esmaspäev, oktoober 24, 2011

Rühmatöö

Projektiidee
1. Mõelge üks teema projektiks ja pange kirja töölehele.
2. tutvustage seda oma rühmakaaslastele.
3. Valige parim idee oma rühmas ja esitlege seda kõigile.
Tutvustades projekti:
   * nimetage teema
   * andke ülevaade eesmärkidest ja
   * ainete lõimimine.
4. Valime koos parima idee.
Parim idee:
Viisakuskultuur erinevates maades
Piret Tomson - Tartu Kunstigümnaasium

Kommentaare ei ole: