teisipäev, oktoober 28, 2008

Head täppis-, loodusteaduste, keele ja kunstiõpetajad

Energia on meie tulevik

Uus õppeaasta on täie hooga käima läinud ning palju töid ja tegemisi selja taha jätnud. Nagu eelnevatelgi aastatel pakub see palju uusi ja huvitavaid projekte.
Kolmandat aastat käimasolev Euroopa kooliprojekt „Energia on meie tulevik“ on jällegi pakkumas uusi võistlusi, debatte ja veebikonverentse. Projekti koordineerivad Euroopa plastmassitootjate ühendus PlasticsEurope ja Euroopa koolivõrk European Schoolnet. Alates 2006.aastast on programm edukalt panustanud energiahariduse parandamisse ja toetamisse koolides.
Programm ühildub mitme õppeainega, nagu täppis- ja loodusteadused, keeled ja kunstiõpetus, mida saab omavahel edukalt integreerida.
Ka sel, nagu eelmiselgi aastal on palju erinevaid teemalahendusi pakkuda nii loodusainete kui ka kunstiõpetajatele.


Projekti eesmärgid ja peamised teemad.
Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste huvi täppis- ja loodusteaduste vastu ning panna neid mõtlema üliolulistele probleemidele maailmas.
Soovime tõsta õpilaste teadlikkust inimkonna energiatarbimise ja loodusvarade kasutamise müjust meie kliimale.
Eesmärgiks on ka innustada osalejaid leidma lahendusi väljakutsetele energeetikas ning loodusvarade kasutamises.
Projekt on mõeldud õpilastele vanuses 10-20. Sel aastal kavas olevate tegevuste hulka kuuluvad:
• vanematele õpilastele mõeldud disainikonkurss,
• energiaskautideväljakutse noorematele õpilastele,
• veebipõhised vestlused erinevate valdkondade tunnustatud ekspertidega.


Mida projektis osalemine õpilasele ja õpetajale annab?
Programmi käigus saavad õpilased teadmisi sellest, kuidas mõjutab energiatarbimine kliimamuutusi ning kuidas aitavad kaasaegsed materjalid energiat säästa ning jätkusuutlikku tulevikku luua.
Võõrkeeleõppe seisukohalt on oluline, et õpilastel on võimalus osa võtta Interneti teel toimuvatest videovestlustes ehk chattingutest, mis iga kord keskenduvad erinevale vestlusteemale looduse ja energiasäästlikkuse vallas.

Erinevad konkursid ja vestlused
Sel õppeaastal on õpilastel võimalus osa võtta kahest konkursist.
• Õpilased vanuses 10-16 aastat saavad osaleda Energiaskautide konkursil. Õpilasi oodatakse esitama positiivseid näiteid energia- ja ressursisäästlikust käitumisest kohalikus kogukonnas. Osalejatel on võimalik esitada kahte tüüpi võistlustöid, milleks võivad olla, kas
a) lühifilm, mis kajastab vaadeldavat olukorda või
b) kaks fotot ja tekst, mis põhjendab tehtud valikut.
Auhindadeks on digikaamerad.
• Disainikonkurss on õpilastele vanuses 16-20 aastat ning seal on võimalik osaleda nii individuaalselt kui võistkonnana. Õpilased saavad valida ühe etteantud stsenaariumitest, mis keskenduvad väljakutsetele energeetikas ja loodusvarade tarbimises. Osalejad saavad pakkuda lahendusi enda valitud väljakutsele oma emakeeles.
Auhinnaks võitjatele on kutse põnevale euroopalikule üritusele.
• Kutsume koole kaasama õpilasi vanuses 12-20 aastat osalema klassisisestes energiaväitluses, mis toimuvad klassisisese tegevuse osana ja keskenduvad ühele ette antud kuuest teemast.
Osalevatel klassidel palume esitada kokkuvõtte oma väitlusest ning kaks fotot.
• Õpilased vanuses 12-20 on oodatud osalema igakuistes vestlustes. Vestlustesse on kaasatud oma ala ekspert ning koolid, kes on vestlusesse registreerunud. Vestlused toimuvad internetipõhises keskkonnas inglise keeles.
Vestluste tulemusena valmivad kokkuvõtted, mida saab kasutada õppematerjalidena.

Suured tänud eelmisel aastal osalenud koolidele. Nendeks olid Harmi Põhikool, Luunja Põhikool ja Väätsa Põhikool.


Täpsemat infot ja juhiseid konkurssidel osalemise kohta saab Koolielu leheküljelt, samuti projekti koduleheküljelt http://www.futurenergia.org/.
Konkursid koolidele:
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia2007/competitions.htm
Energiaväitlused:
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia2007/debates.htm
Vestluste kalender:
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia2007/chats.htm

Konkursside täpsemad juhised:
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia2007/competitions.htm

Kutsume kõiki õpilasi ja õpetajaid projektiga tutvuma, kaasa lööma ning konkurssidel osalema. Soovime kõigile põnevaid ideid ja lahendusi!


Anneli Tumanski
Projekti koordinaator
anneli.tumanski@mail.ee

Kommentaare ei ole: