esmaspäev, november 21, 2011

eTwinning konverents Berliinis

10- 12. novembril kohtusid Berliinis 200 koolijuhti Euroopa erinevatest riikidest, et vahetada kogemusi ja ühiselt diskuteerida käesoleva sajandi kooli juhtimise eripäradest, suundadest ja võimalustest.
Esimese konverentsipäeva ettekanded andsid põhjaliku  ülevaate rahvusvahelistest koostööprojektidest. Euroopa Komisjoni hariduspoliitika juht Tapio Säävälä kõneles  uutest väljakutsetest ja võimalustest koolijuhtidele, lähtudes Euroopa perspektiividest. Anne Gilleran,  Brüsselis asuva eTwinningu keskuse pedagoogiline nõustaja, aga aitas koolijuhtidel eTwinningut avastada pedagoogilistest eesmärkidest lähtuvalt. Päev lõppes Saksamaa eTwinning projektide võidutööde tutvustamisega ning parimate meeskondade autasustamisega.
Teisel ja kolmandal konverentsipäeval oli igal konverentsist osavõtjal võimaluse valida 6 erineva õpitoa vahel. Töötubade sõnum oli ühene: rahvusvahelised projektid ei ole tähtsad ainult antud projektis osalevatele  õpilastele ja õpetajatele, vaid igale koolile tervikuna. Sellised internetipõhised projektid õnnestuvad vaid siis, kui projekti  juhtivad õpetajad tunnevad kooli juhtkonna  toetust.

Spetsiaalselt koolijuhtidele mõeldud loengutes ja seminarides käsitleti kaasaegse õpetamise ja õppimise muutunud põhimõtteid, digitaalmeedia ja interaktiivse tahvli kasutamist veebipõhises koostöös, eTwinningu kinnistamist koolide õppekavades, eestvedamist ja liidri rolli innovatiivse koolikeskkonna loomisel jne. Ka eTwinningu auhindadega pärjatud koolide õpetajad ja koolijuhid jagasid töötubades praktilisi näpunäiteid projektide erinevatest etappidest - projekti koostamisest  lõpptulemuseni  ning aruandluse korrektsest vormistamisest. Leiti, et eTwinning on suurepärane võimalus hilisemaks jätkuvaks koostööks Comeniuse projektide raames.
Konverentsi ümarlaua teemaks oli edukusstrateegiate kasutamine eTwinningu projektitöös.  Töötubade arutelud  võeti kokku paneeldiskussioonis, kus arvamusliidrid Anne Gilleran, Romina Cachia, David Istance, George Klaas, Tapio Säävälä ja Santi Scimeca kommenteerisid ja täiendasid koolijuhtide ühisest mõttetööst sündinud tulemusi.
Mõned mõtted, mis konverentsil osalejad esile tõid:
·         Õpetajad kardavad projekte alustada vähese keeleoskuse tõttu. Tegelikult on eTwinning portaalis mitmeid projekte, kus keelekasutuse osatähtsus on väga väike (seda eriti lasteaia ja algklasside projektides). Tuleb ainult julgeda alustada.
·         eTwinningu abil on õpetajatel võimalik kiiresti edeneda karjääriredelil, sest sellistes projektides osalemine annab rahvusvahelise mõõtme ning aitab igati kaasa õpetaja silmaringi laiendamisele ja ametialaste oskuste täienemisele. On äärmiselt oluline, et koolijuhid märkaksid ja toetaksid innovaatilisi õpetajaid.
·         eTwinningu kogukonda kuulub 2,64% Euroopa õpetajatest. Eesti õpetajatest osaleb eTwinningu projektides 9,7% , mis on kõrgeim osalusprotsent  Euroopas!
·         eTwinningus osalemine annab õpilastele rahvusvahelise koostöö kogemusi, täiendavaid  õpikogemusi  ja eduelamusi. Uuendusmeelsed koolid on eTwinningus osalemise  lõiminud oma kooli õppekavadesse.
·         Kuna eTwinningu kogukond on kasvanud aastatega väga suurearvuliseks, ei ole enam võimalik kõikidel osalejatel ühistel nõupidamistel kokku saada ja seepärast on hakatud järjest enam tähelepanu pöörama sotsiaalvõrgustike kasutamisele eTwinningu portaalis. Selleks on loodud võimalus osaleda Õpetajate tubades, kus  vastavalt huvidele, teemadele, oskustele, õppeainetele jne. võib iga eTwinner  osa võtta.
·         eTwinningu mentorite võrgustik võimaldab igal koolil ja õpetajal leida  sobiva mentori portaalist etwinning.net (Eestis on mentorite kontaktandmed saadavad veebilehel sopruskoolid.blogspot.com)
Kokkuvõtteks võib tõdeda, et probleemid Euroopa erinevates koolides on sarnased. Vaja on rohkem omavahelist suhtlemist ja kogemuste vahetamist. Ja kuigi koolide IKT vahenditega varustatus on väga erinev, ei saa see olla takistuseks suhtlemisel teiste riikide koolidega.
Hiina vanasõna ütleb ”Ka reis tuhande miili taha algab esimesest sammust. Just esimene samm on see, mis paljudele meist nii lõpmata raske tundub” Soovime kõigile julget pealehakkamist!

Eesti koolijuhte esindasid konverentsil Liina Tamm Konguta Koolist, Tiina Pall Tallinna Kristiine Gümnaasiumist, Sirje Kautsaar E.Vilde nim Juuru Gümnaasiumist ning Jaan Paas Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist.

Konverentsi veeilehele...

Kommentaare ei ole: