laupäev, juuni 16, 2012

  Õppeainete lõimimine ja rahvusvahelised partnerlusprojektid

Elo Allemann

1. Eesti keel kui võõrkeel - pole ainet millega ei saaks lõimida eesti keelt vene õppekeelega koolis:
geograafia, ajalugu, kunstiõpetus, muusikaõpetus, loodusõpetus, õuesõpe, matematika, füüsika (vanad leiutised ja leiutajad).
2. Võõrkeel kehalise kasvatusega, matemaatikaga, bioloogiaga, keskkonnakaitsega. 
3. Võõrkeel geograafiaga (pealinnade nimetused, nende erinevad hääldused ja kirjapilt erinevates keeltes), kehalise kasvatusega (Londoni olümpiamängud.  Pole ainet, kus ei saaks rakendada.
4. Võõrkeel matemaatikaga - raha, valuuta.
5. Võõrkeel majandusõpetusega - ettevõtlus, oma firma esitlus, äriplaani koostamine

Kommentaare ei ole: