esmaspäev, aprill 16, 2012

Projekti-idee: generations@school

Ristpostitus Koolielu portaalist: 


Euroopa aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise soidaarsuse aasta on põhjus tuua generatsioonidevaheline element ka oma eTwinningu projektidesse. Löö kaasa, kutsudes vanemaid põlvkondi oma kooli, lastes õpilastel vahetada kogemusi ja nendelt õppida. Võrdle põlvkonadevahelist suhtlemist läbi eTwinning projekti. 
Põlvkondadevaheline solidaarsus mängib olulist rolli mitte ainult Euroopa paremat tulevikku silmas pidades, vaid ka meie oma eludes. Vanemad ja nooremad inimesed, kes veedavad omavahel koos aega perekonniti või kogukonnas, saavad üksteiselt palju õppida, rikastades seeläbi oma elukogemust ja mõistes teineteist paremini.
Euroopa aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta raames soodustatakse põlvkondadevahelise dialoogi koolidesse jõudmist üle kogu Euroopa. Kõiki koole kutsutakse korraldama generations@school teemapäeva 29. aprilli paiku, mil tähistatakse Euroopa põlvkondadevahelise solidaarsuse päeva. Päeva eesmärgiks võiks olla vanemate inimeste klassiruumi kaasamine, et arutada koos õpilastega, kuidas saaks ehitada paremat ühiskonda noortele ja vanadele. Õpilased saavad kuulda vanemate inimeste lugusid/kogemusi ning vanemad jällegi noorte unistustest ja hirmudest. Las nad peegeldavad omavahel, mida neil on võimalik teineteiselt õppida või mida nad saaksid ühise tuleviku nimel koos teha.
Projekti kodulehelt leiab mitmeid mõtteid, kuidas teemapäeva koolis läbi viia, aga kindlasti ei peaks need ideed teie oma mõtteid mingil moel piirama. Kui te olete läbi eTwinningu partnerlussuhtes mõne teise kooliga, võib kasutada sõpruskoolide keskkonda, et oma ideid ja kogemusi partneritega jagada, lisades projektile sel moel ka rahvusvahelise mõõtme, samal ajal saavad õpilased näha, kuidas toimib põlvkondadevaheline suhtlemine mujal Euroopas.
Projekti kodulehel generations@school on võimalik jagada oma kogemusi ja riputada üles pilte (fotosid või joonistusi) virtuaalsele Euroopa kaardile. Selliselt osaleb teie algatus Euroopa võistlusel, mille tulemusena valitakse igast riigist välja üks silmapaistev generations@school projekt auhindamiseks. Iga osalev kool või klass saab projektis kaasa tegemise eest diplomi, mille läbi tänatakse kõiki õpilasi ja õpetajaid oma pühendumuse ja solidaarsuse eest. Lööge kindlasti kaasa!
Refereeritud: eTwinning.net portaalist

Kommentaare ei ole: