teisipäev, september 28, 2010

Õppimisüritus: Internet safety & you

Õppimisüritus "Internet safety & you" ehk "Inetrnetiturvalisus ja sina" toimus vahemikus 13.-24. september 2010 ja seda koordineeris Karl Hopwood, kes töötab internetiturvalisuse konsultandina erinevate (lastega seotud) organisatsioonide juures. Üheks selliseks on Insafe, mis kujutab endast internetiturvalisuse teadlikkuse tõstmise keskuste võrgustikku üle kogu Euroopa (Eestit me kahjuks sellelt kaardilt ei leia) ja mida koordineerib European Schoolnet.

Õppimisürituste tarvis on eTwinningul oma
õpilabor
, mille tegemisi saab jälgida igaüks, kuid üritusel toimuvale saavad ligi vaid sisse logitud kursuslased.

Meie õpihimulisse gruppi kuulus 120 õpetajat üle kogu Euroopa. Õppimisüritus oli mõeldud kõikidele õpetajatele, kes oma töös internetti kasutavad, olenemata ainest, mida annad või õpilaste vanusest, keda õpetad.
Ega õppimisürituse gruppi ei pruugigi alati mahtuda, sest inimeste arv on piiratud ja huvi ilmselt väga suur, sest kahel eelneval korral olen olnud sunnitud kõrvale jääma.


Selle õppimisürituse eesmärgiks oli:
-parandada arusaamist sellest, kuidas lapsed ja noored tehnoloogiat kasutavad
-käsitleda probleeme, mis puudutavad noorte turvalist käitumist internetis
-anda mõningaid lahendusi, vahendeid, mida klassis kasutada
-arutleda piltide, muusika ning allikate kasutamise üle kooskõlas autoriõiguse nõuetega.

Kahe nädala pikkune õppimisüritus oli jaotatud neljaks sessiooniks, milles iga puhul tuli täita ülesandeid. Ülesanded olid suures osas laadis - tutvuge materjaliga (esitlus, video, veebileht) ja kommenteerige neid; tutvuge teiste poolt tehtud postitustega ja kommenteerige neid; arutlege teemal ...

Materjali, millega tutvuda, oli piisavalt suures mahus, et igaõhtuselt arvuti taga istuda. Kaaskursuslaste kommentaaridega tutvumiseks oleks ilmselt tulnud varastada hulga öötunde, sest pole mõeldav 120 postituse läbi lugemist, kusjuures usinamad tegid ikka väga pikad, põhjalikud kommentaarid ja mitu korda ühe teema all:-)
Allpool mõned materjalid, mida jagati:


Huvipakkuvaks osutus online küsitlus, mis koosnes vaid ühest küsimusest: Mis on teie arvates kõige suuremaks probleemiks õpilaste seas teie koolis? (tulemus sulgudes)
a. küberkiusamine (26 %)
b. privaatsus (15%)
c. idenditeedi vargus (6%)
d. (seksuaalne) ahistamine (9%)
e. juurdepääs sobimatutele materjalidele (43%)

Sama küsitlust paluti võimalusel läbi viia oma õpilaste seas. Mina sain oma kooli õpilastega järgmised tulemused:
a. küberkiusamine (5%)
b. privaatsus (48%)
c. idenditeedi vargus (19%)
d. (seksuaalne) ahistamine (9%)
e. juurdepääs sobimatutele materjalidele (19%)

Veel üheks ülesandeks oli valida neljast erinevast tunnikavast enda õpilaste jaoks sobiv ja viia võimalusel selle järgi läbi tund ning anda tagasisidet õnnestumise/ebaõnnestumise kohta. Seda ülesannet paljud teha ei saanud, kuid tunnikavasid kommenteeriti hoolega ja lõbusaim, mida soovitan proovida, on passwordmeter ehk nn salasõna tugevuse mõõtja:
http://www.passwordmeter.com/


Ainsaks ebameeldivaks, kuid samas väga õpetlikuks õppetunniks selle õppimisürituse juures võib pidada foorumit, kus kõigil 120-l osalisel oli voli toimetada nii nagu süda lustis ja oskused lubasid - lisada ja kustutada nii enda kui teiste sissekandeid ja seda (eriti viimast) tehti üsna usinalt:-S

Info uute õppimisürituste kohta siin.

Kommentaare ei ole: