teisipäev, mai 29, 2012

Projektivõistluse võitjad on selgunud

Selgunud on 2011./2012. õppeaasta projektivõistluse võitjad. 2012. aastal esitati projektivõistlusele 25 projekti, mille hulgast valiti välja kümme parimat.
Esimene koht

Maths is everywhere!
Õpilased õppisid projektitöö kaudu geomeetriat, otsisid ja analüüsisid geomeetrilisi kujundeid enda ümber. Koostati pildigalerii, partnerkoolide õpilased jagasid omavahel pilte ja nende põhjal koostatud materjale. Omavaheliseks suhtlemiseks kasutati virtuaalse konverentsi võimalusi.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56717/welcome
http://etwinmath.weebly.com
Õpetaja Eva Tšepurko, Valga Gümnaasium

Teine koht

Skype connects Germany and Estonia

Õpilased koostasid esitlusi erinevatel teemadel – minu kool, jõulud, minu kodukoht. Lapsed kohtusid Skype’i vahendusel, jagasid tehtut üksteisega ning õppisid nii inglise keelt.
Õpetaja Tatjana Nossova, Haabersti Vene Gümnaasium

Kolmas koht
Olympia Für Alle!
Projekt on pühendatud suveolümpiamängudele, mis toimuvad Londonis 2012. aasta juulikuus. Partnerkoolide õpilased tutvustasid projekti raames iga maa kolme populaarsemat spordiala ja sportlasi, tegelesid ise aktiivselt spordiga ja pöörasid rõhku tervislikule toitumisele.
http://olympiafueralle.wikispaces.com/
Õpetaja Krista Savitsch, Tabasalu Ühisgümnaasium

Kümne parima hulka jõudsid:

Sag mal!
Partnerkoolide õpilased kogusid oma kodukohta müüte ja muistendeid ning jagasid neid omavahel. Projektis osaleb kokku 12 kooli Euroopa erinevatest riikidest.
www.sagmal.wikispaces.com
Õpetaja Aimi Jõesalu, Põlva Keskkool

Why Visit our Country
Õpilased arutlesid teemal, miks on nende kodukoht turistidele huvitav. Partnerkoolide õpilastele tutvustati oma kodukohta, korraldati virtuaalne reis projektipartnerite juurde, jälgiti ja võrreldi ilma, tutvustati oma maa toite. Projektis osales kokku 19 kooli Euroopa eri riikidest.
http://etwinningvisit.weebly.com/our-school.html
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54718/welcome
Õpetaja Evi Tarro,  Võru Kesklinna Gümnaasium

Improve my Work

Eesti, Läti ja Soome lõpuklasside õpilased kirjutasid arvamusi essee vormis. Iga õpilane kirjutas kuni 4 esseed ja kommenteeris teiste õpilaste kirjutatut.  Esseede kaudu võrdlesid eri riikide abiturendid arvamusi nii raamatute, filmide kui ka tulevikuplaanide  ja eri riikide haridussüsteemide kohta. Projektitöö oli tihedalt seotud eksamiteks ettevalmistamisega.
Õpetaja Gaida Kabral, Rapla Vesiroosi Gümnaasium

Expanding Waves

Õpilased õppisid tundma oma maa kultuuri ning tutvustasid seda partnerkoolide õpilastele, kellelt omakorda said uusi teadmisi nende maa kultuuri ja traditsioonide kohta. Projekti käigus arendati nii inglise keele kui ka prantsuse ja itaalia keele oskust. Samuti kasutati ära võimalusi, mida tehnoloogia pakub üksteisega suhtlemiseks, koostööks ja tehtu jagamiseks.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p24216/welcome
Õpetaja Kaire King, Kadrina Keskkool

National Traditions, Songs and Dances

Õpilased tutvustasid üksteisele oma maa traditsioone, laule ja tantse. Loodi esitlusi ja videoid ning jagati neid üksteisega. Nii õpiti tundma nii partnerkoolide maade kultuuri kui ka oma kultuuri. Projektis osales 36 partnerkooli Euroopa eri riikidest.
https://nationaltraditionsongsanddances.wikispaces.com/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56942/welcome
Õpetaja Terje Mägi, Vastseliina Gümnaasium

Intercultural Dialogue Through Fairy Tales, Drama and Art

Partnerkoolide õpilased õppisid üksteist tundma oma maa muinasjuttude, näidendite ja kunsti kaudu. Loodi ja jagati üksteisega esitlusi, tõlgiti muinasjutte,  joonistati nende põhjal pilte ning koostati nendest näitus.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33338/welcome
Vastseliina Gümnaasium, õpetaja Terje Mägi

Enjoy Learning Science

Projekt keskendus kogemusõppele, õuesõppele ja uurimusõppele. Projekti käigus õpiti tundma ja väärtustama loodust.
Õpilased meisterdasid lohe ja lennutasid seda, ühtlasi õppisid määrama tuule suunda ja tugevust. Joonistati oma ökoloogilist jalajälge, kasvatati klassis taimi ning uuriti neid. Saadud teadmisi ja kogemusi jagati partnerkoolide õpilastega.
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58792/welcome
Õpetaja Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasium

Projektivõistluse võitjaid autasustati 25. mail Tallinnas Tehnikaülikoolis toimunud Tiigrihüppe õpilaskonkursside lõpuüritusel.

Suur tänu kõikidele projektivõistlustel osalenutele.

Kommentaare ei ole: