kolmapäev, august 17, 2011

Twinnijate suveseminar Pärnus

22.august
11.30 - 12.00 Kogunemine ja tervituskohv
12.00 - 12.20 Sissejuhatus suvekooli - Elo Allemann
12.20 - 13.00 Tutvumisring ning kogemuste jagamine - Varje Tipp ja Laine Aluoja

13.00 - 13.30 Töövahendid tvinnimiseks: kus ja kuidas - Meeri Sild
13.30 - 14.30 Kuidas hästi pildistada - Karel Zova, Ingrid Maadvere
14.30 - 15.00 Kohvipaus
15.00 - 15.30 Suvekooli eTwinningu projekti tutvustus, rühmade moodustamine, projektikava koostamine ja projektitöö ettevalmistamine - Varje Tipp, Laine Aluoja
15.00 - 18.30 Projektitöö (fotojaht Pärnus)
18.30 - 19.00 Vaba aeg ja ettevalmistused õhtusöögiks
19.00 - ... Õhtusöök ja jalutuskäik Pärnu Promenaadile

23.august
09.00 - 10.00 Hommikusöök
10.00 - 10.30 Kuidas analüüsida projekte - Ingrid Maadvere, Meeri Sild
10.30 - 11.00 Projektide analüüsimine
11.00-11.30 Projektide esiltused
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45 - 12.30 Projektide esitlused
12.30 - 13.00 Innovaatilised õppimisstsenaariumid: iTEC - Ingrid Maadvere
13.00 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.30 Comeniuse projektitöö, rahastuse taotlemine projektidele
15.30 - 16.00 Tähtsamad eTwinningu sündmused uuel õppeaastal, kokkuvõtete tegemine ja suvekooli lõpetamine - Elo Alleman
Suveseminari materjalid:
http://etwinningusuvekool.pbworks.com/Kommentaare ei ole: