Esmaspäev, märts 14, 2016

Twinnimine kutseõppes

8.-10. märtsil 2016 toimus Saksamaal, Schleswig-Holsteini liidumaal Flensburgis eTwinningu kontaktseminar. Seminarist võtsid osa Taani, Eesti, Saksamaa, Läti, Leedu, Hollandi, Norra, Poola ja Soome kutseharidusega seotud õpetajad. HITSA vahendusel esindasid Eestit Ahko Ahtijäinen Valgamaa Kutseõppekeskusest, Irmen Nagelmaa Räpina Aianduskoolist ja Külli Šorin Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Seminari eesmärk oli uute kontaktide loomine projektipõhiseks koostööks Euroopa kutsekoolide vahel.

Hoolimata keerulistest ilmastikuoludest tingitud pikaleveninud kohalejõudmisest, sujus ettevõtmine tegusalt. Kolmepäevasel seminaril tutvuti eTwinningu keskkonna kasutusvõimalustega, erinevate käimasolevate projektidega ja saadi ülevaade kohale tulnute võimalikest projektiideedest. Grupitööde tulemusena valmisid kümmekond uut rahvusvahelist eTwinningu projekti kavandit, mille teemad on seotud näiteks müügitöö, aianduse, keele- ja karjääriõppega.

Viimane seminari päev toimus Flensburgi majanduskallakuga kutsekoolis. Twinnijad tutvusid sealse õppetöö korraldusega, külastati tunde ja õppelaboreid. Ringkäiku viisid läbi esimese kursuse õpilased. Tundides olevad õppijad andsid hea meelega selgitusi oma tegevuste kohta ja vastasid küsimustele, seda kõike inglise keeles. Erinevusi Saksamaa ja Eesti kutseõppe süsteemis on palju, kuid ühine eesmärk koolitada häid spetsialiste on ikka sama.

Lõppenud eTwinningu seminari tegevused olid hästi eesmärgistatud ja selgitatud ning jõuti ka soovitud tulemusteni. Osavõtjad tänavad seminari koordinaatoreid Irene Eckarti ja Ellen Kammertönsi.

Kohtumiseni eTwinningLive-is!
Vasakult vaadates: Külli Šorin, Ahko Ahtijäinen, Ellen Kammertöns, Irene Eckart, Irmen Nagelmaa.

Kommentaare ei ole: