pühapäev, oktoober 18, 2009

PDW Chanias (II)

Rahvusvaheline eTwinning mentorite töötuba Chanias.


1.-3.oktoobril toimub järjekordne eTwinning mentorite rahvusvaheline töötuba. Neil päevil oli peamisteks küsimusteks eTwinning liikmete ja projektide juurdekasv ning eTwinning töökeskkonna uuendamine.
Seminari avas Kreeka kohaliku büroo esindaja ja Chania linnapea.
Samuti ütles tervitussõnad Ann Gilleran rahvusvahelisest büroost, kelle sõnum meile oli järgmine: ”Teie olete eTwinning tähed! Teie olete eTwinninu arenguvõtmeks!"
Järgnevate peamisteks tegevusteks on üles ehitada uuenenud eTwinning kogukond, uuendada eTwinning avalikku veebilehte kui ka mestimisruumi.
Oluline on tuua eTwinning meeskonda uusi inimesi, kes oleksid potentsiaalsed projekti alustajad ja läbiviijad.
eTwinningu edasiarendamisel on olulisteks märksõnadeks professionaalne areng läbi õppimise. Viia läbi professionaalseid töötubasid.
Kõik eelnev nõuab edaspidi oluliselt suuremat koostööd kohalike büroode ja eTwinning meeskondade sh mentorite vahel. Mentorite arvamus on oluline, sest nendes inimestes peitub eTwinningu edu võti!
eTwinning kogukondade arendamisest rääkis Riina Vuorikari Brüsseli esindusest.
Riina Vuorikari ettekande sõnum meile oli teemal, mida mentor saab teha kogukondade arengu heaks. Oluline on määratleda ära kogukonna visioon, märksõnad, mis iseloomustavad kogukonna liikmeid ning kindlasti ka kogukonna juhtimisega seotud ülesanded ja tööjaotus. Oluline on koostada kogukonna tegevusplaan.
Kogukonna ülesandeks on sotsiaalne arenemine paljude erinevate huvidega inimeste koostöös.
*********
2.oktoober
Anne Gilleran teema „eTwinning õpitoad”
Milliseid vahendeid keegi kasutab oma töös? Näiteks Jukka Orava kasutab väga palju oma töös meediat. Samuti on populaarne Podcasting. MindMapping´u on omaks võtnud eestlased.
Millised on järgmised sammud?
Kas PDW-s oaleja on nõus olema oma maal koordinaator info edastamises ja eTwinning kogukonna arendamises?
Mida teha edasiarendamiseks?
Räägi oma ideest kohaliku büroo töötajale, edasta vajalik link/info/fail ja nemad annavad info edasi peakontorisse.
*******
Jäänud on viimane tööpäev, mida alustas ärijuhtimise arendusjuht hariduse alal Kathrine Forsberg teemal „Kool tulevikus” (CISCO).
K.Forsbergi ettekanne puudutas lastevanemate teemat. Oliline on iseendale teadvustada, et tänased lapsevanemad on muutunud teadlikumaks. Nad küsivad spetsiifilisi küsimusi ja tahavad konkreetseid vastuseid.
Koolides on probleem selles, et õpetajad ei kasuta IKT vahendeid kahel põhjusel: 1. ei oska 2. vahendid on kallid.
……

Nektarios Moumotzis´i ettekanne oli väga spetsiifilise keelega, millest oli tavakuulajal väga raske aru saada. Seetõttu ei ole mul ka kokkuvõtvat ülevaadet. Küll aga leiab huviline selle kodulehelt.
*******
Küll aga ergutas meeli järgmine esineja, Dimitris Tolis, kes nagu õpetuseks eelmisele esinejale õpetussõnu jagas esinemisoskuse kohta.
…..
Seminaril kasutati palju grupitööd. Üheks meetodiks oli 6-mütsi-meetod ja ülesandeks temaatiliste kogukondade loomine, eesmärkide seadmine, tööjaotuse tegemine jm elektroonilise kogukonna loomisega seotud küsimused.

Pildid

Kommentaare ei ole: