reede, september 22, 2006

Osalege projektiideede võistlusel!

Tiigrihüppe SA korraldab väikese virtuaalse konkursi, et kutsuda kaasa mõtlema, missugune võiks olla hea idee just teie kooli jaoks internetipõhiseks koostööks õpetajatega-õpilastega teisest riigist.

Konkursile võivad ideid esitada kõik programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning liitunud õpetajad.
Konkursil osalemine on väga lihtne. Mõelge välja üks hea projektiidee internetipõhiseks koostööks sõpruskooliga.
Konkursile saadetud projektiideest peaks selguma
- mis on projekti teema, kui kaua projekt ajaliselt kestab ning missuguses vanuses õpilased oleksid projekti kaasatud, missugusest riigist eelistaksite leida partnerit jne,
- missugused oleksid projekti pedagoogilised eesmärgid, projekti seotus õppekavaga, missuguseid õppeaineid projekt hõlmab jne
- missuguseid e-vahendeid kasutaksite ja mis peaks valmima koostöö tulemusena jne
Sõnastage oma idee lühidalt ja sisestage see siia.

Kahtlusteks, et äkki minu projektiidee pole piisavalt suurejooneline ja tähelepanuväärne, pole põhjust. Programmi Sõpruskoolid Euroopas üks märksõna ongi lihtsus, koostööprojekt ei pea ilmtingimata olema pikaajaline ja keeruline. Ärge unustage, et partnerlusprojekti loomisel on õpetajal täielik vabadus otsustada nii projekti kestvuse, teema kui ka töövahendite üle. Meeles tasub pidada sedagi, et kuigi enamikus partnerlusprojektides on partneriteks õpetajad koos õpilastega, võib programmi raames täiesti vabalt koostööprojekti luua ka ainult õpetajate omavaheliseks suhtluseks.

Näiteid sõpruskoolide projektide kohta soovitame otsida kesksest portaalist www.etwinning.net. Seda saate teha nii alajotuses „Idee ja praktika” kui ka eTwinning-kaardi kaudu riikide kaupa projektinäidetega tutvudes.
Konkursil osalemise tingimus on, et oleksite registreerunud programmi keskses portaalis www.etwinning.net


Projektiideid võistlusel osalemiseks saab sisestada 25. septembrist kuni 9. oktoobrini 2006.
Ka konkursile saadetud ideid hakkame hindama üheskoos. Projektiideed on kõigile tutvumiseks ja hindamiseks meie rahvuslikus portaalis väljas 10. oktoobrist kuni 15. oktoobrini 2006. Avaldatakse üksnes idee, idee autori nime ei märgita!
Soovijad saavad nendega tutvuda ning neile kümnepallisüsteemis oma hinnangu anda. Nii selguvad kolm ideed, mis tunduvad hindajatele kõige põnevamad ja kaasahaaravamad. Kuna halbu ideid olemas ei ole, siis ülejäänuid ideid punktide järgi järjestata.

Võistluse võitnud õpetaja sõidab veebruarikuus Belgiasse Brüggesse programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning aastakonverentsile. Teise koha saavutanud õpetaja saab endale veebikaamera, kõrvaklapid ja mikrofoni, kolmanda koha omanik eTwinning sümboolikaga mälupulga.
Kolme parima idee autori nimed avaldatakse 17. oktoobril programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning rahvuslikul lehel ja ajaveebis

Kommentaare ei ole: