reede, juuni 13, 2008

Minu vanemad on parimad!

My parents are the best!

Just niisugust nimetust kandis minu esimene eTwinning projekt, kus partneriteks olid koolid Rumeeniast ja Poolast ja mille loojaks olin. Oli uskumatu, et selline lihtne teema tekitas lastes ja õpetajates suurt elevust.
Mida me tegime? Selles projektis kirjutasid õpilased oma vanematest jutukesi ja luuletusi, joonistasid pilte, tegid fotosid, viisid läbi intervjuusid. Vanemad käisid rääkimas enda lapsepõlvest, kooliajast, abiellumisest, laste sündimisest ja muust. Oli vanemaid, kes leidsid aega tulla kooli tutvustama oma ametit ja õpetasid lapsi midagi tegema (käsitöö, küpsetamine, meisterdamine,...). Koolides toimusid huvitavad ühised ettevõtmised vanematega. Kõrvalolev foto on tehtud emadepäeval. Toimus võistlus LAPSED vs EMAD. Sellel fotol üritavad emad oma kallistusega õhupalli katki teha.
Miks me seda tegime? Ikka selleks, et leida uusi sõpru Euroopa teistest koolidest ja saada teadmisi nende traditsioonidest, elustiilist, koolikorraldusest, hobidest, …; saada rohkem teada oma vanematest; täiendada inglise keele oskust ja õppida kasutama erinevaid arvutiprogramme (skännerimine, fotode töötlemine, blogi kasutamine, suhtlusportaalide kasutamine, PowerPoint esitlused jt)
Mida meie sellest projektist saime? Esmajoones loomulikult uut ja huvitavat teada oma vanematest, lisaks uusi sõpru ja tuttavaid, arenes inglise keele oskus, mitmekülgsed oskused IT-alal. Õpilased olid väga koostööaltid ning uhkusega tutvustati ja räägiti oma vanematest. Teema andis võimaluse ainetevaheliseks koostööks ning sellest lähtuvalt toimus pidev õpetajate vaheline koostöö. Õpilased, kes projektis osalesid ütlesid, et suhted vanematega läksid pärast intervjuusid, vestlusi, ühisüritusi palju paremaks.
Õpilased tutvusid projekti kodulehel ja ajaveebis teiste töödega ning said neid kommenteerida. Projektide eestvedajatega teistest koolidest suhtlesin meili teel, msn-s või eTwinning chat-room'is.

Omavahel kokkuvõtteid tehes sai meile kõigile selgeks, et arvuti teel koostööd teha polegi raske ega nõua ka mingeid materiaalseid väljaminekuid. Pigem tekkis hasart ja huvi, mida teised on teinud ning läbi viinud. Kogu see ettevõtmine rikastas koolipäevi ning andis võimaluse õpetatavat mitmekülgselt täiendada.
Meie projektiga saab tutvuda:
http://myparents.taalikool.ee/ ja http://myparentsetwinning.blogspot.com/.

Uueks õppeaastaks on juba olemas uus projekt ning usume, et ka see saab olema huvitav ning annab kõigile uusi kogemusi.

Projektijuht Marika Reinsalu Pärnumaalt Taali koolist

Kommentaare ei ole: