esmaspäev, juuni 18, 2012

Rahvusvaheline konverents eTwinning Druskininkais

7.-9. juunil toimus rahvusvaheline e-Twinningu konverents Druskininkais "Use of eTwinning and other collaboration tools for sharing STEM learning resources".
Konverentsil osales üle 100 õpetaja 27 Euroopa  Liidu riigist, kes õpetavad täpis- ja loodusteadusi põhikoolis, gümnaasiumis ja  erinevates õppekeskustest.  Eestit esindas Olga Shumailova (Kohtla- Järve Ühisgümnaasiumi informaatika õpetaja) ja Natalja Hramtsova (Kohtla- Järve Kesklinna Gümnaasiumi informaatika õpetaja).

Kõiki konverentsil osalejaid ühendas aktiivne töö rahvusvahelistest õppimisega seotud koostööprojektides ja soov edaspidi koostööd teha. Tänu eTwinningu keskkonnale, mida kasutavad  paljud õpetajad Euroopa koolides, on õpetajatel võimalus suhelda ja koostööprojekte arendada mitmete Euroopa koolidega.
Esimene päev- konverentsi avamine. Tervitussõnadega avasid ürituse Mantanas Masaitis, kes on Informatsioonitehnoloogia Hariduskeskuse juhataja ja Leedu NSS mänedzer ja eTwiiningu projekti koordinaator Leedus Riina Vuorikari. Oma esinemisega tervitas osavõtjaid Leedu kooliõpilased.  Gümnaasiumiõpilane Utenoa Dauniskis esitles külalistele oma projekti «Under the Open Sky-Romantic Astronomi», mis tunnistati 2012 aastal parimaks kooliprojektiks Leedus.
Eugenius Kurilovas, Informatsioonitehnoloogia Hariduskeskuse mänedzer Leedus, rääkis oma metoodikast projektiõppes ning pakkus õpetajatele võimalust rühmades välja töötada oma projekt selle metoodika kasutamiseks.
Teisel päeval olid konverentsil osalejatele pakutud võimalus osaleda kolmes töötoas:
- Töötuba 1. Tutvumine uute weebiinstrumentidega, nende kasutamise võimalustega ja ühiskasutamise võimalustega eTwinningu projektides, uued WEB2.0 võimalused, mida õpetahad saavad kasutada oma professionaalses töös-TwinSpace, Prezi, Glogster, ThingLink ja TeamUp (Virginia Bireniene, füüsika õpetaja, ekspert, Leedu). Tema esitlusega on võimalik tutvuda lingil https://www.box.com/s/60d7aeb1239b06ac4f6e.
- Töötuba 2.  STEM/ Scientix ressurssude vahetamise võimalused ja tegevus Euroopas, mida võivad kasutusele tulla eTwinning projektides. (Dr. Agueda Gra-Velasqes EUN STEM programmide juht).
Scientix programmi võimalused. Informatsioon Euroopa projektide võimalustest, mida rahastatakse ja millel on tavajaotused: foorumid, suhtlemine, uudised ja info; Scientix portaalil on ka materjalide hoidlad, mis sisaldavad ka lisamaterjale, animatsioone, modelleerimist, ettekandeid, videosid jms., mida õpetajad võivad kasutada oma klassides erinevates projektides osalemisel.
Põhilised erinevused Scientix programmi hoidlas võrreldes teiste analoogsete hoidlatega- see on võimalus õpetajatele käsitleda materjalide tõlkimisi ükskõik millisesse 23 ametlikku Euroopa Komissioni keelde . See tõlge teostatakse ametlike tõlkijate poolt ja rahastatakse Euroopa Komissioni vahendistest.
Tema esitlusega on võimalik tutvuda lingil https://www.box.com/s/60d7aeb1239b06ac4f6e.
- Töötuba 3. Uued töövahendid, mida on võimalik integreerida keskkonda TwinSpace (Staselė  Riškienė, inglise keele õpetaja Leedust) ja Grazina Likpetrienė (kunstiõpetaja, Leedu)
Embed koodid võimaldavad paigaldada komponente TwinSpace keskkonda. Peale selle anti ülevaade mõningadest teenustest, mis tekitasid enam osalejates huvi.  Need olid erinevad widget, mis võivad olla kasutuses tegevustega, mis on seotud teadusega ja nende juurutamine TwinSpace keskkonda. Eestis piisab   VOICETHREAD kasutusele võtmisest- töövahend, mis võimaldab koostööd „jutuajamine pilves“ ja WOLFRAM|ALPHA- teenus, mis püüab teada kõigest kõike ja annab välja informatsiooni, vastavalt huvi pakkuvale küsimusele
Projekti tegevuse ülesandeid, mis töörühmadele esimesel päeval anti, esitlesid osalejad kolmandal päeval.
Sellel konverentsil osalemine andis meile võimaluse lähemalt tutvuda oma kolleegide tööga Euroopa Liidust, saada rohkem teada nende töödest ja tegemistest, saada uusi teadmisi ja kogemusi, tugevdada omavahelisi suhteid, töötades ühe meeskonnana ja muidugi leida ka uusi sõpru.
Leedu jättis väga meeldiva jälje meie mälestustesse. Nii heatahtlikud inimesed kui ka soe, päiksepaisteline ilm ning imeline loodus.  Ja muidugi ka kena väike linnake Druskininkai, kus konverents toimus oma kultuuri, ajaloo ja vaatamisväärsustega. Just siin linnas asub Baltimaade ainus kaetud mäesusuakeskus, mille üle kohalikud elanikud väga uhked on, ja mida ka konverentsi osalejatel oli võimalus külastada.
Konverentsile viisime omalt poolt kaasa Eestit tutvustava ajakirja ja voldikud, mis tutvustasid Eesti loodust, vaatamisväärsusi, unikaalsetest kohtadest ja meie maa iseärastest mitmetes erinevates euroopa keeltes (hispaania, saksa, inglise, prantsuse, leedu jt). Jagasime neid Eesti tutvustamiseks ka omalt poolt konverentsil osalejatele. Vahetasime omavahel kontakte ja leppisime kokku edasisi tegevusi omavaheliseks koostööks ning ühisprojektide läbiviimiseks.
Olga Šumailova
Natalja Hramtsova

Kommentaare ei ole: