teisipäev, veebruar 15, 2011

Mentorite töökoosolek Viimsis

Eelmisel nädalalõpul kohtusid eTwinning mentorid töökoosolekul Viimsi SPAs. Kokku osales üritusel 16 mentorit, nende seas ka kolm uut liiget. Üle Eesti on hetkel mentoreid 20 ringis, mentorikaardi korrastamine oli ka üks koosoleku eesmärkidest. Koolituse korraldajaks oli Tiigrihüppe Sihtasutus.

eTwinningu metnorite eesmärgiks on anda igakülgset tuge eTwinnijatele, kes uute projektidega alustavad ning mõningast suunamist vajavad. Mentroite võrgustik toimib kahes mõõtmes - ühelt poolt on proovitud katta kõik maakonnad või piirkonnad Eestis ning teine mõõde on ainespetsiifikast lähtuvalt - igal aineõpetajal võiks kujuneda tugi kas vastavalt piirkonnale või ainespetsiifikale.

Alustuseks jagati üksteisega kogemusi, head tööpraktikat - kuidas mentoritöö toimib. Järgnevalt keskenduti pikemalt projektide hindamise spetsiifikale rahvusvahelises mastaabis ning grupitöö tulemusena korrigeeriti ka kohalikku projektihindamise mudelit, mille baasil valitakse Eesti parimad projektid. Teisel päeval arutati, mislaadi koolitusi vajaksid eTwinningu edasijõudnud (siin palun avaldage kommentaaride all ka ise kindlasti nõu) ning milline võiks välja näha Eesti projektivõistluse lõpuüritus, leiti, et sellesse võiks olla kindlasti kaasatud ka õpilased, kes on projektides oluliseks väärtuseks.

Lisaks muule jagasid mentorid omavahel ka põnevaid leide töövahendite osas, lisan siia viited lühikirjeldusega, mida igaüks ise lähemalt uurida saab:
Glogster - plakati loomise võimalus, võimalik lisada audio-faile
Calameo - on-line kirjastus, mis võimaldab avaldada loodud sisu
Tagxedo - teeb sõnapilved kujunditeks (options A shape, saab valida näiteks koera või kassi vms kuju)
Word It Out - samalaadne sõnapilve loomise keskkond (sarnaneb wordle’iga), rohkem valikuid
Screenr - vahend videojuhiste loomiseks, lindistamine, millega saad veebilehtede järgi jutustada, audio-visuaalne esitlus, sobib väga hästi mingi õppevahendi tutvustamiseks
My E-book - e-raamatute keskkonnd, kus saab e-raamatu enda sisse multimeediafaile embeedida
GetWapps - agregaator, mis võimalstab esitada kõik viited ühes kohas, selle eeliseks teiste samalaadsete vahendite ees on selle kiirus

Töökoosolek oli väga asine, rõõm oli taas kokku saada, juttu oleks kindlasti jagunud kauemaks. Lähiajal paneme siia üles ka korrastatud mentorivõrgustiku kaardi, et abi oleks kõigile mugavalt kättesaadav. Palju uusi huvitavaid projekte!

Kommentaare ei ole: