teisipäev, august 16, 2011

„IKT kasutamine ainetundides Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel“

Neljapäeval, 25.08.2011 toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumis suveseminar „IKT kasutamine ainetundides Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel“

Iga kool on omanäoline oma tegemistes ja ka IKT-le lähenetakse igas koolis erinevalt. Gustav Adolfi Gümnaasium on valinud tee, kus informaatikatunde eraldi ei ole. Kõik arvutialased teadmised omandatakse aineõpetuse tundides.

Uue riikliku õppekava valguses on IKT-pädevusi on võimalik arendada mitmel moel: ainetevaheliste õpiprojektide kaudu, ainekavu läbiva teemana (integreerituna teistesse ainetesse), eraldi õppeainena, huviringina, ka kooliväliselt.

Oma sellealast parimat praktikat on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajad valmis jagama kolleegidele, tutvustades oma kogemusi ja andes praktilisi näpunäiteid, kuidas IKTd aineõpetusse integreerida.

Seminarile on oodatud kõik õpetajad, koolitöötajad, kes soovivad laiendada oma teadmisi IKT kasutamise osas, saada praktilisi näpunäiteid IKT kasutamise kohta ainetundides või tunnevad huvi IKT kasutamise vastu ainetunnis.

Seminaripäev koosneb loenguseeriast ja praktikumidest, kus seminaril osalejal on võimalus ise katsetada erinevaid e-õppekeskkondi.

Seminari loengute teemad on:

1. “Gümnaasiumi matemaatika arvutiklassis”

2. “Elektroonne testimine”

3. “Rahvusvahelised projektid: Comenius ja eTwinning”

4. “Kuidas sünnib hea õppematerjal?”

5. “IKT GAGi kunstiõpetuses”

6. “Internet kui võõrkeeleõpetaja varalaegas”

7. “Suletud ja avatud õpikeskkonnad”

8. “Animatsioonid: poolt ja vastu”

9. Õpilaste loodud õppematerjale

10. “Käsitöö ja joonestamine arvutiga”

11. “Arvutiõpetus algklassides matemaatika-muusika klassi näitel”

Praktikumid:

  1. VUE ja Prezi
  2. Spicynodes, Doodle, Wordle

Seminari päev algab kell 9.00 ja lõppeb 17.30. Täpsem ajakava augustis.

Hind ühele osalejale on 37.- eurot, mis sisaldab osalustasu, õppematerjale, kahte kohvipausi ja lõunasööki. Osalejad saavad tunnistuse seminaril osalemise kohta.

Seminari korraldab koostöös Gustav Adolfi Gümnaasiumiga Gustav Adolfi Koolituskeskus.

Seminarile saab registreerida Gustav Adolfi Koolituskeskuse koduleheküljel www.gakk.ee kursuste rubriigi alt.

Täpsem info telefonil 53496158 või e-mail: info@gakk.ee

Kommentaare ei ole: