neljapäev, november 08, 2007

Energia on meie tulevik

Energia on meie tulevik

Just sellist pealkirja kannab juba teist aastat käimasolev Euroopa kooliprojekt energia ja looduse säästmise kohta, mida korraldavad European Schoolnet ja Euroopa plastmassitootjate ühendus PlasticsEurope. Kutsume kõiki õpilasi ja õpetajaid projektiga tutvuma, kaasa lööma ning konkurssidel osalema.

Projekti eesmärgid ja peamised teemad.
Projekti eesmärgiks on veebipõhiste tegevuste ja konkursside kaudu innustada õpilasi mõjutama inimeste harjumusi ja tavasid oma elukeskkonnas.
Projekti peamised valdkonnad on energia ja loodusvarade tõhus kasutamine ning kliimakaitse.
Projekt on mõeldud õpilastele vanuses 7-20 ning seda saab edukalt siduda täppis- ja loodusteaduste, keelte, kunsti, geograafia, ajaloo ning arvutiõpetuse õpetamisega.

Mida projektis osalemine õpilasele ja õpetajale annab?
Programmi käigus saavad õpilased teadmisi sellest, kuidas mõjutab energiatarbimine kliimamuutusi ning kuidas aitavad kaasaegsed materjalid energiat säästa ning jätkusuutlikku tulevikku luua.
Võõrkeeleõppe seisukohalt on oluline, et õpilastel on võimalus osa võtta Interneti teel toimuvatest videovestlustes ehk chattingutest, mis iga kord keskenduvad erinevale vestlusteemale looduse ja energiasäästlikkuse vallas.
Konkurssidel on välja pandud ka erinevaid auhindu parematest võistlustöödest koostatud koomiksist kuni reisini Brüsselisse.

Erinevad konkursid
Õpilastel ja õpetajatel on võimalik osa võtta konkurssidest, mis seonduvad energia teemaga ja mida saab hästi siduda ka õppekavaga. Seekordsed teemad on seotud Tuleviku Energia kangelasega ning ühtekokku saab osa võtta kolmest konkursist
Looge FuturEnergia kangelane
FuturEnergia kangelase seiklused
Tahad kangelane olla?

Täpsemat infot ja juhiseid konkurssidel osalemise kohta saab http://www.futurenergia.org/.
Tingimused ja reeglid
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia2007/
competitions/conditions.htm
Konkursside täpsemad juhised
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/
futurenergia2007/competitions.htm

Julgustame kõiki õpetajaid ja õpilasi osalema konkurssidel ning soovime kõigile põnevaid ideid ja lahendusi!

Anneli Tumanski
Projekti koordinaator Eestis
anneli.tumanski@mail.ee

Kommentaare ei ole: