Esmaspäev, detsember 01, 2008

Rahvusvaheline koolitus ajaloo- ja ühiskonnaõpetajatele

6.–8. novembril toimus Göteburgis eTwinningu rahvusvaheline koolitus sotsiaalainete õpetajatele. Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajajad on päris aktiivsed projektõppe harrastajad, seda nii konkursside vormis kui ka lihtsalt huvist ja harrastusest. Tiigrihüppe Sihtasutuse kaudu “maale toodud” eTwinning ei ole õpetajatele võõras, kuid alati tasub silmas pidada, mida uut on teoksil ning millised koostöövõimalused on tekkinud või tekkimas.

Meie meeskond koolitusel osalemiseks oli järgmine: Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Liis Madisson, Kadrina Keskkooli õpetaja Evelin Tiiter ja Viljandi C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumi õpetaja Ülle Luisk. Projektides osalemise kogemus oli meil erinev, eTwinningust olime palju lugenud ning jäi üle vaid loota, et koolitus annab hea sisendi projekti alustamiseks.

Järgnevalt lühike ülevaade sellest, mida kuulsime, nägime ja õppisime Göteburgis.

Esimene koolituspäev oli sisult üldine, erinevaid projekte tutvustav. Kokku oli tulnud väga erinev seltskond õpetajaid – nii esmakordselt eTwinninguga tutvujad kui ka kogenud “projektihaid”. Sotsiaalainete valdkonnas toimuvast koostööst kõneles Anne Gilleran, kes rõhutas demokraatlike väärtuste teema olulisust. Lähemat tutvustust leidis projekt MECP (Model European Council or Parliament) - Euroopa Nõukogu või Parlamendi mudel. 170 õpilast 13 riigist on täitnud koostöös erinevaid ülesandeid ja simuleerinud Euroopa valitsusasutuse tööd kahe päeva vältel kas Brüsselis või Strasbourgis. Sellest kogemusest rääkis Ann-Marie Losenborg, kes on projektis osalenud Göteburgi kooliõpilastega. Lühidalt tutvustati ka Kevadpäev Euroopas projekti läbiviimist Rootsi koordinaator Joan Lindbergi poolt. Joan oli üks nendest õpetajatest, kelle õpilane esindas eelmisel aastal võitjana Rootsit Euroopa Arengupreemia konkursil.

Teine koolitupäev algas dr. Richard Gatarski ettekandega, mis presenteeris kõige uuemaid interaktiivse suhtelmise malle, näiteks kuidas kasutada uuemaid mobiiltelefone veebipõhise konverentsi korraldamiseks, kuidas kasutada veebipõhist keskkonda koostöö loomiseks. Tema energiline esinemine oli väga innustav, kuigi osade õpetajate arvates liiga uuenduslik. Nimelt kutsus Gatarski õpetajaid üles ka õpilastega igapäevaselt rohkem interneti kaudu suhtlema.

Päev jätkus rollimängu kui meetodi tutvustamisega. Ettekande sel teemal pidas Carl Heath Göteburgist ning jällegi osutati selles demokraatlike väärtuste kujundamise võimalustele. Pärastlõunal algas projektiplaanide sepitsemine. Selle tarvis moodustati osalejatest töörühmad ning iga rühma ülesandeks sai ajurünnaku abil võimalikult mitmete projektiideede väljapakkumine. Seejärel asuti ühe ideega põhjalikumalt tööle eesmärgiga seda konkreetsemaks arendada. Mitu projektiideed sai suure hulga huvilisi, kes olid tulevikus valmis eTwinningu portaalis koostööd tegema. Väga populaarne teema oli näiteks igapäevaelu koolis.


Kolmas päev, mis kestis kuni lõunani, oli pühendatud eTwinningu veebipõhise töökeskonna tundmaõppimisele. Näpunäiteid jagas Christina Crawley ning osalejad said oma oskusi katsetada sisestades töökeskkonda rühmatööde käigus valminud projektiideid. Vanade tegijate vahel kujunes juba üsna kindel koostööplaan. Tegemist oli õpetajatega, kes mitmeid projekte on koos läbi viinud.

Kui saadud kogemus kokku võtta, siis võiks välja tuua, et oli huvitav kogeda, kuidas eTwinning on pidevas arengus, pidevalt liitub projektiga uute ideedega inimesi. eTwinningu projektide kogemustest ja võimalustest sotsiaalainete valdkonnas tuleks kindlasti Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele ning inimeseõpetuse õpetajatele rääkida tegijalt-tegijale põhimõttel. Sama formaati kandis ka toimunud koolitus.

Ülle Luisk

Kommentaare ei ole: