Osalege koolitustel

Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames saavad Eesti õpetajad osaleda nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel koolitustel. Kõik koolitused on õpetajatele tasuta.


KOOLITUSED EESTIS 2017


 • 31. märts -1.aprill 2017 toimub eTwinningu koolitus Tallinnas (hotell Euroopas). Koolitus algab reedel kell 14.30 ja lõppeb laupäeval kell 14.00
Koolitusel anname ülevaate eTwinning portaali võimalustest koostööpartneri leidmiseks ning õpiprojekti läbiviimisel. Samuti arutame, kuidas integreerida veebipõhine projektitöö igapäevase õppetööga ning tutvustame koostööks sobivaid veebivahendeid.
Kuna eTwinningu portaal on viimase kahe aasta jooksul palju uuenenud, siis ootame koolitusele ka neid õpetajaid, kes on eTwinningu projektitöös osalenud, kuid soovivad lähemalt tutvust teha uue õpetajate töölauaga eTwinning Live ning projektitöö keskkonnaga Twinspace.
Koolitajad on Ingrid Maadvere ja Laine Aluoja.
Registreerimine 27. märtsini 2017 HITSA koolitusveebis:
https://koolitus.hitsa.ee/training/1020/register
 • 4.-5. mai 2017 eTwinningu koolitus lasteaia- ja I kooliastme õpetajatele Pärnus
Koolitusel uurime lähemalt projektõppe võimalusi lasteaias ja I kooliastmes, räägime eTwinning võimalustest ja tutvustame koostööks sobivaid veebivahendeid. Koolitajad on Ingrid Maadvere ja Mari Tõnisson. Registreerimine 28. aprillini 2017
https://koolitus.hitsa.ee/training/1022/register

 • 3. aprill-30. aprillini 2017 toimub veebikursus, kuhu oodatakse kõiki õpetajaid, kes soovivad tutvuda uuenenud eTwinning portaaliga.
Veebikoolituse toimumiskohaks on eTwinning Live grupp https://groups.etwinning.net/11424/home. Veebikoolitusele saab registreeruda: https://koolitus.hitsa.ee/training/1021/register Kursusel tutvutakse lähemalt eTwinning Live’i ja Twinspaciga. eTwinning Live’is saavad õpetajad reaalajas suhelda ja oma professionaalset võrgustikku arendada. Õpetajate käsutuses on videokonverentsi töövahend, et korraldada arutelu väiksemas grupis või videokonverents kuni 100-le osalejale. Osaleda saab teemapõhiste võrgustike ehk Gruppide töös. Kasutajate omavahelisse suhtlemisse on lisandunud sotsiaalvõrgustiku elemente, mis aitab hoida kolleegide tegemistega kursis. Uuenenud on ka projektitöökeskkond Twinspace, projektitöö läbiviimisel saab videokonverentsi kaudu õpilastele veebikohtumisi korraldada ja reaalajas näiteks kaks Euroopa eri riikides asuvat klassiruumi ühendada.


RAHVUSVAHELISED KOOLITUSED 2017


eTwinningu kutsealase arengu õpitoad


eTwinningu professionaalse arengu õpitubades (Professional Development Workshop, PDW) osalevad õpetajad kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest. Õpitoad keskenduvad kaasaegsele õpikäsitusele, eesmärgiga näidata, kuidas uuenduslikud õppemeetodid seostuvad eTwinning projektitööga. 
 • 4.-6. mai 2017 „Loovus ja kultuurharidus -kaasavad lähenemised“ (Creative and Cultural Education Inclusive Approaches), München, Saksamaal
  Sihtgrupp: 10-19aastaste õpilaste õpetajad, kes on huvitatud veebipõhise projektitöö sidumisest  kunsti- ja muusikaõpetusega, kirjanduse, keeleõppe või digitaalse meediaga. Eestist saab osaleda neli õpetajat.
  Tutvu koolituskavaga siin>>
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 22. märtsiks 2017.
 • 18.-20. mai 2017 eTwinning ja Erasmus+, Ljubljana, Sloveenias
  Sihtgrupp: kutsekoolide ja üldhariduskoolide kõikide õppeainete õpetajad (õpilased vanuses 14-19), kes soovivad arendada rahvusvahelist koostööd oma koolis Erasmus+ programmi kaudu. Eestist saab osaleda 3 õpetajat.
  Tutvu koolituskavaga siin>>

  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 27. märtsiks 2017.
 • 29. september -1. oktoober „Programmerimine ja robootika“, Ateena, Kreeka
  Osalemine kutsetega.
 • 5.-7. oktoober 2017 „Kaasamine“, Bratislava, Slovakkia
  Õpitoa pearõhk on keeleliste ja kultuuriliste vähemuste kaasamisel ning kuidas võiks selleks kasutada eTwinningu võimalusi.
  Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad ja esimese kooliastme õpetajad. Eestist saab osaleda 4 õpetajat.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 27. augustiks 2017.
 • 2.-4. november 2017 eTwinningu saadikute (ambassadors) koolitus, Bristol, Suurbritannia
  Osalemine kutsega.

Kontaktseminarid


eTwinningu kontaktseminaride peamine eesmärk on partneriotsing ja koostööprojektide sõlmimine.
 • 26.-28. aprill 2017 „Aktiivõpe eTwinningu kaudu“, Belgrad, Serbia
  Sihtgrupp: 11-19aastaste õpilaste õpetajad, kes soovivad saada rohkem teada Erasmus+ programmi kohta ja siduda eTwinningut Erasmus+ programmi Key Action 1 ja Key Action 2 tegevustega. Eestist saab osaleda 3 õpetajat.
  Tutvu koolitusega ning päevakavaga siin>>
  Palume täita osalustaotluse 27. märtsiks 2017.
 • 4.-7. mai 2017 „IKT loov kasutamine lasteaias“, Oslo, Norra
  Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, kes soovivad osaleda eTwinningu projektides.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 27. märtsiks 2017.
 • 31. mai -3. juuni 2017 "eTwinning ja õuesõpe", Šibenik, Horvaatia
  Sihtgrupp: 7-19aastaste õpilaste õpetajad, kes soovivad kasutada õppetöös õuesõppe metoodikat ning siduda seda eTwinningu kaudu rahvusvahelise projektitööga. Eestist saab osaleda 3 õpetajat.
  Tutvu koolituse kavaga siin>>

  Palume saata osalustaotluse 10. aprilliks 2017.
 • 6.-9. juuli 2017 „Kunsti ja kultuuriga seotud projektid eTwinningus“, Varssavi, Poola
  Sihtgrupp: 10-19aastaste õpilaste õpetajad, kes soovivad koos oma õpilastega järgmisel õppeaastal osaleda eTwinningu projektides. Oodatud on ka õpetajad, kellel ei ole varasemat projektõppe kogemust. Eestist saab osaleda 3 õpetajat
  Palume saata osalustaotluse 22. maiks 2017.
 • 5.-8. oktoober 2017 kontaktseminar ettevõtluse teemal, Poola (koht täpsustub)
  Sihtgrupp: Kutsekoolide õpetajad, kes soovivad oma õpilastega osaleda eTwinningu projektides. Oodatud on ka õpetajad, kellel ei ole varasemat projektõppe kogemust.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 11. septembriks 2017.
 • 9.-11. november 2017 kontaktseminar Soomes (koht täpsustub)
  Sihtgrupp: Kõik õpetajad, kes soovivad alustada eTwinningu projektitööga. Seminaril osalevad lisaks Soome ja Eesti õpetajatele veel õpetajad Lätist ja Leedust. Eestist saab osaleda 10 õpetajat.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 2. oktoobriks 2017.
 • 16.-18. novembril 2017 kontaktseminar Viin, Austria
  Sihtgrupp: lasteaia- ja I kooliastme õpetajad. Osalevad õpetajad Saksamaalt, Bulgaariast, Austriast, Poolast, Eestist, Ungarist ja Tšehhist. Koolitusel osalemine eeldab head saksa keele oskust. Eestist saab osaleda 2 õpetajat.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 2. oktoobriks 2017.
 • 23.-26. november 2017 kontaktseminar Sopot, Poola
  Sihtgrupp: matemaatika-, keemia-, füüsika-, geograafia- ja loodusõpetuse õpetajad, kes soovivad alustada eTwinningu projektitööga. Oodatud on ka õpetajad, kellel ei ole varasemat projektõppe kogemust. Eestist saab osaleda 3 õpetajat.
  Palume täita osalustaotluse hiljemalt 9. oktoobriks 2017.

  Koolituste ja kontaktseminaride nimekirjas võib tulla muutusi.

Õppimisüritused


Veebipõhiste koolitustena toimuvad rahvusvahelised õppimisüritused eTwinning portaali  õppimislaboris.

Õppimisüritused on lühikesed online-intensiivkursused erinevatel teemadel. Iga õppimisüritus koosneb 4-5 päevast aktiivsest tööst, millele järgneb 4-5 päeva saadud teadmiste rakendamist ja iseseisvat tööd. Õppematerjalid on internetis üleval ning saate neid enda valitud ajal kasutada.

Kuidas osaleda? Üritustele saavad osaleda kõik registreeritud eTwinningu õpetajad, umbes nädal enne ürituse algust. Vastava lingi leiate oma Töölaualt, nii et peate vaid sisse logima ja online-blanketi ära täitma. Kui te pole veel eTwinningus registreerunud, tehke seda, ning seejärel saate Töölaual asetseva lingi kaudu oma osavõtusoovi saata.