sylvia Binger (CSS) ettekanne „eTwinning portaali kasutamise võimalused“ Sylvia Binger andis ülevaate kuidas teostada partnerotsingut virtuaalses (eTwinning) keskkonnas ja selgitas projektis osalejate mestimisruumi kasutamise vahendeid ja võimalusi.
*Töö rühmades: partnerotsing kiirkohtumise meetodi alusel reaalajas silmast silma.

SIESTA ;-)

Teine osa
Töö rühmades – rühmad on moodustatud eTwinningu kasutamise kogemuste põhjal.
Esimesse rühma kuuluvad õpetajad, kellel ei ole eTwinningu kasutamise kogemust, teises rühmas on õpetajad, kes on registreerunud eTwinningu kasutajaks aga neil ei ole loodud partnerlust, kolmandas rühmas on õpetajad, kelledel on partnerlus olemus aga ei oma kogemust projektitöös ning neljanda rühma moodustavad õpetajad, kes on edukalt läbinud projekti.
Töötoad
*Partneterotsing, eTwinningu töövahendid
*eTwinningu mestimisruumi kasutamine
*Projekti planeerimine
*eTwinningu projekti kogemus - soovitused projekti planeerimiseks ja teostamiseks
Kolmas osa
Ringkäik vanas ja müstilises Ateenas, muusika ja -toitude nautimine.


Laine, Kristel ja Regina

Seminar "eTwinning Professional Development Workshop" Ateena (esimene päev)

6.- 8. aprillil toimub Ateenas programmi Sõpruskoolid Euroopas raames koolitusseminar programmis osalevatele õpetajatele.
Seminaril osaleb 108 eTwinningu fänni 20-st Euroopa riigist. Eestit esindavad Regina Multram Turba Gümnaasiumist ja Laine Aluoja ning Kristel Vahtra Türi Gümnaasiumist. Antud seminaril on õpetajatel võimalus õppida teiste kogemusest, tutvustada enda tööd ja arutleda koostöövõimaluste üle.

Varajane ärkamine ja saabumine Tallinna lennujaama kell 5 oli paljutõotava ning huvitava seminari algus. Esimene reis kestis 25 minutit ja viis meid Helsingisse. Sellele järgnes kahe ja poole tunnine lennureis Münchenisse ning siis veel kaks ja pool tundi: olimegi Ateenas. Kell oli ainult 15.20 (nii Eesti kui ka Kreeka aja järgi).Suure segaduse kiuste õnnestus meil hotell leida ja tubade saamisega algust teha (millest viimane on tänaseni saamata).
Seminari "eTwinning Professional Development Workshop" avapäev algas registreerimisega, kus me kohtusime ka oma Kreeka sõpruskooli projektijuhtide ja õpilastega (Eigaleo 5.gymnaasium - projekt "MyWeek").

Pärast registreerimist oli lühike vastuvõtt kõigile seminari külalistele. Seejärel toimus seminari avamine planetaariumis, mille käigus anti kõigile auhinnatud projektide juhtidele kingitus Kreeka hariduse ja religiooni ministeeriumi poolt. Avamine lõpetati etendusega "Voyage without an End" uues planetaariumis, milles kujutati Ateena arengut läbi aegade, elutõdede kujunemist ning tänapäeva Ateenat. Päeva lõpetas "Network Dinner", kus saime mahti ka imelist kingitust lähemalt uurida.

Laine, Kristel ja Regina

etwinningu seminar Ateenas (esimene p2ev)

Varajane 2rkamine ja saabumine Tallinna lennujaama kell 5 oli paljut2otava ning huvitava seminari algus. Esimene reis kestis 25 minutit ja viis meid Helsingisse. Sellele j2rgnes kahe ja poole tunnine lennureis M2nchenisse ning siis veel kaks ja poole tundi: olimegi Ateenas. Kell oli ainult 15.20 (nii Eesti kui ka Kreeka aja j2rgi).
Suure segaduse kiuste 2nnestus meil hotell leida ja tubade saamisega algust teha (millest viimane on t2naseni saamata).
Avap2ev algas registreerimisega, kus me kohtusime ka oma Kreeka s2pruskooli projektijuhtide ja 2pilastega (Eigaleo 5.gymnaasium - projekt "MyWeek"). P2rast registreerimist oli l2hike vastuv2tt k2igile seminari k2lalistele. Seej2rel toimus seminari avamine planetaariumis, mille k2igus anti k2igile auhinnatud projektide juhtidele kingitus Kreeka hariduse ja religiooni ministeeriumi poolt. Avamine l2petati etendusega "Voyage without an End" uues planetaariumis, milles kujutati Ateena arengut l2bi aegade, elut2dede kujunemist ning t2nap2eva Ateenat. P2eva l2petas "Network Dinner".
Vabandame eesti keele ebakorrektse kasutuse p2rast (kirjapilt), kuna meil puuduvad t2pit2hed. Kodus parandame selle vea ja lisame digitaalse vaate!
Laine, Kristel ja Regina