teisipäev, veebruar 17, 2009

eTwinning aastaüritus Prahas

Iga-aastane eTwinningu konverents toimus sel aastal 13.–15. veebruarini Prahas.
Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning on programm, mis pakub õpilastele ja õpetajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil. Enamiku koostööprojektide oluline osa ongi arvutiõpetuse integreerimine ainetundi, teiste Euroopa riikide kultuuri ja ajaloo tundmaõppimine ja keeleõpe. (Portaal www.etwinning.net)

Selleaastase konverentsi teema oli “eTwinning ja loovus”. Teemavalikul lähtuti soovist tunnustada õpetajate loovat tööd eTwinningus ning pöörata tähelepanu Euroopa loovuse ja innovatsiooni aastale. Konverentsil võõrustati umbes 400 külalist üle Euroopa, kelle hulka kuulusid õpetajad, samuti keskse kasutajatoe, riiklike kasutajatugede ning Euroopa Komisjoni esindajad ja eksperdid. Eestit esindas 10 inimest: Elo Allemann, Laine Aluoja, Mare Kivistik, Inga Korts-Laur, Ivi Kukk, Krista Kõlli, Ingrid Maadrvere, Madli-Maria Neulainen, Marika Reinsalu ja Meeri Sild.

Konverentsi avas Euroopa Komisjoni hariduse- ja kultuurivolinik Ján Figel' ning plenaarettekande esitas Dr. Edward de Bono, kes on tunnustatud juhtfiguur loomingulise mõtlemise, uuenduslikkuse ja mõtlemise kui oskuse õpetamise vallas. Oli huvitav jälgida ülipõnevat ja mõtlema panevat ettekannet, mis harjumuspäraseid tehnilisi võimalusi eirates esitati seekord paberi ja värviliste markerite abil.

Konverentsi tähtsündmus oli esimesel õhtul toimunud auhinnatseremoonia, kus kuulutati välja konkursi “eTwinningu auhinnad 2009” võitjad.

Teisel päeval oli meil võimalus osaleda viies töötoas, mille teemad olid valitud lähtuvalt konverentsi temaatikast. Kolmandal päeval kuulasime lühiettekandeid eTwinningu teemadel.

Töötubades tutvustati eTwinning projektide läbiviimist hõlbustavaid ja toetavaid tehnilisi võimalusi, mis pakkusid projektipartneritele paindlikkumaid ja loovamaid lahendusi.
Analüüsiti koolide koostöö tõhusust ning selle efektiivsuse tõstmist, arutleti õpetajate ja õpilaste ajaressursi otstarbekat kasutamist. Püüti leida lahendusi, kuidas vähendada projektide läbiviimisel liigsuurt tunnivälise aja kasutamist. Väga aktuaalne oli eTurvalisuse töötoas käsitletu, mis andis väga põhjaliku ülevaate Internetis peituvatest ohtudest ning rühmatöödes toodi välja võimalusi laste kaitsmiseks vanemaid kaasates.
Loovuse ja innovaatilise mõtlemise töötoas sündisid mitmed põnevad ja uudsed lahendused, millega on kõigil võimalik tutvuda eTwinningu kodulehel. Minu jaoks olid kõige huvitavamad töötoad, kus tutvustati võiduprojekte. Projektipartnerid rääkisid lahti oma töö õnnestumised ja raskused, kirjeldasid laste emotsioone, andsid väga hea ülevaate projektide pedagoogilistest eesmärkidest ning IKT vahenditest, mida kasutati.
Üks võiduprojektidest oli näiteks ,,Between the lines“ Kahe riigi lapsed valisid ühiseks lugemiseks raamatud, mida siis Skype ja MSN-i kasutades analüüsiti. Lõpuks valmisid raamatute kohta artiklid, kogu tegevus kajastus ka blogides. Teises projektis ,,Mind the gap“ uuriti ja võrreldi kahe põlvkonna kasvamise erinevusi. Projekt lähendas vanemaid ja lapsi ning tõi mõlemas põlvkonnas esile äratundmisrõõmu, et mured ja rõõmud võivad teismeliseeas olla üsna sarnased.
Kõiki kolme päeva läbis näituseboksides kontaktide loomine Euroopa õpetajatega ning uute projektiideede arutamine. Eesti boksis tutvustasime Eestiga seonduvat: geograafilist asendit, maakondi, sümboolikat, riigitegelasi, raha ja rahvariideid, olulisemaid ja huvitavamaid fakte. Stendidel olid väljas meie eTwinning projektide tutvustused.
Pakkusime Kalevi komme, jagasime infobuklette ning helkureid. Avastasime üllatusega, et enamus inimesi ei olnud helkurit näinud ning pidime selgitama selle otstarvet.
Konverents oli põnev, töine ja sisutihe. Saime endale mitmeid kontakte edasiseks koostööks ning põnevaid ideid. Suur tänu Tiigrihüppe Sihtasutusele võimaluse eest osaleda eTwinning aastakonverentsil.


Link konverentsi blogile.

Ivi Kukk
16.02.09

Kommentaare ei ole: