Teisipäev, veebruar 13, 2007

Huvitav õpilasprojekt Järvamaal

10.veebruaril toimus Järvamaal õpilaskonverents "Tehnoloogia õpilase kaaslasena"
Konverents oli samanimelise õpilasprojekti lõppürituseks. Konverentsil tehti kokkuvõtted uurimusest, millist tehnoloogiat õpilased kasutavad oma igapäevaelus ja õppetöös. Varje Tipp ja Laine Aluoja tutvustasid konverentsil osalenud õpilastele ja õpetajatele sõpruskoolide programmi.

Projektis "Tehnoloogia õpilase kaaslasena" osales Järva maakonna 5 kooli (Türi Gümnaasium, Järva-Jaani Gümnaasium, Albu Põhikool, Peetri Põhikool ja Roosna-Alliku Põhikkool). Kokkuvõtted uurimuse tulemusetest kanti ette konverentsil.
Uurimusest selgus, et ~86% õpilastest omab arvutit ja ~75% internetiühendust.
E-mail aadress oli 92% õpilastest (e-mail ei kasuta põhiliselt algklasside õpilased)
Üllatus oli see, et pea pooled õpilased kasutavad ka mobiiltelefoni Internetist info otsimiseks ja e-maili saatmiseks.Õppetööks kasutavad arvutit ja Internetti kõik uurimuses osalenud õpilased. Põhiliselt info otsimisel, referaatide ja uurimuste vormistamisel, veebipõhiseid sõnaraamatuid.Ära oli mainitud kõik õppeained v.a. kehaline kasvatus ja poiste tööõpetus.Kõige enam emakeel, võõrkeel, matemaatika, informaatika, geograafia, bioloogia. Projekti ajaveeb ja e-ajakiri

Konverentsi teine osa oli enesetäiendamiseks.
Õpetajatele oli töötuba, kus nad omandasid oskuse sisupaketi eXeLearning kasutamiseks (lektor Varje Tipp).
Õpilased aga tegid tutvust e-õppega. Nad said ülevaate e-õppe mõistest ja kasutamise võimalustest. Samuti tutvusid õpilased programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning, kui ühe võimalusega e-õppeks. Õpilased said ülevaate eTwinningu portaali kasutamisest, partnerotsingust ja erinevatest projektidest.
Toimus arutelu, kuidas aitab rahvusvaheline projekt õpilast õppimises. Arvati, et saab arendada võõrkeelt ja õppida tundma Euroopa riikide eakaaslaste elu-olu ning erinevate kultuuride traditsioone. Oma kogemustest rääkisid Türi Gümnaasiumi õpilased, kes on osalenud eTwinningu projektis.
Kommentaare ei ole: