kolmapäev, märts 19, 2008

Avatud ja loov kool

18. märtsil toimus koolijuhtidele ja õppealajuhatajatele infoseminar ”Avatud ja loov kool”.
Tiigrihüppe SA juhataja, Enel Mägi, rääkis teemal "Tiigrihüpe koostööpartnerina"

Tiigrihüppe SA projektijuht, Elo Allemann, tutvustas programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning, mis annab Euroopa õpetajatele ja õpilastele võimaluse rahvusvaheliseks koostööks interneti vahendusel.

Seminaril esitleti edukaid eTwinning projekte.
Tuuli Koitjärv, Pärnu Vanalinna Põhikooli klassiõpetaja, jagas oma kogemusi kahe eTwinning projekti läbiviimisel - "Tegelased lastekirjandusest" ja " Lumemees"

Merik Sikk Kadrina Keskkoolist tutvustas projekti „Popular Dances

Kairi Laane, Viimsi Keskkooli klassiõpetaja, esitles projekti „Voices Of The World


Meeri Sild, Tiigrihyppe SA koolitaja, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi inglise keele õpetaja, viis läbi ajurünnaku ja rühmatöö, kuidas integreerida rahvusvaheline projektitöö õppekavaga.

RÜHMATÖÖ
Räägiti, kuidas saaks tehnoloogia võimalusi kasutada koolis nii, et see toetaks kõige paremal moel igapäevast õppimise-õpetamise tööd.
Sirje Kautsaar, Harmi Põhikooli direktor, andis ülevaate tööst koolijuhina kui innovatiivse koolikeskkonna kujundaja.
Ingrid Maadvere, Tiigrihüppe SA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog, tutvustas haridustehnoloogi tööd üldhariduskoolis Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel.
Enely Prei, Tiigrihüppe SA projektijuht, tutvustas projekti "Sülearvuti õpetajale".

Kommentaare ei ole: